Saaga » Uued arhivaalid
1 - 50 / 137 13.10.2019-16.10.2019
Järjesta arhivaalid
Pealkirja järgi
Viitekoodi järgi
Filtreeri arhiivi järgi
Eestimaa Maakrediitselts
EAA.2486
ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee filtratsioonilaagri toimikute kollektsioon
ERAF.132SM
ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee lõpetamata uurimistoimikute kollektsioon
ERAF.129SM
ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee lõpetatud uurimistoimikute kollektsioon
ERAF.130SM
Politseitalitus
ERA.1
Projekteerimisinstituudi EKE Projekt Tartu osakond
EAA.5364
Pärnu Linnavalitsus
ERA.3799
Riigikantselei
ERA.31
Tallinna, Paldiski, Haapsalu, Roja ja Hara sadama ehitus- ja Läänemere sadamate uuringute valitsus
EAA.2479
Tartu Keiserlik Ülikool
EAA.402
Tartu magistraat
EAA.995
Viljandimaa TSN Täitevkomitee Kommunaalmajanduse osakond
EAA.M-585
Välisministeerium
ERA.957
12. juulil 1921.a. Riias sõlmitud Eesti - Leedu konsulaarlepingu ärakiri
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.875 12.07.1921
Alalise rahvusvahelise kohtukoja tööaruanne. Teadaanded ühinemise kohta alalise rahvusvahelise kohtukoja põhikirja ja revideerimisprotokolliga
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.825 08.10.1921-23.09.1926
ANAŠKIN Vassili Jefim (1896). ARTISTOV Sergei Jemeljan (1876). FATKIN Ivan Kirill (1902). MOLODOST Pjotr Ivan (1911). SÕTIN Fjodor Fjodor (1911). SÕTIN Nikolai Fjodor (1912)
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERAF.130SM.1.223-1
Armeenia pagulaste küsimuses vastuvõetud otsuste ärakirjad
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.841 25.08.1921-17.09.1926
Aruanded, seletuskirjad ja kirjavahetus Saksa riigi vägede poolt tekitatud kahjude kohta Eestis
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.791 12.09.1921-24.01.1923
Balti riikide välisministrite nõupidamise protokollide ärakirjad ja vastuvõetud otsused vastastikuse suveräänsuse ja Bulduri konverentsi otsuste kinnitamise kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.793 25.02.1921-28.02.1921
Eesti, Läti ja Leedu vahelisel välisministrite majanduskonverentsil vastuvõetud resolutsioonid
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.803 16.12.1921
Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Nõukogude Vene majanduskonverentsi protokollid
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.800 28.10.1921-31.10.1921
Eesti, Soome, Läti ja Leedu välisministrite majanduskonverentsi resolutsioonid
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.804 16.12.1921
Eesti-Läti-Leedu majanduskonverentsil Tallinnas vastuvõetud resolutsioonid
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.796 21.07.1921-22.07.1921
Ettekanded välisministrile Eesti saadikult Moskvas Krimmi konsul Timse, konsulaadi arhiivi ja Krimmi eestlaste evakueerimise kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.790 19.08.1921-08.03.1922
Ettekanne Rahvasteliidu ekspertkomisjoni aruande kohta Rahvasteliidu sekretariaadi ühingu asjus
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.822 09.08.1921
Gut Wasahof
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal EAA.2486.3.100 1868
Helsingis peetud Eesti, Soome, Läti ja Poola välisministrite konverentsi protokollide ärakirjad ja otsused poliitilistes ja majanduslikes küsimustes vastastikuse toetamise ja valvekorra asjus Nõukogude Venega. Informatsioon Nõukogude Vene kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.797 25.07.1921-29.07.1921
Informatsioon Eesti esindajalt Kaug-Idas sealsete eestlaste majandusliku ja poliitilise olukorra kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.877 02.07.1921-22.12.1922
Informatsioon Eesti saatkondadelt Pariisis ja Riias Prantsusmaa keelatud tsooni ja Poola sõjapõgenike kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.14.745 15.08.1939-29.01.1940
