Saaga » Isikuarhiivid » Warma, Aleksander - diplomaat ja riigitegelane » 2. Käsikirjad; 1934-1970
Aleksander Warma käsikirjad: Tervitame Sind, kallis isamaa... (Soomes elunevate eestlaste tervitus kodumaale Eesti Vabariigi 25ndal aastapäeval) (1943); Maailma poliitilise konstellatsiooni praegune skeem (15.03.1945); Olukorrast Eestis augustis 1945 (05.08.1945); Les Allies (Grande Bretagne et USA) auront elles l'intention d'Allemagne les refugies estoniens... (21.01.1946); For. Off ei pane Eesti (Läti, Leedu) kodanikule N. Liidu vastu sõdimise fakti kui niisugust süüks... (15.02.1946); Les dirigents de la resistence de Finlande sont categoriquement coutre le pacte d'assistance Sovieto-Finlande... (28.02.1948); Märkusi / kõnelusest T.J.ga Soome olukorrast (01.12.1950); Märkmeid / "Izvestija". Skandinaavia erapool. liit (28.12.1951); Välispoliitiline ülevaade (13.11.1955); Märkmeid / "Selter jutustanud Kirotarile: augusti algul 1938..." (03.11.1958); Märkmed / E. Kirotari ettekandest (Soome välispoliitilisest liinist) (13.11.1958); A. Warma kõne Jaan Tõnissoni 90. sünniaastapäevale pühendatud aktusel (22.12.1958); A. Warma Uue aasta läkitus. Anno 1971 / üks käsikirjaline ja kaks masinakirja eksemplari (detsember 1970); A. Warma kõne suvepäevalistele (dateerimata); Frakmente ühiskondliste tõekspidamiste väljakujunemise tendentsist tänapäeval (dateerimata); Eesti Vabariigi välispoliitika (dateerimata); Märkmed / "Mida loeme omakapitali hulka..." (dateerimata); Märkmed / "Meie elame tõelist elu..." (dateerimata); Märkmed / "Isiku respekteerimine on ühiskondline voorus..." (dateerimata)
Arhivaal ERA.4962.1.15 1943-1970
A. Warma. Eesti Vabariigi Saatkond Helsingis 1940–1944; Forderungen der Eesti Pank an Finnland (käsikirjaline tabel Eesti Panga nõuetega Soomele ja Nõukogude Liidu Riigipanga arvele ülekantud summadega; dateerimata)
Arhivaal ERA.4962.1.53 1956
Teiste autorite käsikirjad: Lidia Averjanova luuletused vene keeles (1934-1935); K. Maurits. Kõne Välis-Eesti päevaks 1937.a.; Dr. Rudolf Laun. Gutachten über die Frage: "Sind die deutschen Gerichte an die nach russischem Recht im Sommer 1940 vollzogene Einverleibung Lettlands in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gebunden ?" (30.06.1942); Magnus Kolk, Julijs Venters, Peter Bulaitis. Controversy on Baltic States in the Columns of the Manchester Guardian. February-March 1943 (23.02.1943); Väljavõte J. Tõnissoni kirjutisest ajakirja "Kevadik" Rootsi erinumbris 29.02.1940 (Eesti-Rootsi suhete tulevikust) (24.02.1943); Kindral Vlasovi esinemine 07.05.1943 Riias... (vene keeles, fotokoopiad); "Der Generalkomissar in Reval Obergruppenführer Litzmann hat sich im Auftrage des Reichministers des Auswärtigen von Ribbentropp an die Unterzeichneten mit der Frage gewandt..." / J. Uluotsa ja E. Kanti vastus kindralkomissar Litzmannile 29.10.1943; Prof. J. Uluotsa raadiokõne 19.08.1944; Helmi Mäelo. Juhtmõtteid emadepäeva kõneks (09.05.1948); J. Wärmalase? (end eestiaegne Viljandi Maavalitsuse sekretär). Tähelepanekuid maavanematest saksa okupatsioonivõimude ajal (dateerimata); Eesti kultuuri orientatsioonist (artiklid: E. Laid. Eesti kultuuri päritolu ja vanus. A. Soom. Eesti kultuur ajaloolises perspektiivis. G. Ränk. Eesti rahvakultuuri karakteristika. A. Oras. Kultuuriline orientatsioon Eestis) (dateerimata); Juhan Kareda. Eesti kirjandus 1918-1943 (dateerimata); Johannes Aavik. Keelelisi märkusi / lisaks ajaleheväljalõiked (dateerimata); Aleksander Täheväli, Jüri Välbe, Karl Kaups, Karl-Ludvig Marley. "The mind and thought of the Estonian nation and its attitude to life have developed under the influence of the Christian faith during..." (Eesti kirik 1940.aastal) (dateerimata); Lilli Kaelas. Moodsatest kunstivooludest. Eesti Komitee populaarteaduslikud loengud nr. 6 (dateerimata); L. Koidula, K. E. Söödi, J. Liivi, G. Suitsu, H. Visna
Arhivaal ERA.4962.1.16 1934-1948
Ava Randviir. Estlands frihetskamp 1917-1944; A. Randviiru kaaskiri A. Warmale; Maia Mathiesen. Eduard Wiiralts porträttkonst. Autori pühendusega A.Warmale; kaaskiri ja 20 reprot E. Viiralti töödest
Arhivaal ERA.4962.1.54 1968-02.12.1970
Signeerimata käsikirjad
Arhivaal ERA.4962.1.17 1941-1945
Väljavõtted A. Warma päevikust ja Eesti Komitee juhatuse protokolliraamatust (7.1.1954–18.5.1955) Jakobi kirikusse mälestustahvli paigutamise kohta
Arhivaal ERA.4962.1.55