Saaga » Kooliajaloo allikad
Eestimaa kubermangu koolide ankeedid 1880. a
Tartu-Võru ülemkirikueestseisja-amet
Arhiiv EAA.1197 1712-1919
Õpetatud Eesti Selts
Arhiiv EAA.2569 1811-1950
Rahvakoolide ajaloo allikad
Rahvakoolide vanema ajaloo kohta leidub andmeid paljudes ajalooarhiivi fondides. Kõige konkreetsemat materjali õppetöö sisu ja mahu kohta pakuvad kooliajaloo uurijale mitmesugused ankeedid. Praeguseks on digiteeritud ja Saagasse lisatud 1863. ja 1880. aasta materjalid.