Kinnistu detailandmed

Kinnistu üldandmed
Kinnistu nr.96
Hüpoteegi ringkondRakvere-Paide KA: Mõisad
AadressPada Viru-Nigula khk
ViitedEAA.858.2.2092
Kinnistu nimiPada
Tehingud
Tehingmaaseadus
Kinnistamise kuupäev15.06.1925
Tehingu kuupäev25.10.1919
ViideEAA
TehingusubjektidOmandas(id):
Eesti Vabariik,
Tehingkinkeleping
Kinnistamise kuupäev09.08.1906
Tehingu kuupäev27.07.1906
SisuParunes Olga Anna Pauline, Pauli t von Rosen (sünd krahvinna Kotzebue) kingib Pada, Kabala (990 tessatiini) ja Satsu (492 tessatiini) oma tütre Julia (Lilia) Marie vabapreili Schillingi abikaasale kreisisaadik Alfred, Karl Otto p Schillingile hinnaga 280 000 + 45 000 + 25 000 rubla
ViideEAA.4187.1.828
TehingusubjektidOmandas(id):
Alfred Karl Wilhelm von Schilling,
TehingTallinna ringkonnakohtu määrus
Kinnistamise kuupäev25.02.1904
Tehingu kuupäev24.04.1903
SisuWilhelmine Elise, Peteri t krahvinna Kotzebue (sünd krahvinna Manteuffel) (+28.05.1902) pärija on tema tütar Olga Anna Pauline, Pauli t von Rosen (sünd krahvinna Kotzebue). Ta saab Pada ja Kabala mõisad
ViideEAA.4187.1.826
TehingusubjektidOmandas(id):
Olga Anna Pauline von Rosen,
Tehingostuleping
Kinnistamise kuupäev08.02.1895
Tehingu kuupäev20.03.1891
SisuOmandab mõisamaatüki Vasta mõisa küljest (12 dessatiini 800 ruutsülda) krahvinna Elise, Peteri t Kotzebue (sünd krahvinna Manteuffel) hinnaga 1 233 rubla ja liidab Pada mõisaga. 02.12.1898 liidetud Haansalust tükid Tagasaare, Eestsaare ja Orro, kokku 135 tessatiini ning metsatükk 168 tessatiini
ViideEAA.4187.1.293
TehingusubjektidOmandas(id):
Wilhelmine Elise krahvinna Kotzebue,
Tehingostuleping
Kinnistamise kuupäev24.03.1894
Tehingu kuupäev11.01.1894
SisuNikolai, Alexandri p von Weiss müüb Uhtna mõisa küljest mõisamaatüki Uljaste (113 tessatiini 2 000 ruutsülda) krahvinna Elise, Peteri t Kotzebuele (sünd krahvinna Manteuffel) hinnaga 5 700 rubla, mis liidetakse Pada mõisaga
ViideEAA.4187.1.816
TehingusubjektidOmandas(id):
Wilhelmine Elise krahvinna Kotzebue,
Tehingpärimine
Kinnistamise kuupäev29.10.1843
Tehingu kuupäev18.09.1843
SisuKrahv Peter August Friedrich, Karl Reinholdi p Manteuffeli (+26.04.1842) pärija on tema tütar kindraliproua Elise von Kotzebue (sünd krahvinna Manteuffel)
ViideEAA
TehingusubjektidOmandas(id):
Wilhelmine Elise von Kotzebue,
Tehingmüügileping
Tehingu kuupäev04.12.1803
Sisu Gustav Ernst ja Otto Johann Von Stackelbergid oma ema volitusel müüvad Pada mõisa krahv Peter, Karl Reinholdi p von Manteuffelile. Hind 70 000 hõberubla/ EAA Archiv der Familie von Stackelberg I, l 57
TehingusubjektidOmandas(id):
Peter August Friedrich von Manteuffel,
Tehingpärandavara jagamise leping
Tehingu kuupäev1801
SisuOtto Magnus, Karl Wilhelmi p von Stackelbergi (+11.05.1765) pärija on tema poeg Otto Magnus von Stackelberg (+27.10.1800). Tema 17.12.1798 testamendijärgselt pärivad Hirmuse, Voorepere, Kohtla, Ereda, Atsalama, Väike-Pungerja, Väike Soldina, Pagari, Ereda, Puhatu (Pühs), Purtse (Purtz) tema pojad, tõeline salanõunik Gustav Ernst ja ooberstleitnant Otto Johann von Stackelbergid 233 150 hõberubla eest. Lesk Sophia Gertruda, Weinhold Georgi t krahvinna Stackelberg (sünd Völckersahm) saab Pada eluaegse valduse õiguse. EAA Archiv der Familie von Stackelberg I, l 56-57
TehingusubjektidOmandas(id):
Sophia Gertruda von Stackelberg,
Tehingvahetusleping
Tehingu kuupäev19.04.1762
SisuLeitnant Tönnis Johann von Bellingshausen vahetab kammerhärra Otto Magnus von Stackelbergiga Pada mõisa Varudi mõisa vastu ja saades juurde 12 000 hõberubla.
