Saaga » Estica » Gruusia Estica
Tbilisi luteri kogudus (Тбилисский евангелическо-лютеранский приход 1817-1937 гг.), fond 1726
Tbilisi luteri kiriku kirikunõukogu (Тифлисский евангелическо-лютеранский церковный совет 1826-1931 гг.), fond 1727
Taga-Kaukaasia luteri diviisipastor (Дивизионный евангелическо-лютеранский проповедник Закавказского края 1831 -1918гг.), fond 1732
Gruusia Estica
Koopiad on Rahvusarhiivile üle andnud Leeni Langebraun. Koopiad on saadud ajavahemikul 2014-2015.