Album Academicumis kasutatud lühendid

Vali tähestikust lühendi algustäht:

  A  B  C  D  F  G  H I  J  K   L  M  N  O  P  R  S  Z  T  U  V  W  Õ  Ü Y


A, Akad akadeemia
a aasta
a-ni aastani
a-st aastast
AB aktienbolaget (aktsiaselts)
abiel abielus
admin administratiiv-
adv advokaat
AG Aktiengesellschaft (aktsiaselts)
agr agronoomia osakond, põllumajandusteaduskond
aj ajalugu (eriala)
aj-keele ajaloo-keele teaduskond
AK Asutav Kogu
Al-der, -dri Aleksander, Aleksandri
algk algkool
Ami korporatsioon Amicitia
ANSV Autonoomne Nõukogude Sotsialistlik Vabariik
apt abil apteekri abilise kutse (eksam)
arheol arheoloogia
arhit arhitektuur (eriala, teaduskond)
arret arreteeritud, arreteeriti
ARTP Asunike, Riigirentnike ja Talupidajate Põllumajandusliit
as asundus
AS aktsiaselts
assoc prof associated professor
asst assistent
asst prof assistant professor
astr astronoomia (eriala)
ametiühing
AÜN Ametiühingute Nõukogu

bibliogr bibliograafia, raamatukogundus eriala)
biol bioloogia (eriala)
Blt korporatsioon Baltonia
BNÜS Baltisaksa Naisüliõpilaste Selts (Verein Deutsch-Baltischer Studentinnen)
Boet korporatsioon Boeteia
bot botaanika (eriala)
Balti Ülikool

c.l. cum laude
ca circa
Calif. California osariik
cand kandidaat
CBC Canadian Broadcasting Corporation
Co Company
Conc ÜS (Üliõpilasselts) "Concordia"
Conn. Connecticuti osariik
Corp Corporation
CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Austraalias)
Cur korporatsioon Curonia

D.C. District of Columbia
D.Ed. Doctor of Education
D.Litt. Doctor of Letters, Doctor of Literature
D.Pharm. Doctor of Pharmacy
D.Soc.Sc. Doctor of Social Science
demob demobiliseerus, demobiliseeriti
dir direktor
dots dotsent
DP Displaced Persons
DPA Deutsche Presse-Agentur
dr doktor
DUT Deutsche Umsiedlungs-Treuhandverwaltung

EAÕK Eesti Apostelliku Õigeusu Kirik
EELK Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
EG eragümnaasium
EHS Eesti Haridusselts
EK Eksamikomisjon
EK(b)P Eestimaa Kommunistlik (bolðevike) Partei
EKK erakeskkool
EKMI Eesti TA Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut
EKommK erakommertskool
EKP Eestimaa Kommunistlik Partei
EKS Eesti Kirjanduse Selts
ekst ekstern, eksternina
eluk elukoht
ELVI Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria TUI
EMMI Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TUI
ENE Eesti Nõukogude Entsüklopeedia
ENKS Eesti Noorsoo Kasvatuse Selts
ENÜS Eesti Naisüliõpilaste Selts
EPmÜ Eesti Põllumajandusülikool = Eesti Põllumajanduse Akadeemia
EPÜ Eesti Pimedate Ühing
ERG erareaalgümnaasium
ERK erareaalkool
ERKI Tallinna Kunstiülikool = Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut
ERM Eesti Rahva Muuseum
ERSO Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
Est korporatsioon Estonia
ETA Eesti Telegraafiagentuur
ETK Eesti Tarvitajateühisuste Keskühisus
ETKVL Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklik Liit
etnogr etnograafia (eriala)
EV Eesti Vabariik
EõhtuÜG eraõhtuühisgümnaasium
EÜG eraühisgümnaasium
EÜRK eraühisreaalkool
EÜS Eesti Üliõpilaste Selts

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
(ÜRO Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsioon)
farm farmaatsia, rohuteadus (eriala)
farm k farmaatsia kuulaja
filol filoloogia (eriala)
filos filosoofiateaduskond
Fla. Florida osariik
FP korporatsioon Filiae Patriae
FrAcad korporatsioon Fraternitas Academica
FrAet korporatsioon Fraternitas Aeterna
FrDorp korporatsioon Fraternitas Dorpatensis
FrEst korporatsioon Fraternitas Estica
FrLiv korporatsioon Fraternitas Liviensis
FrNorm korporatsioon Fraternitas Normannia
FrRig korporatsioon Fraternitas Rigensis
FrRth korporatsioon Fraternitas Ruthenia
FrSlav korporatsioon Fraternitas Slavia
FrTart korporatsioon Fraternitas Tartuensis
füüs füüsika (eriala)
füüs-mat füüsika-matemaatikateaduskond

G, gümn gümnaasium
geofüüs geofüüsika (eriala)
geogr geograafia (eriala)
geol geoloogia (eriala)
GITIS Gosudarstvennyj Institut Teatral'nogo Iskusstva im. A. V. Lunacharskogo
(A. V. Lunatcharski nim Riiklik Teatriinstituut)