ViideEAA.854.2.2225
TehingusubjektidOmandas(id):
Otto Magnus von Stackelberg,
Tehingu kuupäev1686
SisuOmanikuna on märgitud 1686. a Tönnis Johann, Hermanni p von Bellingshausen (+20.11.1695). Temalt pärib poeg Tönnis Johann von Bellingshausen.
ViideEAA.858.2.4105
TehingusubjektidOmandas(id):
Tönnis Johann von Bellingshausen,
Tehingpärandvara rendileping
Tehingu kuupäev30.03.1631
SisuHermann, Heinrichi p von Bellingshausen abiellub Margarethe, Tönnise p von Löwenwoldega (Pilkuse omanik), kes toob talle kaasavarana oma isa pärusmõisas kaasa. Gerhard Löwenwolde (+1640) rendib ka teise poole mõisast Hermann Bellingshausenile.
ViideEAA.858.2.2092
TehingusubjektidOmandas(id):
Hermann Löwenwolde,
Tehingpandileping
Tehingu kuupäev11.07.1619
SisuTönnis Löwenwolde (+enne 1619) lesk Margaretha, Bernhardi t von Zweiffeln, juba ka Heinrich von Ungerni (+1619) lesk pandib pool Pada mõisast oma esimese mehe Tönnis Löwenwolde vennale Gerhardile. Hind 9 000 riigitaalrit. Gerhardil on õigus kasutada ka mõisa teist poolt ja samuti välja osta Heinrich Lantingule panditud Worküll küla.
ViideEAA.858.2.2092
TehingusubjektidOmandas(id):
Gerhard von Löwenwolde,
Tehingpärandavara jagamise leping
Tehingu kuupäev28.01.1596
Sisu1586. a Tönnis, Jacobi p Löwenwolde. Päranduse jagamine vendade Löwenwoldede vahel. Caspar, Hans ja Gerhard loovutavad Pada mõisa vennale Tönnisele. Kui ta peaks surema pärijateta, siis langeb mõis vendadele. Malla mõis jääb ühisvalduseks.
ViideEAA.854.2.2321
TehingusubjektidOmandas(id):
Tönnis Löwenwolde,
Tehingmeeskohtu otsus
Tehingu kuupäev24.08.1558
SisuDiedrich, Diedrichi p Kalff, oma ema ja venna Jürgeni esindajana, kannab Viru Meeskohtu ees Uljaste küla üle Jacob von Lövenwoldele
TehingusubjektidOmandas(id):
Jacob von Löwenwolde,
Tehingu kuupäev1550
SisuEnne 1550. a omanikud vennad Johann ja Arendt Asserienid, kes loovutavad mõisa Jacob, Johanni p Löwenwoldele. 1550. a on Pada külast kolm talu 1 1/2 adramaad Kalvi mõisa käes, seda veel 1593. a.
ViideEAA.858.2.3808
TehingusubjektidOmandas(id):
Jacob Löwenwolde,
Tehingomanikukiri
Tehingu kuupäev1530
SisuEsimest korda on mainitud Pada küla 1241. a "Dorf Padagas". Oma 40 adramaaga on ta Virumaa üks suurimaid külasid /LCD. Omanikuna 1472. a on märgitud Hans Mekest/ Brieflade I nr 299. mõisana 1505. a/ Brieflade I nr 665. 1530. a omanik Arnd Asserien/ Brieflade I nr 1008; Hueck
TehingusubjektidOmandas(id):
Arnd Asserien,
Suurus
Suurus6656.000
Ühiktiin
Märkus1906