Saaga » Vallavalitsuste dokumendid » Keeni vallavalitsus » Kirjavahetuse toimikud
Kirjavahetus vallaelanike sisse- ja väljakirjutamise, Siberisse ümberasumise ja rahvaloenduse küsimustes
Allsari