Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 126-150 of 254 result(s).
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 8.roodu sõdurid puhkusel Vaivaras.
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 2. pataljoni ohvitserid koos pataljoni ülema ajutise kohusetäitja kapten Ernst Asmanniga (binokliga) Vääska küla lähedal pataljoniülema muldonni ees.
6.Jalaväepolgu staabi- ja varustusrong.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu uuesti formeeritud 12.rood (nn. vene rood, sest koosnes peamiselt Narva ja Peipsi ääre venelastest, eelmine koosseis anti Soomusrongide Diviisi käsutusse) enne Vasknarva liinile minekut Jõhvi lähedal Purukülas. Ristiga märgitud (valget poolkasukat kandva ohvitseri paremal käel) 3.pataljoni ülem alamleitnant Karl Podrätsik, tema paremal käel rooduülem [alamleitnant Karl Riismann?].
Vabadussõda. Narva vabastamise 1. aastapäeva tähistamine Raekoja platsil.
Vabadussõda. 1.Diviisi reservis oleva 6.Jalaväepolgu 2.pataljoni sõdurid Auveres. [Paremalt 2. pataljoniülem leitnant August Virro (Viru)?].
6.Jalaväepolgu 7.rood. Mõõgaga rooduülem leitnant Jaan Köögartal (Köögardal)?
Vabadussõda. 1.Diviisi reservis oleva 6.Jalaväepolgu 2.pataljoni sõdurid kasarmuks olevate muldonnide juures Auveres.
Laiarööpaline soomusrong nr.5 Komarovkas. Esiplaanil suurtükiplatvorm Võitleja. Lahtise platvormi kõrval valge mütsiga rongi komandant alamkapten Ernst Grasmandorf (Soomuste).
Vabadussõda. Vaade Dubrovka külale.
Lahingutes tabamusi saanud Sala mõisa peahoone.
Vabadussõda. Üle rindejoone Nõukogude Venemaale pääsemiseks Narvast 1.Diviisi staabist loa saanud lahingute eest põgenenud perekond tagasiteel kodukülla demarkatsiooni läbipääsu punktis Salas.
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 5. rood Vabadussõjas vaherahu ajal Narva jõe liinil.
6.Jalaväepolgu sõdurid positsioonil Narva jõe kaldal metsas Vääska küla vastas.
Vabadussõda. 8.Jalaväepolgu 2.roodu ohvitserid tabamusi saanud Sala mõisa töölistemaja varemetes. Aknaraamil keskel 1.pataljoni ülem leitnant Karl Kehrberg (Keerdoja), vasakul seisab rooduülem alamkapten Richard Aks.
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 10. rood Vasknarva lähedal Jaama külas vene kiriku trepi peal.
6.Jalaväepolgu 10. roodu 4. rühm Vasknarvas.
6. Jalaväepolgu 10. roodu ülem leitnant Georg Laur (keskel), temast vasakul nooremohvitser ja veltveebel ning paremal kantselei kirjutajad roodu kantseleis Jaama külas Vasknarva lähedal.
Eesti sõjaväe 6. Jalaväepolgu 3. pataljoni ohvitserid Vasknarvas. I reas vasakult 2. kapten Ernst Assmann (Aastalu), 3. polguülema asetäitja alampolkovnik Egbert Jürmann, pataljoniülem kapten Bergmann.
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 2. pataljoni 8. roodu luurajad Vabadussõjas vaherahu ajal reserpunktis.
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 1. rood Narva lähedal Merikülas puhkusel.
6.Jalaväepolgu 3.rood.
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 5. rood Narva jõe kaldal traattõkete ees.
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 3. roodu majandusjaoskond Utria rannas puhkusel.
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 1. rood Narva lähedal Merikülas puhkusel olles manöövritel.