Kuidas kasutada üldotsingut?

Üldotsing võimaldab otsida Saaga materjalide seast erinevate märksõnade kaudu.
 
Märksõnaks võib olla
  • kohanimi, nt Viljandi [linn], Hiiumaa [maakond], Vastseliina [kihelkond], Noarootsi [mõis], Hanguse [küla];
  • teised arhivaalide pealkirjades sisalduda võivad sõnad, nt personaalraamat, kirjavahetus, kogudus, kaart;
  • arhivaali loomise aasta, nt 1869, 1918.
Täpseima tulemuse saab erinevaid märksõnu kombineerides, nt
  • Sõmerpalu hingerevisjon 1834,
  • Saaremaa vakuraamat,
  • Konstantin Päts kirjavahetus,
  • Laatre pihiliste nimekiri.
Otsingut teostades tuleb meeles pidada, et
  • Saaga sisaldab vaid murdosa Rahvusarhiivis leiduvatest säilikutest. Tervikliku nimekirja leiate arhiivi infosüsteemi AIS abil;
  • Üldotsing ei pruugi anda tulemuseks ka kõiki viiteid arhivaalidele, mis teid huvitava teema kohta Saagas on. Nii näiteks ei kuvata märksõnaga „Munalaskme personaalraamat“ kõiki seda mõisat puudutavaid personaalraamatuid. See on tingitud sellest, et erinevate arhiivide säilikute pealkirjad ei ole infosüsteemis normeeritud kujul sisestatud (vrd EAA.1218.1.229 Personaalraamat. Riisipere, Laitse ja Munalaskme ja EAA.1218.1.230 Personaalraamat; mõlemad sisaldavad andmeid Munalaskme mõisa kohta).
  • Ka ei laiene üldotsing neile digiteeritud allikaliikidele, mille jaoks on olemas spetsiaalsed otsisüsteemid. Nii ei otsita ajalooarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi kaartide kogu, Tartu projektide, aadlivappide ning 17. sajandi trükiste seast.
Seetõttu ei tohi üldotsingu tulemust kindlasti võtta lõplikuna, pigem on see esmaseks orientiiriks teile huvipakkuvate arhivaalideni jõudmiseks.
 
Kui olete suguvõsauurija ja soovite otsida isikute perekonnanimesid, siis kasutage selleks palun luteri koguduste personaalraamatute nimeregistrit. Nimeregister sisaldab siiski vaid luteri koguduste personaalraamatutes esinevaid perekonnanimesid ehk kõigest osakest kogu Saagas leiduvatest andmetest; sarnast andmestikku meetrikaraamatute, õigeusukoguduste kirikuraamatute ja teiste allikaliikide kohta koostatud ei ole.
Tagasi