Ha Harjumaa
Hasm korporatsioon Hasmonea
hist ajalugu, ajaloo- (eriala)
HKS hariduse ja kultuuri selts
HS haridusselts

I, Inst, inst instituut
IG Interessen-Gemeinschaft (IG Farbenindustrie)
Ilm ENÜS "Ilmatar"
ILO International Labour Organization (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon)
Ind korporatsioon Indla
ins, -ins inseneriteadus (eriala, teaduskond)
IRO International Refugee Organization (Rahvusvaheline Pagulasorganisatsioon)
ISTP Iseseisev Sotsialistlik Töölispartei

j.a. juures asuv
jm ja muud
jne ja nii edasi
JR 200 Soome armee jalaväerügement nr 200
jsk, -jsk jaoskond
jt ja teised
juh juhataja
jur õigusteaduskond
Järvamaa

K, -k kool
kaub õigusteaduskonna kaubandusosakond (aastani 1926)
Kauk Kaukaasia
keem keemia (matemaatika-loodusteaduskonna osakond, eriala)
keh kasv kehaline kasvatus (arstiteaduskonna osakond, eriala)
KG Kommandit-Gesellschaft
khk kihelkond
kinnit kinnitati, kinnitatud
kirj kirjandus (eriala)
KK, kk, -kk keskkool
KKI Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut
KL Kaitseliit
KNK kõrgemad naiskursused
KNNÜ Kristlike Noorte Naiste Ühing
Ko kompanii
kod kodanik
kog kogudus
kol koloonia
Krm Kuramaa
KSK Eesti Vabariigi Kõrgem Sõjakool
kt kohusetäitja
KTB konstrueerimis- ja tehnoloogiabüroo
kub kubermang
kurs, -kurs kursus, kursused
KÜÕ Kaitseväe Ühendatud õppeasutused

L lütseum
LAV Lõuna-Aafrika Vabariik
Lem korporatsioon Lembela
Lett korporatsioon Lettonia
lic litsentsiaat
Liiv ÜS (Üliõpilasselts) "Liivika"
Lim korporatsioon Limuvia
Liv korporatsioon Livonia
LL.D. Doctor of Laws
LL.M. Master of Laws
lood loodusteadus (matemaatika-loodusteaduskonna osakond, eriala)
LUS Loodusuurijate Selts
LV Liitvabariik
Lvm Liivimaa
Läänemaa
lätl lätlane

M.A. Master of Arts
M.A.Soc. Master of Arts in Social Work
M.Agr. Master of Agriculture
M.B.A. Master of Business Administration
M.C.L. Master of Civil Law
M.D. Doctor of Medicine
M.Ed. Master of Education
M.Eng. Master of Engineering
M.F. Master of Forestry
M.L. Master of Laws
M.L.S. Master of Library Science
M.L.Sc. Master of Library Science
M.Mus. Master of Music
M.Psy. Master of Psychology
M.Sc. Master of Science
M.Sc.Agr. Master of Science in Agriculture
M.Sc.Phys. Master of Science in Physics
M.Soc.Sc. Master of Social Science
M.Th. Master of Theology
mag magister
maj majandus (1926-1936 õigusteaduskonna osakond, aastast 1936 majandusteaduskond)
Mass. Massachusettsi osariik
mat matemaatika (matemaatika-loodusteaduskonna osakond, eriala)
mat-füüs matemaatika-füüsikateaduskond
mat-lood matemaatika-loodusteaduskond
med arstiteaduskond
Met Metraine (Läti üliõpilasorganisatsioon)
mets metsandus (põllumajandusteaduskonnaosakond, eriala)
metsk metskond
min, -min ministeerium
mk maakond
MN Ministrite Nõukogu
ms maailmasõda
MTJ masinatraktorijaam

NA Nõukogude Armee
NDR Norddeutscher Rundfunk
Neo korporatsioon Neobaltia
nim nimeline
NJ New Jersey osariik
NKVD Narodnyj Komissariat Vnutrennyh Del (Siseasjade Rahvakomissariaat)
NL Nõukogude Liit
NLKP Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei
NMedI naiste meditsiiniinstituut
NMKÜ Noorte Meeste Kristlik Ühing
nn niinimetatud
NPedI naiste pedagoogiline instituut
nr number
NSV Nõukogude Sotsialistlik Vabariik
NSW Uus-Lõuna-Wales
NWDR Nordwestdeutscher Rundfunk
NY New Yorgi osariik

obl oblast
OM olümpiamängud
ORKA Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehituse Riiklik Keskarhiiv =
Eesti Riigiarhiiv
osak, -osak osakond
osaühisus

Pbg Peterburi, Petrograd
Pe Petserimaa
ped pedagoogika (eriala)
PedI pedagoogikainstituut
PEG poeglaste eragümnaasium
PG poeglaste gümnaasium
Ph.D. Doctor of Philosophy
PHG poeglaste humanitaargümnaasium
PK poeglastekool
PKK poeglaste keskkool
PKommG poeglaste kommertsgümnaasium
PKommK poeglaste kommertskool
PmA põllumajandusakadeemia
PmKK põllumajanduskeskkool
PmI põllumajandusinstituut
PmKurs põllumajanduskursused
PmL põllumajanduslütseum
PmÜ põllumajandusülikool
PNI psühhoneuroloogia instituut
Pol korporatsioon Polonia
PRG poeglaste reaalgümnaasium
PRK poeglaste reaalkool
prof professor
ps pseudonüüm
psühhol psühholoogia (eriala)
Põh EÜS "Põhjala"
Pärnumaa

