Saaga » Estica » 16.-18. sajandi adramaarevisjonid
Pärnumaa 17. sajandi adramaarevisjonid
Rootsi Riigiargiivist Stockholmis
Liivimaa 1630. aasta adramaarevisjon
Läti Riiklikust Ajalooarhiivist
Tartumaa 1688. aasta adramaarevisjon
Rootsi Riigiarhiivist Stockholmis
Virumaa 1688. aasta adramaarevisjon
Venemaa Vanade Aktide Riiklikust Keskarhiivist Moskvast
Liivimaa 18. sajandi adramaarevisjonid
Venemaa Vanade Aktide Riiklikust Keskarhiivist Moskvast
Eestimaa 16. sajandi adramaarevisjonid
Rootsi Riigiargiivist Stockholmis
16.-18. sajandi adramaarevisjonid
Adramaarevisjone hakati Eesti alal korraldama pärast Liivi sõda. Siin kollektsioonis leiduvad fagmendid Pärnumaa 17. sajandi alguse maarevisjonidest ning Virumaa 1688. aasta maarevisjoni ja Lõuna-Eesti 18. sajandi adramaarevisjonide dokumendid, mille originaalid asuvad Rootsi Riigiargiivis Stockholmis ning Venemaa Vanade Aktide Riiklikus Keskarhiivis Moskvas. Koopiad adramaarevisjonide dokumentidest on jõudnud aastate eest ajalooarhiivi mikrofilmidel, mida on järgnevalt uurimissaalis intensiivselt kasutatud. Need mikrofilmid skaneeriti 2008. aastal Saaga tarbeks, sellest tulenevalt on vastavate digikujutiste kvaliteet halvem teistest Saaga materjalidest.