Juhendid Välisministeeriumi osakonnajuhatajaile
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.874 1921
Juhised vene aastaraamatu redigeerijatele ja prantsuse keelde tõlkijatele
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.815 10.01.1921
KANGRO Lembit Rudolf (1924)
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERAF.132SM.1.9010
KASE Arnold Hendrik (1924)
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERAF.132SM.1.9364
KASK Harri Oskar (1924)
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERAF.132SM.1.9228
Kirjavahetu Eesti - Vene segakomisjoni delegatsiooniga ja Eesti esindusega Moskvas Nõukogude Venest laevade tagasinõutamise asjus
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.787 11.06.1921-09.04.1931
Kirjavahetus asutustega isikute kohta info saamiseks, Laatre vallavalitsusega Eesti - Läti piiri küsimustes ja Eesti Rahvuslise Komiteega Šanghais Hiinas elavate eestlaste kodakondsuse teemal
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.807 13.01.1921-27.10.1921
Kirjavahetus Eesti esindajaga New Yorgis ja Siseministeeriumiga Tallinnas elavate Ameerika kodanike kohta andmete andmise, Eesti meremeestele tehtud kitsenduse ja teistes küsimustes
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.812 16.12.1921-28.12.1921
Kirjavahetus Eesti esindusega Londonis ja New Yorgis ja Leena ning Ella Kass'iga Otto Kaarli p. Kass'i kohta teadete hankimise asjus
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.809 14.03.1921-10.08.1921
Kirjavahetus Eesti esindusega Moskvas ja Sõjavägede Staabi Korraldusvalitsusega sõjavangide Paul Ingermann'i ja Karl Põllu ülesotsimise ja Nõukogude Venemaalt repatrieerimise kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.811 02.07.1921-01.10.1923
Kirjavahetus Eesti esindusega Prantsusmaal, Kaubandus-Tööstusministeeriumi ja Tallinna Eesti Põllumeeste Seltsiga Eesti üleriikliku tööstusnäituse kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.795 07.07.1921-14.07.1921
Kirjavahetus Eesti esindusega Riias ja Pariisi ning Välis-Eesti Ühinguga Aluksne Eesti seltsi kinnisvara ja Poola põllutööliste repatrieerimise kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.14.588 09.11.1938-16.11.1940
Kirjavahetus Eesti esindusega Soomes jäämurdja “Väinämöinen” Eesti valitsusele üleandmise ja Soome kodanike Pärsinen'i ja Teljo Soome valitsusele väljaandmise asjus
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.782 04.01.1921-22.12.1922
Kirjavahetus Eesti Pariisi esindusega Rahvasteliidu kommunikatsiooni- ja transiidikomisjoni töö kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.863 09.06.1921-07.07.1922
Kirjavahetus Eesti saatkonnaga Moskvas ja isikutega Eesti kodanike varanduste nõutamise asjus Nõukogude Venest
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.788 10.07.1921-19.12.1921
Kirjavahetus Eesti saatkonnaga Moskvas ja mitmesuguste asutustega Nõukogude Liidust evakueeritud riigivaranduste tagasitoomise kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.785 01.04.1921-07.03.1927
Kirjavahetus Eesti saatkonnaga Pariisis ja Eesti Vabariigi valitsusega Eesti osavõtu kohta rahvusvahelise tööorganisatsiooni tegevusest; III rahvusvahelise töökonverentsi aruande ärakiri
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.792 21.02.1921-14.12.1921
Kirjavahetus Eesti saatkonnaga Pariisis ja teiste asutustega Prantsusmaal ja mujal välisriikides elavate Eesti kodanike ning muulaste Eestisse sõidu ja Läti kohaliku esindaja kiri Fritz Vekmann'i pensioni asjus
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.810 06.05.1921-25.11.1921
Kirjavahetus Eesti saatkonnaga Saksamaal ja Piirivalve ülemaga sissesõidulubade andmise ja okupatsiooni ajal kinnipeetud Saksa laevade asjus
