Rahvusarhiiv

Ava otsing

Arhiivitunnid Tartus


Tarvastu Gümnaasiumi õpilaste film arhiivitunnist Rahvusarhiivi peahoones Noora

Sissejuhatus arhiivimaailma

Sihtrühm: Põhikooli I ja II aste
Kestvus: 45-60 minutit. Koos töötoaga 1,5 tundi

Arhiivitunnis arutleme, mis on arhiiv ning milleks seda vaja on ning kuidas saab arhiivis ajalugu uurida. Lisaks vaatame ringi Rahvusarhiivi vastvalminud hoones Nooras. Eriti sobilik on see tund 5. klassi õpilastele, kuid sobib ka veidi väiksematele arhiivihuvilistele.

Tunnile on võimalik liita ka töötuba, kus võime tutvust teha kas vanaaegse kirjaviisiga (gooti kirjaga) või pitsatite ja pitseritega.

Teeme tutvust sugupuuga

Sihtrühm: Põhikooli I ja II aste
Kestvus: 45-60 minutit. Koos töötoaga 1,5 tundi

Arhiivitunnis räägime sugupuudest, nende olulisusest ning lõpuks saab iga õpilane joonistada enda sugupuu. Tund sobib noorematele arhiivihuvilistele, eriti hästi 5. klassi õpilastele.

Tunnile on võimalik liita ka töötuba, mille käigus saavad õpilased kujundada oma vapi.

Keerdkäigud. Eesti iseseisvumine 1917-1920

Sihtrühm: Põhikooli II ja III aste ning gümnaasium
Kestvus: 1.5 tundi. Koos töötoaga 2 tundi

Arhiivitunnis tuletame meelde Eesti iseseisvumisega seotud olulised sündmused ja otsustaja rollis olnud isikud, samal ajal ei jää tähelepanuta ka teiste sel ajal elanud inimeste elusaatused. Õpilased osalevad rühmatöös, mille käigus uuribki iga rühm ühe konkreetse inimese elus ette tulnud keerdkäike ja kannapöördeid.

Tunnile on võimalik liita ka töötuba, kus iga osaleja saab valmistada endale omapärase märkmiku.

Ärkamisaeg: inimesed ja ettevõtmised

Sihtrühm: Põhikooli III aste ja gümnaasium
Kestvus: 60-75 minutit

Arhiivitunnis räägime ärkamisaja tähtsamatest keskustest, tegelastest ja ettevõtmistest, ikka arhiividokumente kasutades. Lisaks teeme mõttelise jalutuskäigu esimese laulupeo aegses Tartus – vaatame üle kõik olulisemad kohad ning mõistatame, mis asub seal praegu.

Propaganda ENSV-s

Sihtrühm: Gümnaasium
Kestvus: 60-75 minutit

Arhiivitunnis käsitleme nõukogudeaegset propagandaaparaati. Saame teada, miks oli vajalik punanurk, mis oli punavoor, kes oli nõukogude rahva suur juht ja õpetaja ning palju muudki. Tunni osaks on õpilaste iseseisev rühmatöö, mille käigus nad saavad tutvuda ajastu allikatega ning neid analüüsida.

Minu perekonna lugu

Sihtrühm: Gümnaasium
Kestvus: 60-75 minutit. Koos töötoaga 1,5 tundi

Mõtiskleme arhiivitunnis oma sugupuu ning selle uurimisega seotud teemadel. Õpime orienteeruma virtuaalses uurimissaalis, proovime otsida allikatest esivanemate jälgi ning koostame esialgse sugupuu.

Tunnile on võimalik liita töötuba, mille raames saavad õpilased kätt proovida gooti kirjas.

 

Arhiivitundides osalemine on tasuta. Palume arhiivitundi registreerida kasutades allolevat vormi.

Lisainfo:
Liisi Pabstel
liisi.pabstel[at]ra.ee
7387582