Saaga » Kooliajaloo allikad
Eestimaa kubermangu koolide ankeedid 1880. a
Audevälja Algkool
Arhiiv TLA.683 1874-1922
Endel Laulu haridus- ja kultuurilooliste dokumentide kollektsioon
Arhiiv EAA.5454
J. Rahvingi Era Tütarlastegümnaasium
Arhiiv TLA.1219 1912-1921
Kumna 1-klassiline Algkool
Arhiiv TLA.668 1875-1922
Laoküla Vallakool
Arhiiv TLA.678 1911-1919
Leetse Algkool
Arhiiv TLA.679 1869-1919
Padise - Aruküla Vallakool
Arhiiv TLA.682 1915-1916
Tallinna 10. Gümnaasium
Arhiiv TLA.308 1929-1944
Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium
Arhiiv TLA.44 1917-1944
Tallinna Linna 25. Algkool
Arhiiv TLA.64 1917-1920
Tallinna Linna Koolivalitsus
Arhiiv TLA.55 1915-1919
Tallinna Linna Rahvahariduse Komisjon
Arhiiv TLA.56 1914-1918
Tallinna Linna Tütarlaste Kommerts- ja Kaubanduskool
Arhiiv TLA.220 1911-1944
Tallinna Poeglaste Kaubandus- ja Ärinduskeskkool ja Kommertskool
Arhiiv TLA.270 1910-1944
Tartu-Võru ülemkirikueestseisja-amet
Arhiiv EAA.1197 1712-1919
Valingu Vallakool
Arhiiv TLA.667 1876-1917
Ämari Algkool
Arhiiv TLA.680 1868-1922
Õpetatud Eesti Selts
Arhiiv EAA.2569 1811-1950
Rahvakoolide ajaloo allikad
Rahvakoolide vanema ajaloo kohta leidub andmeid paljudes ajalooarhiivi fondides. Kõige konkreetsemat materjali õppetöö sisu ja mahu kohta pakuvad kooliajaloo uurijale mitmesugused ankeedid. Praeguseks on digiteeritud ja Saagasse lisatud 1863. ja 1880. aasta materjalid.