Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 26-50 of 254 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu ohvitsere Jaama küla lähedal Narva jõel aerutamas.Virumaa10.04.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.189View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu ratsaluurajad heinakoormaga Owsovo külas enne Vasknarva minemist.Virumaa06.04.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.188View
3.Diviisi inspektorijaoskonna adjutant alamkapten Rein Tomback.Pärnu1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.187View
6. Jalaväepolgu ülema asetäitja alampolkovnik Egbert Jürmann (Jürima), kapten Aleksander Jaakson, 3. Diviisi staabiülem alampolkovnik Karl Tallo tund pärast Tartu rahulepingus Eestile ettenähtud Skamja küla ülevõtmist Skamjas.Ingerimaa07.04.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.186View
Vaade Narva jõele. Vasakul Vasknarva ja paremal Skamja.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.185View
6. jalaväepolgu sõdurid paatides teel üle Narva jõe Tartu rahulepingus Eestile ettenähtud Skamja küla ülevõtma minnes.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.184View
6. jalaväepolgu sõdurid paatides teel üle Narva jõe Tartu rahulepingus Eestile ettenähtud Skamja küla ülevõtma minnes.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.182View
6. jalaväepolgu 8. rood enne Tartu rahulepingus Eestile ettenähtud Skamja küla ülevõtma minemist Narva jõe kaldal.Virumaa1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.181View
6.Jalaväepolgu sidekomando sõdurid parvega Narva jõel, tagaplaanil Skamja küla.Virumaa1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.180View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu sidekomando Vasknarvas pärast rahu sõlmimist Nõukogude Venega.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.179View
6. Jalaväepolgu ajutine ülem alamplkovnik Egbert Jürmann (Jürima, seisab keskel), tema abi kapten Aleksander Jaakson (istub) ja teised ohvitserid Narva jõe kaldal pärast rahu sõlmimist Nõukogude Venega.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.178View
6.Jjalaväepolgu 3.roodu sõdurid laeval Vasknarvas.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.177View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 3. pataljoni võitlejaid aurulaeval Aleksander Narva jõel.Virumaa28.03.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.176View
6.Jalaväepolgu grenaderidekomando sõdurid granaadiheitjate ja miinipildujatega Vasknarvas.Virumaa28.03.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.175View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 1. pataljoni 4. rood puhkusel olles Narva lahe jääl.Virumaa09.03.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.173View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu adjutant kapten Karl Soo oma abilise alamleitnant Richard Süttiga (laua kõrval) oma kabinetis Ovsova külas Vasknarva lähedal.Virumaa07.03.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.172View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu ülemale alampolkovnik Karl Tallole polgu ohvitseride poolt kingitud hõbeehe tema alampolkovnikuks ülendamise puhul. 01.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.171View
Grupp Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu ohvitsere staabivaguni juures liinil. 20.01.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.170View
6.Jalaväepolgu 4.roodu ülem alamleitnant Villem Vaga (küljeli) koos roodu veltveebli ja rühmade ülematega.Virumaa06.03.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.169View
Vabadussõda. Laiarööpaline soomusrong nr.5 Narva lähedal. Esiplaanil suurtükiplatvorm Tasuja.Virumaa29.01.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.168View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 8.roodu sõdurid muldonnis Auveres.Virumaa25.01.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.167View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 6. roodu 1. rühm Narva jõe liinil metsas.Virumaa26.01.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.166View
3. diviisi tagavarapataljoni ülem kapten Oskar Raudvere Eesti Vabariigi 2. aastapäeva tähistamise paraadil kõnelemas.Pärnu linn;Pärnu24.02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.165View
Tööliste organisatsioonid Eesti Vabariigi 2. aastapäeva tähistamise paraadil Riia tänaval Pärnus teel Vabadussõjas langenud võitlejate surnuaial.Pärnu24.02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.164View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu ohvitserid Narva jõe äärsel luhal linnujahile minemas.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.216View