Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 1-25 of 254 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.pataljoni sõdurid Põlginos.Petserimaa04.10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.84View
Vabadussõda. Väerinna näitetrupi liikmed 6.Jalaväepolgu külalistena Lauras (Lavrõ). Vasakult: 8.roodu ülem alamleitnant Voldemar Uegeinam (Ueheinama), polguülema abi alamkapten Egbert Jürman, 2.pataljoni ülem kapten Aleksander Jaakson, näitleja Maria Türk, polguülem kapten Karl Tallo, näitleja Mizzi Möller (Mari Möldre), näitleja Hartius Möller, [suflöör Ida Annuk?], tantsija (kes?), näitleja Lully Wirkhaus, kuulipildujate roodu ohvitser Mart Haber (Kaerma), 1.pataljoni ülem leitnant Verner Limberg, kuulipildujate roodu ülem kapten Peeter Feofanov, 4.pataljoni ülem alamkapten Valter Bergmann (Valdo Mäeste).Petserimaa11.10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.83View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1. ja 2.pataljon rännakul Laurasse (Lavrõ) puhkepausil.Petserimaa03.06.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.66View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 5.rood teel Irboskast Laurasse (Lavrõ). Puhkus Pihkva-Riia kivitee ääres. Ülemises reas kaarditaskuga rooduülem lipnik August Männik.Petserimaa03.10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.65View
Vabadussõda. Vangilangenud punaarmeelaste kolonn Lauras (Lavrõ). Kolonni vahisõdurid 6.Jalaväepolgu staabi komandandi komandost.Petserimaa24.10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.77View
Vabadussõda. Laat Lauras (Lavrõ).Petserimaa04.10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.67View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.rood marssimas Põlginost Laurasse (Lavrõ). Rivi ees rooduülem alamleitnant Jaan Maide.Petserimaa08.10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.54View
6.Jalaväepolgu sõdurid meres suplemas.Pärnu05.07.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.236View
Eesti sõjaväe 3. diviisi õpperood pärast suplust Pärnu rannas.Pärnu05.07.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.235View
6.Jalaväepolgu 9.roodu sõdurid Peipsi rannas. 07.05.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.234View
6.Jalaväepolgu sidekomando sõdurid Peipsi järve kaldal.Virumaa04.05.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.232View
6. Jalaväepolgu ohvitserid Narva jõe kaldal Permisküla juures: vasakult 1. lipnik Johannes Juksar, 3. alamkapten Mihkel Küppar, 4. alamleitnant Joann Fuks (Johannes Kalda).Viru maakond;Virumaa08.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.231View
6. Jalaväepolgu kuulipildurite roodu ülem alamleitnant Osvald Mitt Narva jõe kaldal.Viru maakond;09.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.230View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu sideülem koos kahe võitlejaga piirivalves Peipsi rannas Vasknarva juures Narva jõe ülemise suudme lähedal.Virumaa04.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.229View
6.Jalaväepolgu sidekomando ülem alamkapten Aleksander Kulbusch (Kulgver) (esiplaanil tagumine) koos kahe sõduriga Peipsi rannas Vasknarvas.Virumaa04.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.228View
6. jalaväepolgu ratsaluurajad Narva jõe kaldal Vasknarvas.Virumaa15.04.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.227View
6.Jalaväepolgu ühe pataljoni kuulipildujate komando sõdurid Jaama külas.Virumaa06.04.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.226View
Eesti sõjaväe 3. diviisi intendantuuri aastapäeva puhul korraldatud väljasõidust osavõtvad ametnikud Loodi männikus Viljandi lähedal.Viljandimaa20.08.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.225View
Sangaste mõisas korraldatud Eesti sõjaväe 3. diviisi veterinaarvelskrite kursusest osavõtjad lossi ees.Valgamaa10.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.224View
Sangaste mõisas korraldatud Eesti sõjaväe 3. diviisi veterinaarvelskrite kursusest osavõtjad losis loengut kuulamas.Valgamaa05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.223View
Eesti sõjaväe 3. diviisi veterinaarvelskrid Sangaste mõisas korraldatud kursustel hobuse anatoomiat lahkamise teel tundma õppimas.Valgamaa05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.222View
Tori kihelkonna poolt Eesti sõjaväe võitlejatele korraldatud jaanipäeva pidu Toris.Pärnumaa06.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.220View
6.Jalaväepolgu 2.roodu sõdurid Peipsi rannas.Virumaa26.04.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.219View
6.Jalaväepolgu 11.roodu viimased veel teenivad sõdurid enne demobilisatsiooni Peipsi järve ääres. Vasakult neljas rooduülem leitnant Jaan Kulbok (Kullamäe) ja tema abikaasa Maria Kulbok.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.218View
Vabadussõda. Sõdurid muldonni juures kodustelt saadetud kirju lugemas.Virumaa17.12.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.111View