Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 1-25 of 254 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Eesti sõjaväe 3. diviisi õpperood pärast suplust Pärnu rannas.Pärnu05.07.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.235View
6.Jalaväepolgu 9.roodu sõdurid Peipsi rannas. 07.05.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.234View
6.Jalaväepolgu sidekomando sõdurid Peipsi järve kaldal.Virumaa04.05.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.232View
6. Jalaväepolgu ohvitserid Narva jõe kaldal Permisküla juures: vasakult 1. lipnik Johannes Juksar, 3. alamkapten Mihkel Küppar, 4. alamleitnant Joann Fuks (Johannes Kalda).Viru maakond;Virumaa08.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.231View
6. Jalaväepolgu kuulipildurite roodu ülem alamleitnant Osvald Mitt Narva jõe kaldal.Viru maakond;09.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.230View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu sideülem koos kahe võitlejaga piirivalves Peipsi rannas Vasknarva juures Narva jõe ülemise suudme lähedal.Virumaa04.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.229View
6.Jalaväepolgu sidekomando ülem alamkapten Aleksander Kulbusch (Kulgver) (esiplaanil tagumine) koos kahe sõduriga Peipsi rannas Vasknarvas.Virumaa04.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.228View
6. jalaväepolgu ratsaluurajad Narva jõe kaldal Vasknarvas.Virumaa15.04.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.227View
6.Jalaväepolgu ühe pataljoni kuulipildujate komando sõdurid Jaama külas.Virumaa06.04.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.226View
Eesti sõjaväe 3. diviisi intendantuuri aastapäeva puhul korraldatud väljasõidust osavõtvad ametnikud Loodi männikus Viljandi lähedal.Viljandimaa20.08.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.225View
Sangaste mõisas korraldatud Eesti sõjaväe 3. diviisi veterinaarvelskrite kursusest osavõtjad lossi ees.Valgamaa10.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.224View
Sangaste mõisas korraldatud Eesti sõjaväe 3. diviisi veterinaarvelskrite kursusest osavõtjad losis loengut kuulamas.Valgamaa05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.223View
Eesti sõjaväe 3. diviisi veterinaarvelskrid Sangaste mõisas korraldatud kursustel hobuse anatoomiat lahkamise teel tundma õppimas.Valgamaa05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.222View
Tori kihelkonna poolt Eesti sõjaväe võitlejatele korraldatud jaanipäeva pidu Toris.Pärnumaa06.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.220View
6.Jalaväepolgu 2.roodu sõdurid Peipsi rannas.Virumaa26.04.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.219View
6.Jalaväepolgu 11.roodu viimased veel teenivad sõdurid enne demobilisatsiooni Peipsi järve ääres. Vasakult neljas rooduülem leitnant Jaan Kulbok (Kullamäe) ja tema abikaasa Maria Kulbok.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.218View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu ohvitserid Narva jõe äärsel luhal linnujahile minemas.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.216View
6.Jalaväepolgu meditsiinipersonal Ovsovos(?). Keskel istub polgu vanemarst Jaan Laas.Virumaa06.04.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.215View
6.Jalaväepolgu ühe pataljoni kuulipildujate komando sõdurid enne demobilisatsiooni Kuningakülas.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.213View
Laiarööpalise soomusrongi nr. 6 kuulipildurid Karula jaamas kuulipildujaid puhastamas.Valgamaa08.05.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.212View
Laiarööpalise soomusrongi nr.6 kuulipildujate vaguni sisevaade. Vasakul kuulipildujate komando ülem alamleitnant Juhan Koel.Valgamaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.210View
Laiarööpaline soomusrong nr. 6 Karula jaama lähedal Petseri raudteel.Valgamaa08.05.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.209View
Laiarööpalise soomusrongi nr. 6 kuulipildurid Karula jaamas kuulipildujaid puhastamas.Valgamaa08.05.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.208View
Vabadussõda. Laiarööpaline soomusrong nr.6 meeskond ja selle suurtükiplatvorm Leitnant Sabolotnõi.Petserimaa09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.207View
6.Jalaväepolgu sõdurid meres suplemas.Pärnu05.07.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.236View