Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 201-225 of 254 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
6.Jalaväepolgu staabi ohvitserid ja komandandi komando sõdurid.Ingerimaa06.04.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.199View
Inseneripataljoni 1.sapööriroodu ja 6.Jalaväepolgu tööroodu sõdurid Vabadussõja lahingutes hävinud Permisküla silda taastamas.Virumaa06.04.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.200View
Triangulatsioonitorni alus Ovsovo külas.Ingerimaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.201View
Inseneripataljoni 1.sapööriroodu ja 6.Jalaväepolgu tööroodu sõdurid uuesti ehitatud Permisküla silla juures.Virumaa15.04.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.202View
Laiarööpalise soomusrongi nr. 6 dessantrood Karula jaama lähedal hommikvõimlemist tegemas. Tagaplaanil Karula alev, jaam ja rong.Valgamaa08.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.203View
Laiarööpalise soomusrongi nr. 6 ohvitserid staabi vaguni ees Karula jaamas.Valgamaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.204View
Laiarööpalise soomusrongi nr. 6 meeskond Karulast Petseri poole raudtee ääres.Valgamaa08.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.205View
Laiarööpalise soomusrongi nr. 6 keelpilliorkester. 1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.206View
Vabadussõda. Laiarööpaline soomusrong nr.6 meeskond ja selle suurtükiplatvorm Leitnant Sabolotnõi.Petserimaa09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.207View
Laiarööpalise soomusrongi nr. 6 kuulipildurid Karula jaamas kuulipildujaid puhastamas.Valgamaa08.05.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.208View
Laiarööpaline soomusrong nr. 6 Karula jaama lähedal Petseri raudteel.Valgamaa08.05.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.209View
Laiarööpalise soomusrongi nr.6 kuulipildujate vaguni sisevaade. Vasakul kuulipildujate komando ülem alamleitnant Juhan Koel.Valgamaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.210View
6.Jalaväepolgu staabihoone Vasknarvas.Virumaa26.04.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.211View
Laiarööpalise soomusrongi nr. 6 kuulipildurid Karula jaamas kuulipildujaid puhastamas.Valgamaa08.05.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.212View
6.Jalaväepolgu ühe pataljoni kuulipildujate komando sõdurid enne demobilisatsiooni Kuningakülas.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.213View
Vene kiriku papp pühitsetud veega Jüripäeval Vasknarva alevi elanike kariloomi kirikuesisel platsil õnnistamas.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.214View
6.Jalaväepolgu meditsiinipersonal Ovsovos(?). Keskel istub polgu vanemarst Jaan Laas.Virumaa06.04.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.215View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu ohvitserid Narva jõe äärsel luhal linnujahile minemas.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.216View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 3. pataljoni ohvitserid Jaama küla juures Narva jõe luhal aerutamas.Virumaa23.04.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.217View
6.Jalaväepolgu 11.roodu viimased veel teenivad sõdurid enne demobilisatsiooni Peipsi järve ääres. Vasakult neljas rooduülem leitnant Jaan Kulbok (Kullamäe) ja tema abikaasa Maria Kulbok.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.218View
6.Jalaväepolgu 2.roodu sõdurid Peipsi rannas.Virumaa26.04.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.219View
Tori kihelkonna poolt Eesti sõjaväe võitlejatele korraldatud jaanipäeva pidu Toris.Pärnumaa06.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.220View
Tori kihelkonna poolt Eesti sõjaväe võitlejatele korraldatud jaanipäeva peost osavõtjate rongkäik surnuaialt peoplatsile Toris.Pärnumaa06.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.221View
Eesti sõjaväe 3. diviisi veterinaarvelskrid Sangaste mõisas korraldatud kursustel hobuse anatoomiat lahkamise teel tundma õppimas.Valgamaa05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.222View
Sangaste mõisas korraldatud Eesti sõjaväe 3. diviisi veterinaarvelskrite kursusest osavõtjad losis loengut kuulamas.Valgamaa05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.223View