Saaga » Isikuarhiivid » Warma, Aleksander - diplomaat ja riigitegelane » 5. Kirjavahetus; 1935-1980
Aleksander Warmale saabunud kirjad: Akadeemiliste Eesti pagulaste ühing. G. Martinoff, A. Kaelas (04.05.1944); Alep, Aleksander (1944-1945; 1956); AS Tallinna Laevaühisuse Likvideerimise Komisjon (1954-1955); Eesti Komitee. T. Grünthal, A. Taska (10.05.1946); Eesti Ohvitseridekooli Õpilaskond. K. Kadak, H. Källo (03.06.1944); Forseth, Einar ja Irma (1965-1968); Gaspard, Armand (23.05.1971), lisatud ärakiri A. Alepi vastuskirjast (30.05.1971), ärakiri A. Alepi kirjast Esmo Ridalale (30.05.1971) ja E. Ridala vastuskiri (21.06.1971); Heimojärjestöjen Liitto (21.04.1943); Kaiv, Johannes (01.11.1951), lisatud Martin Rosenfeldi kiri J. Kaivule 28.10.1951 ja A. Warma vastuskirja mustand (09.11.1951) / koopiad; Klesment, Johannes / ärakiri (september 1942); Malvet, P.M. (05.02.1960); Martinson, Indrek. Jaan Tõnissoni Koguteose Väljaandmise Toimkonna sekretär (12.11.1959); Oras, Ants (27.02.1947); /Rääk/ EVR/ ärakiri (03.09.1944); Roots, Astrid ja Olav (09.06.1956); Rootsi-Eesti Õpperaamatufondi juhatus. George Korjus, Henno Jänes (dateerimata); Teng, Harri / koopia (03.04.1945); Wallenberg, Britta ja Axel (10.08.1964); Signeerimata, loetamatu allkirjaga kirjad (24.09.1945, 08.02.1956)
Arhivaal ERA.4962.1.29 1942-1971
Aleksander Warma kirjad: Dunning, T.G. (dateerimata); Hiitonen, A. (04.12.1957, 01.10.1958); Kitzberg (31.03.1954); To the international conference of socialist' parties, London (dateerimata); Warma, Marta (17.09.1944-28.08.1957); Adressaadita / ärakiri (16.01.1943)
Arhivaal ERA.4962.1.30 1943-1958
Teiste isikute ja organisatsioonide kirjad, nende ärakirjad, koopiad: Averjanova, Lidija (28.04.1937); Eesti Akadeemiline Klubi Eesti Komitee Juhatusele / ärakiri (21.06.1946); "Gringo" (02.11.1943) Koopia klaasnegatiividelt; Grünthal, T. (Eesti Komitee esimees), Mark, H. (Eesti Komitee Büroo juhataja) R. Pennole / ärakiri (23.10.1945); Holmström, Stig Svensk Bostadsproduktion AB-le / ärakiri (28.03.1946); H.R. P.M.-le (14.01.1944); Jakobson, Evald ja Locher, Karel Kesk-Euroopa Föderaalsele Klubile Londonis / ärakiri (detsembris 1945); Kirotar, Elmar Aleksander Ilvesele / koopia (25.04.1980); Ots, A. Eesti Komitee Juhatusele / ärakiri (15.01.1946); Peiker, J. Eerik Laidile / ärakiri (27.12.1943); Saarepera, T. Leo Laursonile / ärakiri (25.08.1945); Schulmann, Otto Arvid von Nottbeckile (27.09.1941) / masinakirjas koopia klaasnegatiivilt; Suurväli, Eerik. Teadaanne registreerimiseks Rootsist kaugemale ümber asuda soovijatele (09.07.1945); Talpak, Karl J. Pitkale / ärakirik (01.11.1943); Välis-Eesti Ühingu juhatuse ringkiri (september 1938); Allkirjata kirjad: Kulla vennas! (05.03.1942); Kirjad rootslaste evakueerimisest Eestist Rootsi: 1.?Ivar Pöhlile (juuni algul 1943) 2. Fotokoopiad plastiknegatiivilt (23.06.1943) 3. Ärakiri (12.12.1943); Oma inimestele Tallinnas ja Tartus (väljavõtteid päevikust) (jõulud 1943); Ärakirjad kirjadest prantsuse keeles (15.04.1945); Ärakiri kirjast Eesti Komitee juhatusele (20.06.1945); Ärakiri kirjast August Tormale (12.10.1945); Ärakiri soomekeelsest kirjast (05.01.1946); Ärakirjad kirjadest Linda Joasoole (26.02.1946); Ärakiri soomekeelsest kirjast (17.03.1947); Ärakirjad Soome firmade kirjadest( (1939-1940); Ärakiri kirjast "Mõni sõna selgituseks Eesti Komitee kohta" (dateerimata); To the international conference of socialist' parties, London (dateerimata)
Arhivaal ERA.4962.1.31 1937-1980
Kutsed, tänu-, õnnitlus- ja visiitkaardid
Arhivaal ERA.4962.1.32 1935-1966