Saaga » Vallavalitsuste dokumendid » Kassari (Keina) vallavalitsus » Revisjonilehed ja ümberkirjutuslehed
Ümberkirjutuslehed
Allsari
Revisjonilehed ja ümberkirjutuslehed
Arhivaal EAA.2718.1.17 1858-1876