Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 126-150 of 254 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Sõjaväe Varustusvalitsuse pood Jõhvis.Virumaa15.02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.97View
Tori kihelkonna poolt Eesti sõjaväe võitlejatele korraldatud jaanipäeva peost osavõtjate rongkäik surnuaialt peoplatsile Toris.Pärnumaa06.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.221View
Tori kihelkonna poolt Eesti sõjaväe võitlejatele korraldatud jaanipäeva pidu Toris.Pärnumaa06.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.220View
Triangulatsioonitorni alus Ovsovo külas.Ingerimaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.201View
Triangulatsioonitorn Ovsovo külas.Ingerimaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.198View
Tööliste organisatsioonid Eesti Vabariigi 2. aastapäeva tähistamise paraadil Riia tänaval Pärnus teel Vabadussõjas langenud võitlejate surnuaial.Pärnu24.02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.164View
Vaade Kuremäe kloostrile.Virumaa07.02.1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.158View
Vaade maastikule Setumaal.Setumaa12.10.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.69View
Vaade Narva jõele. Vasakul Vasknarva ja paremal Skamja.Virumaa1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.185View
Vaade Petseri alevi elanike ühiskarjale.Setumaa20.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.45View
Vaade Petseri alevile ja selle ümbrusele.Setumaa25.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.38View
Vaade Petseri kloostrile.Petseri21.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.32View
Vabadussõda. 1.Diviisi reservis oleva 6.Jalaväepolgu 2.pataljoni sõdurid Auveres. [Paremalt 2. pataljoniülem leitnant August Virro (Viru)?].Viru maakond;;;12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.129View
Vabadussõda. 1.Diviisi reservis oleva 6.Jalaväepolgu 2.pataljoni sõdurid kasarmuks olevate muldonnide juures Auveres.Virumaa12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.131View
Vabadussõda. 1.Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjoni 4.patarei 1.rühma meeskond 152 mm haubitsat laadimas Irboska kindlustatud rajoonis.Petserimaa27.09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.28View
Vabadussõda. 1.Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjoni 4.patarei 6-tollise kindlusesuurtüki meeskond Senno küla ees positsioonil. Paremal esiplaanil patareiülem leitnant Nikolai Polonski.Petserimaa09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.22View
Vabadussõda. 1.Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjoni 4.patarei meeskond positsioonil Senno küla ees. Esireas maas vasakult kolmas patareiülem leitnant Nikolai Polonski.Petseri maakond;;;09.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.27View
Vabadussõda. 2.Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjoni 10.kindlusepatarei 152 mm haubitsad positsioonil Golosovkas Irboska kindlustatud rajoonis.Petserimaa28.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.61View
Vabadussõda. 3.Diviisi Tagavarapataljoni ja Pärnu garnisoni ülem kapten Oskar Raudvere koos abikaasa Ernestine (Erna) Raudverega diviisi pataljoni tööroodu hoovis saanis. Taustal raadiomast.Pärnu29.12.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.121View
Vabadussõda. 3.Diviisi Tagavarapataljoni töörood. Istub keskel (sinelil must krae) pataljoniülem kapten Oskar Raudvere, tema paremal käel rooduülem (kes?).Pärnu22.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.122View
Vabadussõda. 3.Diviisi tagavarapataljoni tööroodu voor. Vasakult teine tööroodu ülem (kes?).Pärnu linn;;;29.12.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.120View
Vabadussõda. 5.Jalaväepolgu 2.pataljoni kuulipildujate komando. Istuvatest vasakult neljas pataljoniülem alamkapten August Traksmann (Traksmaa).Petserimaa05.11.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.89View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1. ja 2.pataljon rännakul Laurasse (Lavrõ) puhkepausil.Petserimaa03.06.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.66View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.järgu moonavoori relvatöökoja isikkoosseis Krestõs töökojas.Pihkvamaa04.08.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.10View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.järgu moonavoori sepad polgu sepikojas Krestõs.Pihkvamaa04.08.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.9View