Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 1-25 of 254 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Vabadussõda. Kalevi Maleva Pataljoniga kaasa liikuv fotograaf Karl Akel (kaamera juures seljaga) pildistamas setu naisi Petseri kloostri müüri juures.Petserimaa23.05.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.33View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu ratsakomando sõdur ratsahobusel Vasknarvas.Virumaa12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.174View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu sõdurid Petseri kloostri katakombides.Petserimaa05.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.63View
Vabadussõda. Laura (Lavrõ) paisjärv.Petserimaa10.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.94View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu staabi kirjutajad Vabadussõja ajal Gunitšjeva Gora külas.Setumaa1918-1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.26View
6.Jjalaväepolgu 3.roodu sõdurid laeval Vasknarvas.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.177View
6.Jalaväepolgu 4.roodu sõdurid enne demobiliseerimist.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.155View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 1. pataljoni võitlejad Vabadussõja ajal pärast lahingut lõunatamas. 1918-1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.80View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu sõdurid Petseri kloostri katakombides.Petserimaa05.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.60View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu majandusjaoskond Jõhvi lähedal. Paremalt kuues polgu majandusülem kapten Jaan Luukas (Lukas).Virumaa22.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.118View
6.Jalaväepolgu 3.roodu kuulipildurid Utria rannas.Virumaa02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.114View
Vabadussõda. Maastik Košelki (Kosselka) küla ümbruses.Petserimaa08.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.19View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.pataljoni rindelõigus Petrovo (Petrova) küla juures 11.augustil alla andnud Punaarmee 6.Petrogradi polgu sõdurid Krestõs.Pihkvamaa12.08.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.34View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.roodu nooremohvitser lipnik Aleksander Pärtel kaevikus Irboska kindlustatud rajoonis.Petserimaa14.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.40View
Vabadussõda. 1.Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjoni 4.patarei 1.rühma meeskond 152 mm haubitsat laadimas Irboska kindlustatud rajoonis.Petserimaa27.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.28View
Vabadussõda. Bulak-Balahovitši Leedu sotnja sõdurid Berjozovõi Mostis.Petserimaa21.10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.107View
Vabdussõda. 6.Jalaväepolgu ohvitserid ja halastakaõed Košelki (Kosselka) küla tsässona juures.Petserimaa21.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.39View
Vabadussõda. Laiarööpaliselt soomusrongilt nr.6 lastud miinipilduja miini lõhkemine.Petserimaa08.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.31View
Vabadussõda. Välipatarei nr.4 positsioonide rajamine Kolosovka mõisa maadel Irboska kindlustatud rajoonis.Petserimaa28.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.24View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 8.roodu sõdurid keelpillidega Vaivara lähedal mererannas. Kaks tagumist: vasakul rooduülem lipnik Voldemar Uegeinam (Ueheinama), paremal roodu nooremohvitser lipnik Peeter Kuum.Virumaa16.12.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.119View
Vabadussõda. Põlev Krivasoo (Kriuša) sild.Ingerimaa22.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.112View
Vabadussõda. 3.Diviisi Tagavarapataljoni ja Pärnu garnisoni ülem kapten Oskar Raudvere koos abikaasa Ernestine (Erna) Raudverega diviisi pataljoni tööroodu hoovis saanis. Taustal raadiomast.Pärnu29.12.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.121View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 3.roodu sõdurid Krivasoo (Kriuša) silla juures positsioonil. Keskel (labidaga) rooduülem alamleitnant Georg (Jüri) Vanatoa.Ingerimaa22.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.110View
Vabadussõda. Laiarööpaline soomusrong nr.6 meeskond ja selle suurtükiplatvorm Leitnant Sabolotnõi.Petserimaa09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.207View
Vabadussõda. 3.Diviisi Tagavarapataljoni töörood. Istub keskel (sinelil must krae) pataljoniülem kapten Oskar Raudvere, tema paremal käel rooduülem (kes?).Pärnu22.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.122View