Register on abiks kõigile arhiiviallikate ning vanema saksa- ja venekeelse kirjanduse kasutajaile, et orienteeruda mõisate võõrkeelsetes nimedes. Registri aluseks on V. Naaberi koostatud "Eesti ala mõisate nimestik". 

Loe edasi