RI Rhode Islandi osariik
raj rajoon
RaK Rahvuskogu
RAKA Riiklik Ajaloo Keskarhiiv = Eesti Ajalooarhiiv
RAM Eesti Rahvusmeeskoor
rdt raudtee
Rev korporatsioon Revelia
REV Remondi- ja Ehitusvalitsus
RG reaalgümnaasium
RHS Rahvahariduse Selts
ringk ringkond
RK Riigikogu
RK reaalkool
RKN Rahvakomissaride Nõukogu
RKommK reaalkommertskool
RL reaallütseum
Rml ÜS (Üliõpilasselts) "Raimla"
RNK Riiginõukogu
Rot korporatsioon Rotalia
RPI Riiklik Projekteerimise Instituut
RPUI Riiklik Projekteerimis- ja Uurimisinstituut
rts rootslane
RVK Riigivolikogu
Riiklik Ülikool
rüg rügement
RÜS Rahvaülikooli Selts

S.T.D. Sacred Theology Doctor
S.T.M. Sacred Theology Master
SA Sturmabteilungen
Sa Saaremaa
Sak korporatsioon Sakala
SAS Scandinavian Airlines System
SD Sicherheitsdienst
sks sakslane
Sksm Saksamaa
SMA Sõjaväemeditsiini Akadeemia
SorOri korporatsioon Sororitas Oriens
SS Schutz-Staffel
stom stomatoloogia (eriala)

ZBI Eesti TA Zooloogia ja Botaanika Instituut
ZDF Zweites Deutsches Fernsehen
ZEV Zentralstelle zur Erfassung der verschleppten und mobilisierten Esten
zool zooloogia (eriala)

TA Teaduste Akadeemia
TEG tütarlaste eragümnaasium
Tehn korporatsioon Tehnola
tehn, -tehn tehnikateaduskond, -osakond; tehniline
tehnol tehnoloogia (eriala)
TehnÜG tehnika ühisgümnaasium
teol usuteaduskond
Teut korporatsioon Teutoonia
TG tütarlastegümnaasium
TK tütarlastekool
TKK tütarlaste keskkool
TKommG tütarlaste kommertsgümnaasium
TKommK tütarlaste kommertskool
Tln Tallinn
toim toimetaja
TPedÜ Tallinna Pedagoogikaülikool = Tallinna Pedagoogiline Instituut
TREV Teede Remondi- ja Ehitusvalitsus
TRG tütarlaste reaalgümnaasium
TRK tütarlaste reaalkool
Trkst Turkestan
Trtm Tartumaa
TTÜ Tallinna Tehnikaülikool = Tallinna Polütehniline Instituut
TUI Teadusliku Uurimise Instituut
TV televisioon
TVK tütarlaste vaimulik kool
Tartu Ülikool

Ug korporatsioon Ugala
UI Usuteaduse Instituut
Ukr Ukraina
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration
(Ühinenud Rahvaste Abistamis- ja Rehabilitatsioonivalitsus)
USA Ameerika Ühendriigid

v vald
v-adv vandeadvokaat
VA Vaimulik Akadeemia
Va Valgamaa
vabak vabakuulaja
valgevn valgevenelane
Vel EÜS (Eesti Üliõpilaste Selts) "Veljesto"
vet veterinaariateaduskond
Vil Viljandimaa
Vir Virumaa
Vir korporatsioon Vironia
VKE selts "Vene Kool Eestis"
Vlgv Valgevene
vn venelane
Vn Venemaa
VR Vabadusrist
VSDTP Venemaa Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei
Võrm Võrumaa
VÕT Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut

Wash. Washingtoni osariik

ÕES Õpetatud Eesti Selts
ÕhtuRG õhtureaalgümnaasium
ÕhtuÜG õhtuühisgümnaasium
ÕI Õpetajate Instituut
õp õpetaja
ÕRingk õpperingkond
ÕS õpetajate seminar

Ü ülikool
ÜENÜ Ülemaaline Eesti Noorsoo Ühendus
ÜG ühisgümnaasium
Üh EÜS (Eesti Üliõpilaste Selts) "Ühendus"
ÜHG ühishumanitaargümnaasium
ÜK(b)P Üleliiduline Kommunistlik (bolsevike) Partei
ÜKommG ühiskommertsgümnaasium
ÜKommK ühiskommertskool
ÜlemRK ülemreaalkool
ÜN Ülemnõukogu
ÜPmG ühispõllumajandusgümnaasium
ÜRK ühisreaalkool
ÜTehnG ühistehnikagümnaasium

YMCA Noorte Meeste Kristlik Ühing
YWCA Noorte Naiste Kristlik Ühing