Georgi ordeni kavalerid Eestis
Georgi ordeni ajalugu
Georgi ordeni ja mƵƵga kavalerid
Koostanud Mati Kröönström
Toimetamine ja publitseerimine:
Fred Puss
Töö on tehtud ETF grandi 2086 raames (grandihoidja PhD
Tõnu Tannberg)

Täiendatud versioon (seisuga mai 2004)

ISBN 9985-858-39-5
© Rahvusarhiiv, Mati Kröönström, 1999-2004