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.813 07.01.1921-31.12.1921
Kirjavahetus Eesti saatkonnaga Varssavis Eesti - Poola kaubalepingu, Danzingi Eesti konsuli tegevuse ja Eesti - Poola majanduslike suhete kohta. Poola asutava seimi erakondliku koosseisu nimekiri ja poliitiline informatsioon 1921.a. juunikuu kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.876 25.01.1921-19.12.1921
Kirjavahetus Eesti Sõjaväe esindajaga Poolas sisse- ja läbisõiduviisade ja esinduse korteri küsimuses
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.814 08.06.1921-08.11.1921
Kirjavahetus Eesti välisesindustega ja Siseministeeriumi Politsei Talitusega ametipasside kehtetuks tunnistamise, Eesti - NSV Liidu vastastikuse abistamise pakti alusel sõlmitud kokkulepete ja poolakate kohta Eestis informatsiooni hankimise küsimustes
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.14.744 12.08.1939-16.07.1940
Kirjavahetus Haridusministeeriumi, Tallinna tähtsamate asjade kohtu-uurija ja Harju maakonna rekvireerimiskomisjoniga Soome vabatahtlike poolt Eestist kaasavõetud väärtasjade ning Briti konsulaadiga korteri rekvireerimise kohta Tallinnas
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.784 27.03.1921-03.11.1921
Kirjavahetus Hollandi kaubamajade “Ackermens van Haareni” ja “William Ponti” tsiviilnõude kohta metsaraie- ja kasutamislepingu kehtetuks tunnistamise küsimuses
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.789 15.07.1921-22.01.1923
Kirjavahetus Kaitsepolitsei ülema ja teiste ametiasutustega Pabstel'i poolt väljaantud passide, salaja üle piiri tulnud Mooses Moosekandi, Eesti Punase Risti kaudu Moskva vangimajades kinnipeetavate eestlaste abistamise ja teistes küsimustes
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.805 08.01.1921-22.12.1921
Kirjavahetus Kaubandus-Tööstusministeeriumi, välissaatkondade ja Vene-Balti laevaehituse ja mehaanika aktsiaseltsiga tehase võla asjus Prantsuse-Belgia grupile ja teistes küsimustes
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.786 30.05.1921-10.03.1924
Kirjavahetus Kontroll-Opteerimise Komisjoni Petrogradi osakonna ja teiste asutustega isikute kohta teadete hankimise asjus
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.808 07.02.1921-25.11.1921
Kirjavahetus Moskva Eesti saatkonnaga Eesti Punase Risti abistamise, Eesti saatkonna ja Kontroll-Opteerimise Komisjoni liikmete vastutusele võtmise ja Moskva saadetud šifrite kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.806 08.01.1921-24.12.1921
Kirjavahetus passi-, tolli-formaalsuste ja otsepiletite konverentsi läbiviimise kohta Pariisis oktoobris 1920.
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.801 21.11.1921-31.03.1922
Kirjavahetus Poola kohaliku esindusega Poola allaveelaeva “Orzel” interneerimise kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.14.747 15.09.1939-16.09.1939
Kirjavahetus Rahvasteliidu ja Eesti Pariisi saatkonnaga Eesti Rahvasteliidu liikmeks võtmise küsimuses. Rahvasteliidu alamkomisjoni “A” aruanne 6.-le komisjonile Eesti Vabariigi vastuvõtmise kohta Rahvasteliitu
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.831 08.08.1921-08.09.1922
Kirjavahetus Rahvasteliidu ja Eesti saatkonnaga Pariisis vähemusrahvaste kaitse kohta Eestis
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.836 06.10.1921-27.09.1923
Kirjavahetus Rahvasteliidu peasekretäri abi ja Eesti Pariisi saatkonnaga Barcelonas peetud I ülemaailmse veoteede ja transiidikonverentsi kohta
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.853 03.03.1921-29.09.1922
Kirjavahetus Rahvasteliiduga tema väljaannete tellimise ja vaba koha asjus Rahvasteliidus
Lisatud 16.10.2019
Arhivaal ERA.957.11.818 27.05.1921-07.04.1928