Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 1-25 of 254 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu noorem fotograaf, albumite ja kataloogi koostaja Taavet (David) Poska. 1920(Supposed)Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.252View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu vanem fotograaf Hans Vilper. 1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.251View
Eesti sõjaväe 3. diviisi inspektorite jaoskonna adjutant leitnant Anton Simmo oma töölaua taga Vaivara jaamas vaherahu algul Nõukogude Venega.Virumaa02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.250View
Eesti sõjaväe 3. diviisi inspektorite jaoskonna adjutant alamkapten Simmo diviisi staabi ees Pärnus.Pärnu18.07.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.249View
3.Diviisi Tagavarapataljoni ülem alampolkovnik Johannes Lutsar. 1921Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.248View
Eesti sõjaväe 3. diviisi staabiülem kindralstaabi polkovnik Nikolai Reek Pärnus.Pärnu linn;Pärnu;;18.07.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.247View
Eesti sõjaväe endine 6. jalaväepolgu ülem, ajutine 3. diviisi staabiülem alampolkovnik Tallo (paremalt 1.), 3. polgu ülem alampolkovnik Kruus (vasakult 1.), tagaplaanil 3. diviisi sideülem ja nooremad ohvitserid 3. diviisi staabi ees Pärnus.Pärnu15.07.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.246View
Eesti sõjaväe 3. diviisi aastapäeva tähistamise pidulikust väljasõidust osavõtjad, nende hulgas ülemjuhataja kindral J. Laidoner, kindral A. Larka, siseminister A. Hellat, näitlejad B. Hansen, A. Sällik, perekond Teetsovid, tantsijanna Berting ja väliskülalised Pärnu jõkke voolava Sindi jõe kaldal lõunatamas.Pärnumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.245View
Eesti sõjaväe ülemjuhataja kindral J. Laidoner 3. diviisi aastapäeva tähistamise paraadi Pärnus vastu võtmas.Pärnu1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.244View
I reas vasakult: 2. 3. diviisi staabiülem kindralstaabi polkovnik N. Reek, 3. Ameerika Punase Risti esindaja major Conter, 4. Ameerika Punase Risti esindaja kapten Mentscher, 5. 3. diviisi ülem kindral E. Põdder, 6. Pärnu garnisoniülem polkovnik Limberg jt. 3. diviisi staabi õuel Pärnus.Pärnu02.08.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.243View
Eesti sõjaväe 3. diviisi aastapäeva tähistamise pidulikust väljasõidust osavõtjad nende hulgas ülemjuhataja kindral J. Laidoner, kindral A. Larka, siseminister A. Hellat, näitlejad B. Hansen. A. Sällik, perekond Teetsovid, tantsijanna Berting ja väliskülalised Pärnu sadama laeval Triks Sindi nahksilla juures randumas.Pärnumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.242View
Eesti lendurid oma ringreisi ajal Pärnus peatumas.Pärnu08.07.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.241View
Ameerika Ühendriikide Punase Risti missiooni esindajad külas 3.Diviisil. Vasakult: 3.Diviisi staabiülem polkovnik Nikolai Reek, Pärnu garnisoni ülem polkovnik Ernst Limberg, Ameerika Ühendriikide Punase Risti esindaja kapten Mentscher, 3.Diviisi ülem kindralmajor Ernst Põdder, Ameerika Ühendriikide Punase Risti esindaja major Conter diviisi staabi aias.Pärnu02.08.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.240View
Eesti sõjaväe 3. diviisi aastapäeva tähistamise paraad Pärnus.Pärnu1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.239View
Eesti sõjaväe 3. diviisi aastapäeva tähistamise paraad Pärnus.Pärnu1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.238View
Eesti sõjaväe 3. diviisi aastapäeva puhul Pärnusse sõitnud kindralstaabi ohvitserid ja väliskülalised jaamahoonest väljumas.Pärnu1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.237View
6.Jalaväepolgu sõdurid meres suplemas.Pärnu05.07.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.236View
Eesti sõjaväe 3. diviisi õpperood pärast suplust Pärnu rannas.Pärnu05.07.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.235View
6.Jalaväepolgu 9.roodu sõdurid Peipsi rannas. 07.05.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.234View
Eesti lennuk Pärnus.Pärnu08.07.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.233View
6.Jalaväepolgu sidekomando sõdurid Peipsi järve kaldal.Virumaa04.05.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.232View
6. Jalaväepolgu ohvitserid Narva jõe kaldal Permisküla juures: vasakult 1. lipnik Johannes Juksar, 3. alamkapten Mihkel Küppar, 4. alamleitnant Joann Fuks (Johannes Kalda).Viru maakond;Virumaa08.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.231View
6. Jalaväepolgu kuulipildurite roodu ülem alamleitnant Osvald Mitt Narva jõe kaldal.Viru maakond;09.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.230View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu sideülem koos kahe võitlejaga piirivalves Peipsi rannas Vasknarva juures Narva jõe ülemise suudme lähedal.Virumaa04.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.229View
6.Jalaväepolgu sidekomando ülem alamkapten Aleksander Kulbusch (Kulgver) (esiplaanil tagumine) koos kahe sõduriga Peipsi rannas Vasknarvas.Virumaa04.05.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.228View