Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 26-50 of 254 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu staabi kirjutajad Vabadussõja ajal Gunitšjeva Gora külas.Setumaa1918-1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.26View
Vabadussõda. 1.Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjoni 4.patarei meeskond positsioonil Senno küla ees. Esireas maas vasakult kolmas patareiülem leitnant Nikolai Polonski.Petseri maakond;;;09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.27View
Vabadussõda. 1.Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjoni 4.patarei 1.rühma meeskond 152 mm haubitsat laadimas Irboska kindlustatud rajoonis.Petserimaa27.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.28View
Vabadussõda. Irboska kindluse lagunenud kaitsemüür.Petserimaa26.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.29View
Vabadussõda. Petseri kloostri munkade söögitegija, diakon ja üks munkadest oma elumaja ukse ees.Petserimaa21.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.30View
Vabadussõda. Laiarööpaliselt soomusrongilt nr.6 lastud miinipilduja miini lõhkemine.Petserimaa08.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.31View
Vaade Petseri kloostrile.Petseri21.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.32View
Vabadussõda. Kalevi Maleva Pataljoniga kaasa liikuv fotograaf Karl Akel (kaamera juures seljaga) pildistamas setu naisi Petseri kloostri müüri juures.Petserimaa23.05.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.33View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.pataljoni rindelõigus Petrovo (Petrova) küla juures 11.augustil alla andnud Punaarmee 6.Petrogradi polgu sõdurid Krestõs.Pihkvamaa12.08.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.34View
Vabadussõda. Košelki (Kosselka) küla tsässona sisevaade.Petserimaa19.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.35View
Vabadussõda. Sõdurid Kosselka (Košelki) külas vaatamas setu naiste tantsu.Petserimaa19.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.36View
Vabadussõda. Laiarööpaline soomusrong nr.6 Irboskas. Suurtükk Pikk Tom. Suurtükitoru all rongi komandant leitnant Nikolai Kivi.Setumaa08.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.37View
Vaade Petseri alevile ja selle ümbrusele.Setumaa25.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.38View
Vabdussõda. 6.Jalaväepolgu ohvitserid ja halastakaõed Košelki (Kosselka) küla tsässona juures.Petserimaa21.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.39View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.roodu nooremohvitser lipnik Aleksander Pärtel kaevikus Irboska kindlustatud rajoonis.Petserimaa14.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.40View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.roodu sõdurid okstest onni ees pudru keetmas. Esiplaanil roodu nooremohvitser lipnik Aleksander Pärtel (vasakul) ja rooduülem alamleitnant Jaan Maide.Petserimaa27.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.41View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.roodu kaitseliin Irboska kindlustatud rajoonis Vana-Irboska küla ees. Istub sinel õlgadel rooduülem alamleitnant Jaan Maide.Petserimaa27.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.42View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 4.roodu sõdurid Kossõgino küla ees kaitseliinil Irboska kindlustatud rajoonis. Vasakul istub rooduülem kapten Ivan Lukas (Jaan Luukas).Petserimaa27.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.43View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 4.roodu 1.rühma sõdurid kaevikus Kolosovka mõisa lähedal Irboska kindlustatud rajoonis. Paremalt 1. rooduülem kapten Ivan Lukas (Jaan Luukas) ja 3. roodu nooremohvitser ohvitseri asetäitja Johann Reilent (Rajande).Petserimaa27.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.44View
Vaade Petseri alevi elanike ühiskarjale.Setumaa20.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.45View
Vabadussõda. Punaste poolt purustatud raudsilla osade jõe põhjast üles tõstmine tuukri abiga Petseri raudteejaama lähedal.Petseri maakond;;;20.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.46View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu ülema kokk Kosselka (Košelki) küla ühes talutares toitu valmistamas.Petserimaa10.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.47View
Vabadussõda. Kaks 6.Jalaväepolgu tundmatut vabatahtlikku õppursõdurit Pärnust Krestõs.Pihkvamaa30.07.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.48View
Vabadussõda. Tuuker silla taastamistöödel Petseri raudteejaama lähedal.Petserimaa20.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.49View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 4. kergepatarei vaatluspunkt Vabadussõja ajal Golosovka mõisa lähedal mäel. 28.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.50View