Rahvusarhiiv

Ava otsing

Arhiivitunnid Tallinnas

Registreeri arhiivitundi

Arhiivitundide kirjeldus

Mis on arhiiv?

Sihtrühm: Põhikooli I ja II aste
Kestvus: 1–1,5 tundi
Asukoht: Maneeži 4 või Madara 24

Õpilased saavad teada, mis on arhiiv ja mis eristab seda muuseumist, milleks arhiivi vaja on ja mida siin tehakse.

Vaatame, millised näevad välja hoidlad ja kuidas dokumente säilitatakse. Tutvume ka mõne põneva säilikuga. Soovi korral vaatame põgusalt Rahvusarhiivi andmebaase.

 

Eesti Vabariik 100

Sihtrühm: Põhikooli II ja III aste
Kestvus: 1-1,5 tundi
Asukoht: Madara 24

Rühmatöö allikatega, mille tulemusena valmib ühine ülevaade Eesti Vabariigi sünni ja sümboolikaga seotud olulisematest dokumentidest.

 

Vana aja kool

Sihtrühm: Põhikooli II ja III aste
Kestvus: 1–1,5 tundi
Asukoht: Maneeži 4 või Madara 24

Paaristöö algallikatega, kus õpilased saavad katsuda jõudu käsikirjaliste ja trükitud allikatega, kust leiavad vastused etteantud küsimustele õppetöö ja koolielu korralduse ning koolimajade olmetingimuste kohta Eesti vabariigi esimesel perioodil.

 

Rahvusarhiivi andmestike kasutamine valikaines “Uurimistöö alused”

Sihtrühm: Gümnaasium, kõrgkool
Kestvus: 1,5 tundi
Asukoht: Maneeži 4 või Madara 24

Tunnis saab ülevaate, milliseid dokumente Rahvusarhiivis säilitatakse, kuidas need on süstematiseeritud, kuidas leida oma uurimistöö teemasse puutuvaid materjale, mis on allikakriitika, mis on viitekood ning kuidas seda korrektselt kirjutada jms.

 

Sissejuhatus genealoogiasse

Sihtrühm: Põhikooli III aste, gümnaasium, kõrgkool
Kestvus: 1,5 tundi
Asukoht: Madara 24

Räägime, millised on võimalused oma sugupuu koostamiseks, kuidas koguda esmast infot, kuidas ja mida saab oma esivanemate kohta leida Rahvusarhiivi andmebaasidest.

Sõltuvalt tunni eesmärgist võib selle teha ühekordse, väga üldise ja ülevaatliku, kuid saab ka jagada teemad mitme tunni peale, minna rohkem sügavuti, lasta õpilastel töötada andmebaasidega ja tellida materjale uurimissaali. Võimalus kombineerida tundide toimumist koolis ja arhiivis.

 

 

Arhiivitundides osalemine on tasuta.

Lisainfo:
Tiina Männapsoo
tiina.mannapsoo[at]ra.ee
693 8658