Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 26-50 of 254 result(s).
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu staabi kirjutajad Vabadussõja ajal Gunitšjeva Gora külas.
Vabadussõda. 1.Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjoni 4.patarei meeskond positsioonil Senno küla ees. Esireas maas vasakult kolmas patareiülem leitnant Nikolai Polonski.
Vabadussõda. 1.Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjoni 4.patarei 1.rühma meeskond 152 mm haubitsat laadimas Irboska kindlustatud rajoonis.
Vabadussõda. Irboska kindluse lagunenud kaitsemüür.
Vabadussõda. Petseri kloostri munkade söögitegija, diakon ja üks munkadest oma elumaja ukse ees.
Vabadussõda. Laiarööpaliselt soomusrongilt nr.6 lastud miinipilduja miini lõhkemine.
Vaade Petseri kloostrile.
Vabadussõda. Kalevi Maleva Pataljoniga kaasa liikuv fotograaf Karl Akel (kaamera juures seljaga) pildistamas setu naisi Petseri kloostri müüri juures.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.pataljoni rindelõigus Petrovo (Petrova) küla juures 11.augustil alla andnud Punaarmee 6.Petrogradi polgu sõdurid Krestõs.
Vabadussõda. Košelki (Kosselka) küla tsässona sisevaade.
Vabadussõda. Sõdurid Kosselka (Košelki) külas vaatamas setu naiste tantsu.
Vabadussõda. Laiarööpaline soomusrong nr.6 Irboskas. Suurtükk Pikk Tom. Suurtükitoru all rongi komandant leitnant Nikolai Kivi.
Vaade Petseri alevile ja selle ümbrusele.
Vabdussõda. 6.Jalaväepolgu ohvitserid ja halastakaõed Košelki (Kosselka) küla tsässona juures.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.roodu nooremohvitser lipnik Aleksander Pärtel kaevikus Irboska kindlustatud rajoonis.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.roodu sõdurid okstest onni ees pudru keetmas. Esiplaanil roodu nooremohvitser lipnik Aleksander Pärtel (vasakul) ja rooduülem alamleitnant Jaan Maide.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.roodu kaitseliin Irboska kindlustatud rajoonis Vana-Irboska küla ees. Istub sinel õlgadel rooduülem alamleitnant Jaan Maide.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 4.roodu sõdurid Kossõgino küla ees kaitseliinil Irboska kindlustatud rajoonis. Vasakul istub rooduülem kapten Ivan Lukas (Jaan Luukas).
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 4.roodu 1.rühma sõdurid kaevikus Kolosovka mõisa lähedal Irboska kindlustatud rajoonis. Paremalt 1. rooduülem kapten Ivan Lukas (Jaan Luukas) ja 3. roodu nooremohvitser ohvitseri asetäitja Johann Reilent (Rajande).
Vaade Petseri alevi elanike ühiskarjale.
Vabadussõda. Punaste poolt purustatud raudsilla osade jõe põhjast üles tõstmine tuukri abiga Petseri raudteejaama lähedal.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu ülema kokk Kosselka (Košelki) küla ühes talutares toitu valmistamas.
Vabadussõda. Kaks 6.Jalaväepolgu tundmatut vabatahtlikku õppursõdurit Pärnust Krestõs.
Vabadussõda. Tuuker silla taastamistöödel Petseri raudteejaama lähedal.
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 4. kergepatarei vaatluspunkt Vabadussõja ajal Golosovka mõisa lähedal mäel.