Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 76-100 of 254 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Vabadussõda. Üle rindejoone Nõukogude Venemaale pääsemiseks Narvast 1.Diviisi staabist loa saanud lahingute eest põgenenud perekond tagasiteel kodukülla demarkatsiooni läbipääsu punktis Salas.Ingerimaa18.01.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.135View
Lahingutes tabamusi saanud Sala mõisa peahoone.Ingerimaa02.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.134View
Laiarööpaline soomusrong nr.5 Komarovkas. Esiplaanil suurtükiplatvorm Võitleja. Lahtise platvormi kõrval valge mütsiga rongi komandant alamkapten Ernst Grasmandorf (Soomuste).Ingerimaa08.02.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.132View
Vabadussõda. 1.Diviisi reservis oleva 6.Jalaväepolgu 2.pataljoni sõdurid kasarmuks olevate muldonnide juures Auveres.Virumaa12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.131View
6.Jalaväepolgu 7.rood. Mõõgaga rooduülem leitnant Jaan Köögartal (Köögardal)?Virumaa06.02.1920.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.130View
Vabadussõda. 1.Diviisi reservis oleva 6.Jalaväepolgu 2.pataljoni sõdurid Auveres. [Paremalt 2. pataljoniülem leitnant August Virro (Viru)?].Viru maakond;;;12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.129View
Vabadussõda. Narva vabastamise 1. aastapäeva tähistamine Raekoja platsil.Narva linn;19.01.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.128View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu uuesti formeeritud 12.rood (nn. vene rood, sest koosnes peamiselt Narva ja Peipsi ääre venelastest, eelmine koosseis anti Soomusrongide Diviisi käsutusse) enne Vasknarva liinile minekut Jõhvi lähedal Purukülas. Ristiga märgitud (valget poolkasukat kandva ohvitseri paremal käel) 3.pataljoni ülem alamleitnant Karl Podrätsik, tema paremal käel rooduülem [alamleitnant Karl Riismann?].Virumaa20.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.127View
6.Jalaväepolgu staabi- ja varustusrong.Virumaa02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.126View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 2. pataljoni ohvitserid koos pataljoni ülema ajutise kohusetäitja kapten Ernst Asmanniga (binokliga) Vääska küla lähedal pataljoniülema muldonni ees.Virumaa03.02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.125View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 8.roodu sõdurid puhkusel Vaivaras.Virumaa16.12.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.124View
Vabadussõda. Lahingutes purustatud raudteevahi maja Komarovka lähedal.Ingerimaa08.01.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.123View
Vabadussõda. 3.Diviisi Tagavarapataljoni töörood. Istub keskel (sinelil must krae) pataljoniülem kapten Oskar Raudvere, tema paremal käel rooduülem (kes?).Pärnu22.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.122View
Vabadussõda. 3.Diviisi Tagavarapataljoni ja Pärnu garnisoni ülem kapten Oskar Raudvere koos abikaasa Ernestine (Erna) Raudverega diviisi pataljoni tööroodu hoovis saanis. Taustal raadiomast.Pärnu29.12.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.121View
Vabadussõda. 3.Diviisi tagavarapataljoni tööroodu voor. Vasakult teine tööroodu ülem (kes?).Pärnu linn;;;29.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.120View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 8.roodu sõdurid keelpillidega Vaivara lähedal mererannas. Kaks tagumist: vasakul rooduülem lipnik Voldemar Uegeinam (Ueheinama), paremal roodu nooremohvitser lipnik Peeter Kuum.Virumaa16.12.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.119View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu majandusjaoskond Jõhvi lähedal. Paremalt kuues polgu majandusülem kapten Jaan Luukas (Lukas).Virumaa22.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.118View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu staabi kirjutajad ja sõjaväeametnikud koos polgu adjutanti alamleitnant Anton Simmoga (valge peakattega) polgu staabihoone ees Jõhvis.Virumaa22.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.117View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 7. roodu ülem alamkapten Herbert Sachsendahl Vääska küla lähedal ülesrivistatud roodu ees hommikust raportit vastu võtmas.Virumaa06.02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.116View
6.Jalaväepolgu 3.roodu kuulipildurid Utria rannas.Virumaa02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.114View
Grupp taganevaid Vene Loodearmee võitlejaid ja kaks Eesti sõjaväe Scoutspataljoni scouti (eraldi vasakul) Vabadussõja ajal Narva jõe lähedal metsas.Virumaa03.01.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.113View
Vabadussõda. Põlev Krivasoo (Kriuša) sild.Ingerimaa22.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.112View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 3.roodu sõdurid Krivasoo (Kriuša) silla juures positsioonil. Keskel (labidaga) rooduülem alamleitnant Georg (Jüri) Vanatoa.Ingerimaa22.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.110View
Vabadussõda. Jõhvi vaade. Vasakul asuvas hoones (sõiduauto maja ees) 6.Jalaväepolgu staap.Virumaa18.01.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.109View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu ohvitserid Narva jõe äärsel luhal linnujahile minemas.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.216View