Andmebaas sisaldab Põhja-Eesti, st Eestimaa kubermangu mõisate nimesid, mis leiduvad kindlustuspoliisides aastatest 1874-1902. Andmed sisestati 1994. aastal. Andmebaasi idee pärineb arhivaar Tiiu Ojalt. Sisestajateks olid Tallinna kinnistute andmete sisestamiseks ajutiselt tööle võetud inimesed. Objekte on sisestatud, kui neid on vähem kui kolm. On ka juhtumeid, kus objekti väljal on mitu nimetust (tavaliselt kõrvalhooned, rehepeksumasin jms). Kui kindlustatud on suurem hulk ühe mõisa alla jäänud hooneid, siis on objekti lahter jäänud tühjaks. Objektidena esinevad ka mõisatest päriseksostetud talude hooned. Kindlustuspoliis sisaldab ka detailset hoonete kirjeldust, seda tuleb lugeda arhivaalist ja nimetatud andmebaas ongi abiks eelkõige õige arhivaali leidmisel. Otsida saab mõisa eestikeelse nime järgi. Samanimeliste mõisate puhul, kui arhivaalis on kihelkonda täpsustav märge, on ka see mõisa väljal näidatud.

Tartus, 01.12.2003

Ajalooarhiivi teatmetalituse juhataja kt

Kalev Jaago