Saaga » Isikuarhiivid » Warma, Aleksander - diplomaat ja riigitegelane » 9. Teiste arhiivimoodustajate dokumendid ja ...; 1924-2002
Marta Warma dokumendid, matustega seotud materjalid ja kirjavahetus
Arhivaal ERA.4962.1.51 1924-2002
Aleksander Alepile kuulunud dokumendid, ajaleheväljalõiked
Arhivaal ERA.4962.1.52 1936-1966
Marta Warmale kuulunud Balti arhiivi (Rootsi Riigiarhiivi) Aleksander Warma isikufondi nimistu
Arhivaal ERA.4962.1.59 1976
Eesti saatust käsitlevad ja II maailmasõja ajast pärinevad Itaalia diplomaatlikud dokumendid. (V. Kotsari tõlkes); Elmar Muuk. Väike õigekeelsus-sõnaraamat. Tartu, 1933. (Signeeritud: V. Kotsar Leningradis, 8.4.34.a.)
Arhivaal ERA.4962.1.60 1933, 21.02.1975