Saaga » Isikuarhiivid » Arvo Horm, majandusteadlane ja ühiskonnategelane » 7. Väliseestlaste kokkutulekute materjalid » 4. ESTO'92 (New York, 04.-11.07.1992)
ESTO'92 juhend/guide, informatsioonid ja ürituste kavad; koopia ESTO'92 Rootsi Komitee kirjast
Arhivaal ERA.5010.1.152
ESTO'92 raames toimunud VI Eesti Rahvuskongressi (06.-07.07.1992) päevakord, deklaratsioon, Mäido Kari kõne ja Mati Kõiva sõnavõtu tekstid
Arhivaal ERA.5010.1.153
Koopiad VI Eesti Rahvuskongressi korraldava toimkonna materjalidest (peamiselt ettekannete tekstid ja kokkuvõtted)
Arhivaal ERA.5010.1.154 1992
Koopia Arvo Hormi artikli "Sotsiaaltöötajad läänes tegid oma ühingu" käsikirjast
Arhivaal ERA.5010.1.155
ESTO'92 saadud infomaterjalid ürituste, institutsioonide ja isikute kohta
Arhivaal ERA.5010.1.156 1991-1992
ESTO'92 fotod - 7 mustvalget positiivi
Arhivaal ERA.5010.1.157
ESTO'92 fotod - 22 värvipositiivi
Arhivaal ERA.5010.1.158