Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 151-175 of 254 result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.järgu moonavoori relvatöökoja isikkoosseis Krestõs töökojas.Pihkvamaa04.08.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.10View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 1.järgu moonavoori sepad polgu sepikojas Krestõs.Pihkvamaa04.08.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.9View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 2.roodu sõdurid Toretši külas. Lamavate sõdurite taga vasakpoolne rühmaülem alamleitnant Aleksander Päären?Pihkvamaa09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.8View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu sapöörikomando sõdurid Simonjatõs. Mustas frentšis komandoülem leitnant Mihkel Küppar.Pihkvamaa06.08.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.7View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu staabirongi kantseleivagun Pihkvamaal Krestõs. Vasakult: relvameister ohvitseri asetäitja Martin Seiler, kortermeister sõjaväeametnik Karl Lossmann, kirjutaja.Venemaa06.08.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.6View
Vabadussõda. Peipsi Laevastikudivisjoni laevad Pihkva jõesadamas. Esiplaaniil laev Uku.Pihkvamaa24.08.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.4View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 3.roodu sõdurid Dobrovitka küla ees.Pihkvamaa15.08.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.3View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 3. roodu 2. rühma võitlejad Vabadussõja ajal Porhovi liinil.Venemaa14.08.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.2View
Vabadussõda. Peipsi Laevastikudivisjoni laevad Pihkva jõesadamas.Pihkvamaa27.08.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.1View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 2. rood Vabadussõja ajal puhkusel Põlginos. 08.10.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.86View
Vabadussõda. Laat Lauras (Lavrõ).Petserimaa04.10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.85View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu sõdurid Laura (Lavrõ) paisjärve ääres.Petserimaa08.10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.82View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu staap raudteejaamas rongilt kraami maha laadimas pärast lahkumist Pihkvast.Petseri04.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.81View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 1. pataljoni võitlejad Vabadussõja ajal pärast lahingut lõunatamas. 1918-1920Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.80View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu sõdurid Pankjavitsa (Panikovitš) koolimaja juures rivistusel enne marssi Laurasse (Lavrõ).Petserimaa04.10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.78View
Vabadussõda. Ruhja (Rujiena) all vangi langenud ja enne põgenemist eesti kommunistlikku kütipolku teenima saadetud kaks tundmatut reameest kütipolgu suvevormis Krestõs.Pihkvamaa06.08.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.76View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu võitlejaid Vabadussõja ajal Põlgino mõisas puhkusel. 08.10.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.75View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 9.rood Lauras (Lavrõ). Vasakul seisab binokliga rooduülem lipnik Joann Vuks (Kalda).Setumaa05.10.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.74View
Vabadussõda. [6.Jalaväepolgu fotograaf Hans Vilper?].Petserimaa10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.73View
Eesti sõjaväe 6. jalaväepolgu 1. pataljoni võitlejaid Vabadussõja ajal Põlgino veskijärvel parvetamas. 04.10.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.72View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 7.rood teel Irboskast Laurasse (Lavrõ). Puhkus Pihkva-Riia kivitee ääres. Kolmandas reas keskel (sinelis) rooduülem leitnant Karl Soo.Petserimaa03.10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.71View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu ohvitserid Põlgino mõisas. Vasakult: I rida - 1. 1.pataljoni ülem leitnant Werner Limberg (Verner Lindmäe), 2. (istub esimesel astmel) 11.roodu ülem alamleitnant Jaan Kulbock (Kullamäe), 3. polgu operatiivadjutant alamleitnant Karl Kirschfeldt (Kirsiväli); II rida: 1. 2.kuulipildujate komando ülem lipnik Mart Haber (Kaerma)?, 2. 4.pataljoni ülem kapten Valter Bergmann (Valdo Mäeste), 3. 3.roodu ülem alamleitnant Georg (Jüri) Vanatoa, 4.?, 5. polguülema abi alamkapten Egbert Jürmann, 6. ohvitseri asetäitja Julius Sepp, 7. 12.roodu ülem alamleitnant Aleksander Nimrich ; III rida - 1. ohvitseri asetäitja Johann Reilent (Rajande), 2. 1.roodu ülem alamleitnant Jaan Maide, 3. sapöörikomando ülem leitnant Mihkel Küppar, 4.?, 5. ohvitseri asetäitja Aleksander Tago (?).Petserimaa08.10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.70View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 6.rood teel Irboskast Laurasse (Lavrõ). Puhkus Pihkva-Riia kivitee ääres. Ülemises reas keskel käsi puusas rooduülem (kes?), neljandas reas keskel piibuga roodu nooremohvitser veltveebel Georgi Bachmann (Jüri Randla).Petserimaa03.10.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.68View
Vabadussõda. 6.kindluse raskepatarei positsiooni rajamine kohalike elanike poolt Kolosovkas (Golosovka) Irboska kindlustatud rajoonis.Petserimaa28.09.1919.Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.64View
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu sõdurid Petseri kloostri katakombides.Petserimaa05.1919Vilper, H. Poska, D. EFA.51.A.266.63View