Rahvusarhiiv

Ava otsing

Hindamisotsused

Avalikku ülesannet täitvad asutused, kelle tegevuse käigus võib tekkida arhivaale

Andmekogud

Põhiseaduslikud institutsioonid

Funktsioonid

Tugifunktsioonid

 Kohalikud omavalitsused

Ühetüübilised arhiivimoodustajad

Üheliigilised dokumendikogumid ja andmekogud