Paleograafia

Paleograafia õppekeskkonnas saad omandada kogemusi ja vilumust käsi- ning trükikirjas tekstide lugemisel.

Image

Level 3 Paleograafia kursuse õppematerjal. Liivimaa kubernerilt Tartu sillakohtunikule. 4. märts 1860.

Palun transkribeerida tekst alates sõnadest „An den…“. Poolitusi ei tule jälgida. ß kirjutage ss.

Image

Level 1 Karl Johannes Masingu väiketrükis

Karl Johannes Masing on Rakverest pärit vaimulik kirjanik, kelle rahvalikest jutustustest said "Piibli luggud" (Tartu, 1842) kõige populaarsemaks. Lõuna-Eesti talurahva kreeka-õigeusku siirdumise alul 1845. a. kirjutas Masing esimese lendlehe, mille ülesandeks oli kinnitada evangeelse-luteriusulisi nende senises usus.

Image

Level 1 Katkend IX hingeloendi läbiviimise juhendist maakogudustele.

Hingeloendeid hakati Venemaal läbi viima 18. sajandi alguses Peeter I käsul pearahakohusliku elanikkonna kindlaksmääramiseks. Balti kubermangudele laiendati hingeloenduste korraldamine 1782. aastal. Üle Vene impeeriumi viidi IX hingeloend läbi 1850. aastal. Juhend annab detailse ülevaate, kuidas ja millal elanikkond üle tuleb lugeda ning millised andmed üles kirjutatakse.

Image

Level 3 Palve Sangaste mõisaomanikule krahv Friedrich von Bergile 12. märtsist 1890.

Algajale sobilik eestikeelne lugemine.

Image

Level 1 Torma-Lohusuu kirikuvalla omavalitsuse moodustamine 11.11.1866

1866. aastal kehtestatud vallaseaduse alusel pidid ühe mõisa territooriumil elavad talupojad moodustama oma vallakogukonna. Väiksematel kui 200 elanikuga kogukondadel soovitati omavahel liituda.

Image

Level 1 Katkend Leebiku vallakohtu protokolliraamatust 02.10.1864

Image

Level 2 Ataste vallakooliõpetajate seminari teadaanne 1837

Ataste vallakooliõpetajate seminari (1837–1854) asutas rühm mõisnikke Esna mõisa omaniku Alexander von Grünewaldti eestvedamisel.

Image

Level 3 Fragment EELK Rapla koguduse 1779. aasta sünnimeetrikast

Koolituse "Arhiiviõpe igaühele - kolme päevaga ajalukku" praktiline harjutus

Image

Level 2 Millest jutustab Käsu Hans?

Esimese eesti rahvusest luuletajana on ajalukku läinud Puhja köster ja koolmeister Käsu Hans. Käsu Hans sai kuulsaks Põhjasõja aegse Tartu hävitamise (1704-08) ainelise kaebelaulu autorina. Kaebelaulu kõige vanem ja tuntum koopia on pärit EELK Tartu Jaani koguduse kirikuraamatust. Selle on kirja pannud saksa koguduse õpetaja Johann Heinrich Grotjan 1714. aastal. Püüa dešifreerida kaebelaulu esimene salm.

Image

Level 1 Sangaste talupoja kaebekiri mõisaomanik krahv Friedrich von Bergile 17.02.1876

Image

Level 1 Katkend Leebiku vallakohtu protokolliraamatust 08.03.1863

Leebiku Kungi talu peremees Kasper Eichenbaum palub vallakohtus oma poja Hendriku talu pärijaks nimetada.

Image

Level 3 Võnnu koguduse kirikueestseisja W. Von Brackelli kiri Tartu-Võru ülemkirikueestseisja-ametile 08. 02.1814

Võnnu kirikueestseisja kaebus Kiidjärve koolmeistri Vissi Jüri peale koolimaa kasutamise asjus.

Image

Level 3 Katkend Tartu sillakohtu protokolliraamatust 24.09.1842

Sillakohtu protokolliraamatusse kirjutati kõigi menetluses olnud kohtuasjade sisu lühikokkuvõtted ja otsused.

Image

Level 2 Ameti- või seisusenimetused gooti kirjas

Sugupuu uurimisel kasutatavates allikates enim esinevad ameti- ja seisusenimetused.