Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 1-25 of 254 result(s).
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.pataljoni sõdurid Põlginos.
Vabadussõda. Väerinna näitetrupi liikmed 6.Jalaväepolgu külalistena Lauras (Lavrõ). Vasakult: 8.roodu ülem alamleitnant Voldemar Uegeinam (Ueheinama), polguülema abi alamkapten Egbert Jürman, 2.pataljoni ülem kapten Aleksander Jaakson, näitleja Maria Türk, polguülem kapten Karl Tallo, näitleja Mizzi Möller (Mari Möldre), näitleja Hartius Möller, [suflöör Ida Annuk?], tantsija (kes?), näitleja Lully Wirkhaus, kuulipildujate roodu ohvitser Mart Haber (Kaerma), 1.pataljoni ülem leitnant Verner Limberg, kuulipildujate roodu ülem kapten Peeter Feofanov, 4.pataljoni ülem alamkapten Valter Bergmann (Valdo Mäeste).
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1. ja 2.pataljon rännakul Laurasse (Lavrõ) puhkepausil.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 5.rood teel Irboskast Laurasse (Lavrõ). Puhkus Pihkva-Riia kivitee ääres. Ülemises reas kaarditaskuga rooduülem lipnik August Männik.
Vabadussõda. Vangilangenud punaarmeelaste kolonn Lauras (Lavrõ). Kolonni vahisõdurid 6.Jalaväepolgu staabi komandandi komandost.
Vabadussõda. Laat Lauras (Lavrõ).
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.rood marssimas Põlginost Laurasse (Lavrõ). Rivi ees rooduülem alamleitnant Jaan Maide.
6.Jalaväepolgu sõdurid meres suplemas.
Eesti sõjaväe 3. diviisi õpperood pärast suplust Pärnu rannas.
6.Jalaväepolgu 9.roodu sõdurid Peipsi rannas.
6.Jalaväepolgu sidekomando sõdurid Peipsi järve kaldal.
6. Jalaväepolgu ohvitserid Narva jõe kaldal Permisküla juures: vasakult 1. lipnik Johannes Juksar, 3. alamkapten Mihkel Küppar, 4. alamleitnant Joann Fuks (Johannes Kalda).
6. Jalaväepolgu kuulipildurite roodu ülem alamleitnant Osvald Mitt Narva jõe kaldal.
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu sideülem koos kahe võitlejaga piirivalves Peipsi rannas Vasknarva juures Narva jõe ülemise suudme lähedal.
6.Jalaväepolgu sidekomando ülem alamkapten Aleksander Kulbusch (Kulgver) (esiplaanil tagumine) koos kahe sõduriga Peipsi rannas Vasknarvas.
6. jalaväepolgu ratsaluurajad Narva jõe kaldal Vasknarvas.
6.Jalaväepolgu ühe pataljoni kuulipildujate komando sõdurid Jaama külas.
Eesti sõjaväe 3. diviisi intendantuuri aastapäeva puhul korraldatud väljasõidust osavõtvad ametnikud Loodi männikus Viljandi lähedal.
Sangaste mõisas korraldatud Eesti sõjaväe 3. diviisi veterinaarvelskrite kursusest osavõtjad lossi ees.
Sangaste mõisas korraldatud Eesti sõjaväe 3. diviisi veterinaarvelskrite kursusest osavõtjad losis loengut kuulamas.
Eesti sõjaväe 3. diviisi veterinaarvelskrid Sangaste mõisas korraldatud kursustel hobuse anatoomiat lahkamise teel tundma õppimas.
Tori kihelkonna poolt Eesti sõjaväe võitlejatele korraldatud jaanipäeva pidu Toris.
6.Jalaväepolgu 2.roodu sõdurid Peipsi rannas.
6.Jalaväepolgu 11.roodu viimased veel teenivad sõdurid enne demobilisatsiooni Peipsi järve ääres. Vasakult neljas rooduülem leitnant Jaan Kulbok (Kullamäe) ja tema abikaasa Maria Kulbok.
Vabadussõda. Sõdurid muldonni juures kodustelt saadetud kirju lugemas.