Saaga » Uued arhivaalid
1 - 50 / 3619 17.11.2017-20.11.2017
Järjesta arhivaalid
Pealkirja järgi
Viitekoodi järgi
Filtreeri arhiivi järgi
Eesti Omakaitse Peavalitsus
ERA.R-358
Eesti Vabariigi Põhiseaduslik Assamblee
ERA.R-2324
Eesti Vabatahtliku Tuletõrje Liit, vabatahtlikud tuletõrjeühingud, seltsid, kogud ja brigaadid
ERA.2818
Eliaser, Agnia (Rutt) ja Elga - literaadid, ajakirjanikud ja ühiskonnategelased paguluses
ERA.4991
Eveline von Maydell – kunstnik, Guido von Maydell
ERA.1298
Kirjastus Eesti Raamat
ERA.R-1589
Kollektsioon: EKP Ajalookomisjon
ERAF.27
Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon
ERA.36
Omavalitsuste Talitus
ERA.40
Põllutöökoda
ERA.1112
Riigikogu I - V koosseis
ERA.80
Riigimaade ja Metsade Valitsus
ERA.63
Välisministeerium
ERA.957
Aamõisa-Varja-Voorepere peakraavi projektid, eelarved koos seletuskirjadega, töömahtude arvestuslehed
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.239 1927, 1939
Abaja-Vaali
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.115 1938-1939
Adra talu maad
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.116 1928, 1931
Agnia (Rutt) Eliaseri põrmu matmisest Tallinna Metsakalmistule ja peiedel tehtud fotode negatiivid (24 tk)
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.4991.1.199 22.04.1997
Ahvenamaa saarte mittekindlustamise ja neutraliseerimise rahvusvahelise konventsiooni väljatöötamise 1921.a. konverentsi protokollide mustandid, konventsiooni kavad ja Botnia lahe kaart. I osa
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.660 28.06.1920-19.10.1921
Ahvenamaa saarte mittekindlustamise ja neutraliseerimise rahvusvahelise konventsiooni väljatöötamise 1921.a. konverentsi protokollide mustandid, konventsiooni kavad ja Botnia lahe kaart. II osa
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.661 05.09.1920-02.11.1921
Albu-Mõnuvere
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.117 1927, 1940
Album fotodega Agnia (Rutt) Eliaseri joonistuse ja fotodega viibimisest "Ullu - Tau" alpinismilaagris (Elbruse raj Suur - Kaukasus); postkaardid Usbeki ja Kasahhi NSV-st, 1960ndad (32 fotot, 27 postkaarti, 1 joonistus, alpinismilaagri tuusik)
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.4991.1.205
Album fotodega Agnia (Rutt) ja Elga Eliaserist ning nende sugulastest, 1920. - 70. aastad (178 fotot, osaliselt annoteeritud ja dateeritud)
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.4991.1.203
Album fotodega Agnia (Rutt) ja Elga Eliaserist ning nende sugulastest, algkooli ja gümnaasiumifotod, fotod Agnia (Rutt) Eliaseri ekskursioonidest Leningradi, kuningas Karl VI Gustavi visiidist Elga Eliaseri töökohta ajalehes Dagens Nyheter(?) jne 1920. - 70. aastad (49 fotot, valdavalt annoteerimata, dateerimata)
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.4991.1.204
Album fotodega Agnia (Rutt) ja Elga Eliaserist sugulaste ja tuttavatega, 1920. - 30. aastad (16 fotot, annoteerimata, dateerimata)
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.4991.1.202
Album fotodega Eesti kultuuritegelastest (L. Koidula, A. Kitzberg, Fr. Tuglas, A. Gailit jpt), nende sünni- ja elukohtadest, hauatähistest ja monumentidest; Agnia (Rutt) ja Elga Eliaseri sugulastest; õigusteadlaste päeval (märtsis 1940) osalejatest jne (121 fotot)
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.4991.1.206
Allikmaa, Kõnnu ja Orksi külade maad
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.167 1928, 1931
Angerja
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.118 1938-1939
Annikvere
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.241 1923, 1934
Annikvere-Kosta
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.242 1936-1937
Araste
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.168 1936
Aravete
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.119 1937-1938
Arkna veski paisutuse piirkond
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.243 1930, 1931
Aro
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.244 1932
Atsalama
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.246 1937-1938
Atsalama küla maad
