Saaga » Vallavalitsuste dokumendid » Väike-Rõngu (Rõngu) vallavalitsus » Kirjavahetuse toimikud
Toimik ümberkirjutuse küsimustes
Arhivaal EAA.3635.1.2 1858
Toimik vallaelanike registreerimise küsimustes
Arhivaal EAA.3635.1.5 1872