Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 226-250 of 254 result(s).
Sangaste mõisas korraldatud Eesti sõjaväe 3. diviisi veterinaarvelskrite kursusest osavõtjad lossi ees.
Eesti sõjaväe 3. diviisi intendantuuri aastapäeva puhul korraldatud väljasõidust osavõtvad ametnikud Loodi männikus Viljandi lähedal.
6.Jalaväepolgu ühe pataljoni kuulipildujate komando sõdurid Jaama külas.
6. jalaväepolgu ratsaluurajad Narva jõe kaldal Vasknarvas.
6.Jalaväepolgu sidekomando ülem alamkapten Aleksander Kulbusch (Kulgver) (esiplaanil tagumine) koos kahe sõduriga Peipsi rannas Vasknarvas.
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu sideülem koos kahe võitlejaga piirivalves Peipsi rannas Vasknarva juures Narva jõe ülemise suudme lähedal.
6. Jalaväepolgu kuulipildurite roodu ülem alamleitnant Osvald Mitt Narva jõe kaldal.
6. Jalaväepolgu ohvitserid Narva jõe kaldal Permisküla juures: vasakult 1. lipnik Johannes Juksar, 3. alamkapten Mihkel Küppar, 4. alamleitnant Joann Fuks (Johannes Kalda).
6.Jalaväepolgu sidekomando sõdurid Peipsi järve kaldal.
Eesti lennuk Pärnus.
6.Jalaväepolgu 9.roodu sõdurid Peipsi rannas.
Eesti sõjaväe 3. diviisi õpperood pärast suplust Pärnu rannas.
6.Jalaväepolgu sõdurid meres suplemas.
Eesti sõjaväe 3. diviisi aastapäeva puhul Pärnusse sõitnud kindralstaabi ohvitserid ja väliskülalised jaamahoonest väljumas.
Eesti sõjaväe 3. diviisi aastapäeva tähistamise paraad Pärnus.
Eesti sõjaväe 3. diviisi aastapäeva tähistamise paraad Pärnus.
Ameerika Ühendriikide Punase Risti missiooni esindajad külas 3.Diviisil. Vasakult: 3.Diviisi staabiülem polkovnik Nikolai Reek, Pärnu garnisoni ülem polkovnik Ernst Limberg, Ameerika Ühendriikide Punase Risti esindaja kapten Mentscher, 3.Diviisi ülem kindralmajor Ernst Põdder, Ameerika Ühendriikide Punase Risti esindaja major Conter diviisi staabi aias.
Eesti lendurid oma ringreisi ajal Pärnus peatumas.
Eesti sõjaväe 3. diviisi aastapäeva tähistamise pidulikust väljasõidust osavõtjad nende hulgas ülemjuhataja kindral J. Laidoner, kindral A. Larka, siseminister A. Hellat, näitlejad B. Hansen. A. Sällik, perekond Teetsovid, tantsijanna Berting ja väliskülalised Pärnu sadama laeval Triks Sindi nahksilla juures randumas.
I reas vasakult: 2. 3. diviisi staabiülem kindralstaabi polkovnik N. Reek, 3. Ameerika Punase Risti esindaja major Conter, 4. Ameerika Punase Risti esindaja kapten Mentscher, 5. 3. diviisi ülem kindral E. Põdder, 6. Pärnu garnisoniülem polkovnik Limberg jt. 3. diviisi staabi õuel Pärnus.
Eesti sõjaväe ülemjuhataja kindral J. Laidoner 3. diviisi aastapäeva tähistamise paraadi Pärnus vastu võtmas.
Eesti sõjaväe 3. diviisi aastapäeva tähistamise pidulikust väljasõidust osavõtjad, nende hulgas ülemjuhataja kindral J. Laidoner, kindral A. Larka, siseminister A. Hellat, näitlejad B. Hansen, A. Sällik, perekond Teetsovid, tantsijanna Berting ja väliskülalised Pärnu jõkke voolava Sindi jõe kaldal lõunatamas.
Eesti sõjaväe endine 6. jalaväepolgu ülem, ajutine 3. diviisi staabiülem alampolkovnik Tallo (paremalt 1.), 3. polgu ülem alampolkovnik Kruus (vasakult 1.), tagaplaanil 3. diviisi sideülem ja nooremad ohvitserid 3. diviisi staabi ees Pärnus.
Eesti sõjaväe 3. diviisi staabiülem kindralstaabi polkovnik Nikolai Reek Pärnus.
3.Diviisi Tagavarapataljoni ülem alampolkovnik Johannes Lutsar.