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.245 1925, 1937
Avaliku tervishoiu konventsioonid
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.694 1920
Avanduse
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.247 1939
Avanduse-Padu
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.248 1925, 1940
Balti riikide konverentsi nõukogu eelarve ärakiri
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.671 01.10.1920-01.04.1921
Balti riikide Riia konverentsi delegaatide ja komisjonide koosseisu nimestikud; konverentsi kodukord
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.668 17.08.1920
Balti riikide Riia konverentsi Eesti delegatsiooni koosolekute protokollide ärakirjad (1.-7. koosolek)
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.673 06.08.1920-12.08.1920
Balti riikide Riia konverentsi Eesti delegatsiooni koosolekute protokollide ärakirjad (1.-8. koosolek)
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.674 06.08.1920-19.08.1920
Balti riikide Riia konverentsi resolutsioonid liitlaste, Nõukogude Vene, Saksa ja Rahvasteliiduga suhtlemise kohta
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.685 1920
Balti riikide vaimse kultuuri lähendamise projekt
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.693 1920
Beekman, V. Öölendurid
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.R-1589.14.912 1975
Bulduri (Bilderlingshofi) konverentsi protokollide ärakirjad
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.675 06.08.1920-06.09.1920
Bulduri konverentsi juriidilise alamkomisjoni poolt väljatöötatud konventsioonide kavad
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.689 1920
Bulduri konverentsi juriidilise komisjoni protokollide ärakirjad
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.679 11.08.1920-03.09.1920
Bulduri konverentsi kava ja protokolli ärakiri. Välisajalehtede artiklid sama konverentsi kohta
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.670 25.08.1920-05.09.1920
Bulduri konverentsi kultuur-, sanitaar-, sotsiaalkomisjoni protokollide ärakirjad
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.678 09.08.1920-29.08.1920
Bulduri konverentsi kultuur-, sanitaar-sotsiaalkomisjoni poolt väljatöötatud konventsioonide kavad
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.692 17.08.1920-21.08.1920
Bulduri konverentsi majandusliku alamkomisjoni nr. 1 protokollide ärakirjad
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.681 12.08.1920-25.08.1920
Bulduri konverentsi majandusliku alamkomisjoni protokollide ärakirjad
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.682 12.08.1920
Bulduri konverentsi majandusliku komisjoni protokollide ärakirjad
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.677 09.08.1920-28.08.1920
Bulduri konverentsi majandussektsiooni kava
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.691 1920
Bulduri konverentsi poliitilis-juriidilise komisjoni protokollide ärakirjad
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.676 09.08.1920-14.08.1920
Bulduri konverentsi programmide ja projektide ärakirjad, poliitilise, kultuuri ja majandusalastes küsimustes
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.684 1920
Bulduri konverentsi protokollide ärakirjad ja 31. aug. 1920.a. Soome - Poola - Eesti - Leedu - Ukraina - Läti poliitilise lepingu ja teiste konventsioonide kavad
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.683 12.08.1920-17.11.1920
Bulduri konverentsi rahandus-, tööstusliku alamkomisjoni protokollide ärakirjad
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.680 12.08.1920-25.08.1920
Diby
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.169 1936
Dolgaja-Niiva
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.249 1931
Edro-Lagesoo
Lisatud 18.11.2017
Arhivaal ERA.1112.3.120 1939
Eesti - Nõukogude Vene ajutised kokkulepped 24. dets. 1920 ja 21. apr. 1921.a. piiriäärsete raudteejaamade kohta. Kirjavahetus Vene esinduse, Teedeministeeriumi, Eesti Vabariigi valitsuse ja teistega raudteekonventsiooni 2. peatüki täiendamise kohta
Lisatud 20.11.2017
Arhivaal ERA.957.11.613 24.12.1920-20.01.1922