Andmebaasis on 1919-1940 toimunud perekonnanimede muutmised, sh 1930. aastatel üleriiklikuks kampaaniaks kujunenud nimede eestistamise käigus muudetud nimed. Nimemuutused enne 1. juulit 1935 on sisestatud 1935. a. publitseeritud registrist (vt. Muudetud nimede register I. 1919-1. juuli 1935. Koost. A. Rava. Tln, 1935). Kõigis registrist sisestatud muutuste kannetes on kuupäevaks 1.01.1935, sest register on alfabeetiline ja ei viita nime muutmise ajale.
Andmed nimemuutuste kohta alates 2. juulist 1935 on sisestatud Riigi Teataja Lisadest, kus iga selline muutus pidi kajastuma. Andmebaasis on 78298 kirjet, iga nime kohta on näha muutmise eelne kuju, uus kuju ning nime muutmise otsuse publitseerimise kuupäev.

Andmed nimemuutja isiku kohta leiab algallikast. Andmebaasis toodud nime muutmise aeg viitab Riigi Teataja Lisa ilmumise kuupäevale. Umbes kuu aega enne nime muutmise otsust on Riigi Teataja Lisas avaldatud ka teade nime muutmise sooviavalduse sisseandmise kohta, sealt leiab nime muutja ja tema pereliikmete kohta täiendavaid isikuandmeid.
 

Nimede eestistamine


Otsingu tulemused

Leiti 16 sobivat vastet
1 - 16 / 16
Nr.Algne nimekujuUus nimekujuKohtDaatum 
1KirnmannAlasTallinn03.05.1938
2KirnmannKaljasAmbla17.03.1936
3KirnmannKeermaAmbla31.03.1936
4KirnmannKernoPrangli18.10.1935
5KirnmannKernuAlbu09.08.1935
6KirnmannKernumeesAmbla30.04.1936
7KirnmannKernumeesTallinn27.03.1936
8KirnmannKiirmaaTallinn23.04.1940
9KirnmannKirnaAmbla31.03.1936
10KirnmannKirnaTallinn14.09.1937
11KirnmannKirnaTallinn28.07.1936
12KirnmannKirnoAmbla31.03.1936
13KirnmannKirnuTallinn25.08.1936
14KirnmannKuimetsAmbla05.03.1937
15KirnmannKuivaAmbla03.04.1936
16KirnmannTüünelaTallinn30.07.1935