Saaga » Uued arhivaalid
1 - 50 / 328 21.02.2020-24.02.2020
Järjesta arhivaalid
Pealkirja järgi
Viitekoodi järgi
Filtreeri arhiivi järgi
EELK Kihelkonna kogudus
EAA.3134
Eesti Vabariigi Tartu Ülikool
EAA.2100
Eesti Üliõpilaste Selts
EAA.1767
Eestimaa kubermanguvalitsuse ehitus- ja teedekomisjon
EAA.33
Eestimaa Maakrediitselts
EAA.2486
ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee filtratsioonilaagri toimikute kollektsioon
ERAF.132SM
ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee lõpetamata uurimistoimikute kollektsioon
ERAF.129SM
ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee lõpetatud uurimistoimikute kollektsioon
ERAF.130SM
Katastridokumentide kollektsioon
EAA.3724
Kuremaa mõis
EAA.1388
Liivimaa kubermanguvalitsuse ehitusosakond
EAA.298
Nõmme Alevivalitsus
TLA.184
Politseitalitus
ERA.1
Projekteerimisinstituudi EKE Projekt Tartu osakond
EAA.5364
Pärnu Linnavalitsus
ERA.3799
Pärnu linnavalitsus
EAA.3569
Riigikantselei
ERA.31
Tallinna Magistraat
TLA.230
Tallinna, Paldiski, Haapsalu, Roja ja Hara sadama ehitus- ja Läänemere sadamate uuringute valitsus
EAA.2479
Tartu Keiserlik Ülikool
EAA.402
Tartu magistraat
EAA.995
Viljandimaa TSN Täitevkomitee Kommunaalmajanduse osakond
EAA.M-585
Välisministeerium
ERA.957
12. juulil 1921.a. Riias sõlmitud Eesti - Leedu konsulaarlepingu ärakiri
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal ERA.957.11.875 12.07.1921
Akten über das Blechenschlägeramt
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf80/IV 1705-1729, 1772-1787
Akten über das Blechenschlägeramt
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf80/IV 1705-1729, 1772-1787
Akten über das Blechenschlägeramt
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf80/IV 1705-1729, 1772-1787
Akten über die Drechsleramt
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf79/V 1710-1773
Akten über die Drechsleramt
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf79/V 1710-1773
Akten über die Drechsleramt
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf79/V 1710-1773
Akten über Gerber und Korduanbereiteramt
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf80/VII 1704-1800
Akten über Gerber und Korduanbereiteramt
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf80/VII 1704-1800
Akten über Gerber und Korduanbereiteramt
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf80/VII 1704-1800
Akten über Glaseramt
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf80/VI 1701-1803
Akten über Glaseramt
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf80/VI 1701-1803
Akten über Glaseramt
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf80/VI 1701-1803
Alalise rahvusvahelise kohtukoja tööaruanne. Teadaanded ühinemise kohta alalise rahvusvahelise kohtukoja põhikirja ja revideerimisprotokolliga
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal ERA.957.11.825 08.10.1921-23.09.1926
Alexander Lischen contra die Kanutigilde
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf90 1693, 1695
Alexander Lischen contra die Kanutigilde
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf90 1693, 1695
Alexander Lischen contra die Kanutigilde
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf90 1693, 1695
ANAŠKIN Vassili Jefim (1896). ARTISTOV Sergei Jemeljan (1876). FATKIN Ivan Kirill (1902). MOLODOST Pjotr Ivan (1911). SÕTIN Fjodor Fjodor (1911). SÕTIN Nikolai Fjodor (1912)
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal ERAF.130SM.1.223-1
Armeenia pagulaste küsimuses vastuvõetud otsuste ärakirjad
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal ERA.957.11.841 25.08.1921-17.09.1926
Aruanded, seletuskirjad ja kirjavahetus Saksa riigi vägede poolt tekitatud kahjude kohta Eestis
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal ERA.957.11.791 12.09.1921-24.01.1923
Balti riikide välisministrite nõupidamise protokollide ärakirjad ja vastuvõetud otsused vastastikuse suveräänsuse ja Bulduri konverentsi otsuste kinnitamise kohta
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal ERA.957.11.793 25.02.1921-28.02.1921
Beide Gilden contra den gewesenen Ratsherren Bengt Fromhold Strohm
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf74 1805
Beide Gilden contra den gewesenen Ratsherren Bengt Fromhold Strohm
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf74 1805
Beide Gilden contra den gewesenen Ratsherren Bengt Fromhold Strohm
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf74 1805
Beschwerdepunkte zwischen Rat und Grosse Gilde
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf60 1548-1690, 1543-1544
Beschwerdepunkte zwischen Rat und Grosse Gilde
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf60 1548-1690, 1543-1544
Briefwechsel der Grossen Gilde, Protokollauszüge, Supplike usw.
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf38 1512-1773
Briefwechsel der Grossen Gilde, Protokollauszüge, Supplike usw.
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf38 1512-1773
Briefwechsel der Grossen Gilde, Protokollauszüge, Supplike usw.
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf38 1512-1773
Bäcker
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf79/I 1701-1796
Bäcker
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf79/I 1701-1796
Bäcker
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf79/I 1701-1796
Bäcker
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf79/I 1701-1796
Bäcker
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf79/I 1701-1796
Böttcher
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf79/II 1755-1813
Böttcher
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf79/II 1755-1813
Böttcher
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf79/II 1755-1813
Das Amt der Goldschmiede contra die Kanutigilde
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf77 1664-1760
Das Amt der Goldschmiede contra die Kanutigilde
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf77 1664-1760
Das Amt der Goldschmiede contra die Kanutigilde
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf77 1664-1760
Das Amt der Goldschmiede contra die Kanutigilde
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf77 1664-1760
Der Fuhrleute Klage wegen ihrer Nahrungs-Eindrang in Abführung des Krongetreides vom Dom
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf76 1686-1743
Der Fuhrleute Klage wegen ihrer Nahrungs-Eindrang in Abführung des Krongetreides vom Dom
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf76 1686-1743
Der Fuhrleute Klage wegen ihrer Nahrungs-Eindrang in Abführung des Krongetreides vom Dom
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf76 1686-1743
Der Fuhrleute Klage wegen ihrer Nahrungs-Eindrang in Abführung des Krongetreides vom Dom
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf76 1686-1743
Die Gemeine wider den Rat der Einquartierung wegen
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf39 1722-1724
Die Gemeine wider den Rat der Einquartierung wegen
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf39 1722-1724
Die Gemeine wider den Rat der Einquartierung wegen
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf39 1722-1724
Die Gemeine wider den Rat der Einquartierung wegen
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf39 1722-1724
Die Grosse Gilde wider die Commissionaires
Lisatud 24.02.2020
Arhivaal TLA.230.1.Bf40 1767-1768