Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 76-100 of 254 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 1. rood Narva lähedal Merikülas puhkusel olles manöövritel.Virumaa06.03.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.148View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 3. roodu majandusjaoskond Utria rannas puhkusel.Virumaa06.03.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.147View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 5. rood Narva jõe kaldal traattõkete ees.Virumaa02.03.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.146View
6.Jalaväepolgu 3.rood.Virumaa06.03.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.145View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 1. rood Narva lähedal Merikülas puhkusel.Virumaa06.03.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.144View
Eesti sõjaväe 6. Jalaväepolgu 3. pataljoni ohvitserid Vasknarvas. I reas vasakult 2. kapten Ernst Assmann (Aastalu), 3. polguülema asetäitja alampolkovnik Egbert Jürmann, pataljoniülem kapten Bergmann.Virumaa18.02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.142View
6. Jalaväepolgu 10. roodu ülem leitnant Georg Laur (keskel), temast vasakul nooremohvitser ja veltveebel ning paremal kantselei kirjutajad roodu kantseleis Jaama külas Vasknarva lähedal.Virumaa15.02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.141View
6.Jalaväepolgu 10. roodu 4. rühm Vasknarvas.Virumaa15.02.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.140View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 10. rood Vasknarva lähedal Jaama külas vene kiriku trepi peal.Virumaa15.02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.139View
Vabadussõda. 8.Jalaväepolgu 2.roodu ohvitserid tabamusi saanud Sala mõisa töölistemaja varemetes. Aknaraamil keskel 1.pataljoni ülem leitnant Karl Kehrberg (Keerdoja), vasakul seisab rooduülem alamkapten Richard Aks.Ingerimaa18.01.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.138View
6.Jalaväepolgu sõdurid positsioonil Narva jõe kaldal metsas Vääska küla vastas.Virumaa02.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.137View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 5. rood Vabadussõjas vaherahu ajal Narva jõe liinil.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.136View
Vabadussõda. Üle rindejoone Nõukogude Venemaale pääsemiseks Narvast 1.Diviisi staabist loa saanud lahingute eest põgenenud perekond tagasiteel kodukülla demarkatsiooni läbipääsu punktis Salas.Ingerimaa18.01.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.135View
Lahingutes tabamusi saanud Sala mõisa peahoone.Ingerimaa02.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.134View
Vabadussõda. Vaade Dubrovka külale.Ingerimaa19.01.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.133View
Laiarööpaline soomusrong nr.5 Komarovkas. Esiplaanil suurtükiplatvorm Võitleja. Lahtise platvormi kõrval valge mütsiga rongi komandant alamkapten Ernst Grasmandorf (Soomuste).Ingerimaa08.02.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.132View
Vabadussõda. 1.Diviisi reservis oleva 6.Jalaväepolgu 2.pataljoni sõdurid kasarmuks olevate muldonnide juures Auveres.Virumaa12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.131View
6.Jalaväepolgu 7.rood. Mõõgaga rooduülem leitnant Jaan Köögartal (Köögardal)?Virumaa06.02.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.130View
Vabadussõda. 1.Diviisi reservis oleva 6.Jalaväepolgu 2.pataljoni sõdurid Auveres. [Paremalt 2. pataljoniülem leitnant August Virro (Viru)?].Viru maakond;;;12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.129View
Vabadussõda. Narva vabastamise 1. aastapäeva tähistamine Raekoja platsil.Narva linn;19.01.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.128View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu uuesti formeeritud 12.rood (nn. vene rood, sest koosnes peamiselt Narva ja Peipsi ääre venelastest, eelmine koosseis anti Soomusrongide Diviisi käsutusse) enne Vasknarva liinile minekut Jõhvi lähedal Purukülas. Ristiga märgitud (valget poolkasukat kandva ohvitseri paremal käel) 3.pataljoni ülem alamleitnant Karl Podrätsik, tema paremal käel rooduülem [alamleitnant Karl Riismann?].Virumaa20.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.127View
6.Jalaväepolgu staabi- ja varustusrong.Virumaa02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.126View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 2. pataljoni ohvitserid koos pataljoni ülema ajutise kohusetäitja kapten Ernst Asmanniga (binokliga) Vääska küla lähedal pataljoniülema muldonni ees.Virumaa03.02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.125View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 8.roodu sõdurid puhkusel Vaivaras.Virumaa16.12.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.124View
6.Jalaväepolgu sõdurid meres suplemas.Pärnu05.07.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.236View