Rahvusarhiiv

Ava otsing

Andmekogude arhiveerimine

Rahvusarhiiv on alates 2008. aastast riiklike andmekogude andmekoosseisude registreerimisel riigi infosüsteemi haldussüsteemis RIHA üks neljast asutusest, kes kooskõlastab esitatud andmeid ning jälgib neid arhiiviväärtuslike andmete sisaldumise osas.

Rahvusarhiiv arhiveeris aastatel 2002-2004 likvideeritud hooneregistri andmekogu. Hooneregistri andmekogu arhiveerimise projekti raames koostati andmekogude arhiveerimise ja metaandmete reeglid ning hinnati andmekogu arhiivinduslikult. Arhiveerimine jõudis lõpule 2004. aastal, selle peamine teostaja Kuldar Aas kaitses tehtud uuringute põhjal ka magistritöö teemal “Digitaalsete andmebaaside ettevalmistamine pikaajaliseks säilitamiseks”. 2011. aastal võttis rahvusarhiiv rahandusministeeriumilt vastu erastamisväärtpaberite keskregistri ja rahvakapitali obligatsioonide registri andmebaasid.

Rahvusarhiiv on koostanud sisemise juhise andmekogude arhiveerimiseks, kuid andmekogude arhiveerimise vähese nõudluse tõttu ei ole selleks koostatud ametlikku juhist. Rahvusarhiiv rakendab andmekogude arhiveerimisel igakordset individuaalset lähenemist.