Saaga » Kollektsioonid » Vabadussõja Ajaloo Komitee töökomisjon » 6. Komitee poolt kogutud materjalid » 6.3. Artiklid
Abroi, R. - kirjutis eestlaste märgukirjast Nikolai II-le 1908. aastal "32 aasta eest". Käsikiri ja masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.4 04.06.1940
Adler, A., reservkapten - Vabadussõja ajaloo I köite retsensioon. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.5 01.04.1935
Ahman, E., kolonelleitnant - toimetusmärkused Vabadussõja ajaloo II osale. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.7
Ahman, E., kolonelleitnant - kokkuvõtted Läti ajalehtede artiklitest Võidupüha tähistamisest. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.8 30.07.1934
Ainison, P., kapten - "Laiarööpmeline soomusrong nr. 3 Põtalovo operatsioonis 12.-16. aug. 1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.10 30.03.1939
Alamets, Arturi mälestustele tuginedes kirja pandud E. Toome (end. Bock) poolt - "Venelaste hirmuvalitsuse all Rakveres 1918-1919." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.13 1937
Anderson, Johannes, kolonelleitnant, 7. Polgu ülem - "Merejõudude tegevusest" (Panikovitsi mõisa ülevõtmisest 1919.a.). Väljavõte Th. Segersveni raamatust "Volynetzexpeditionen" (tõlge H. Dampf)
Arhivaal ERA.2124.3.25 1935
Anvelt, Emilie - "Esimesed vangistamised Narvas". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.27 06.03.1939
Arabažin, professor - kirjutis vene valgete juhtide tegevusest Kodusõja perioodil Soomes. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.28
Avaloff, Bermondt, kolonel - üleskutse läti sõduritele "Võitlus Läti iseseisvuse eest" tõlge (autor teadmata). Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.36
Belkovitš, Leonid - artikli "Katastroofi peamised põhjused sõjas" venekeelsed trükipoognad. I. T. Sõtini trükikoda
Arhivaal ERA.2124.3.56
Berkis, K., kindral; Dsirkalis, K.; Penikis, M., kindral; Skujinš, J., kolonelleitnant; Vigant, Valfrid - kirjutis Läti Vabadussõja sündmustest. Tõlgete käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.58
Berzin, Läti reserv-kolonelleitnant - loengu konspekt Vabadussõjast Lätimaal 1918-1920. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.59 1929
Berzin'i loengu Vabadussõjast Lätimaal kohta eestlaste poolt tehtud märkmed ja retsensioonid. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.60 03.1929
Berzin, B. - peatükk raamatust "Militarais apskats" ("Sõjategevuse ülevaade") "Kes tõeliselt on juhtinud meie arvukate vaenlaste pealetungi". Sulo Nykäneni tõlge. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.61 03.1935
Canevari, Emilio, jalaväemajor - kirjutis "Teaduslik meetod sõja uurimisel. Sõjaajalooliste sündmuste tõlgitsemine." Itaalia keelest tõlkinud major V. Külaots. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.88 1922
Freimann, J. - kirjutis Vabadussõja sündmustest 1918.-1920.a. "Sõda Amblas". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.130 1937
Freimann, Joosep - kirjutis Vabadussõja sündmustest 1917.-1920.a. "Sõda Amblas". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.131 1939
Goltz, V., kindral ja Winnig, A. - Ed. Laamani retsensioon "Uut Landeswehri sõja juhtidelt" V. Goltzi raamatu "Als politischer General im Osten" 1936 ja A. Winnigi raamatu "Heimkehr" 1935 kohta
Arhivaal ERA.2124.3.133 1936
Hansar, E. - ajaleheväljalõige artikliga "Kui 12 sõdurit vabastasid Rakvere" ja kiri 1939.a. Vabadussõja Ajaloo Komiteele tegelike sündmuste kohta. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.167 30.01.1939
Henning, A.; Lillenblatt, P., kapten; Kukk, J.; Kolts, P., kolonelleitnant; Toodu, V.; Veide, A.; Virukse, M. - "Lõunarinde parem tiib Vabadussõja esimesel poolel 1918.-1919.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.188
Hindrey, Karl August - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Tartu Tagavarapataljoni 20-aastane sünnipäev". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.192 04.10.1937
Hinnom, A - ääremärkusi A. Muda kirjutise puhul "Vabadussõja tähistel". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.197 15.03.1940
Jaakson, A., kolonel - ettekanne Kõrgema Sõjakooli Lõpetanud Ohvitseride Ühingu Vabadussõja-ajaloolisel ekskursioonil 3. sept. 1934 "Kärstna lahingud 2.-6. jaan. 1919.a." Lahingus langenud meeste nimekiri. Originaal
Arhivaal ERA.2124.3.228 03.09.1934
Jaik, J. - kirjutis I Maailmasõja sündmustest "Minu kaleidoskoobist" 1916.a. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.242 20.05.1939
Jaik, J. - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Jüri oli kommunist". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.243 20.05.1939
Jaik, J. - kirjutis Vabadussõjas saavutatud võidu tähistamiseks igal aastal 23. juunil riikliku Võidupüha pühitsemise tähtsusest. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.244 22.05.1939-20.06.1939
Jaik, J. - kirjutis Vabadussõja sündmustest "24. veebr. 1939.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.245 22.05.1939
Jaik, J. - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Kahe koolitüdruku päev Lõunarindel". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.246 22.05.1939
Jaik, J. - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Sõda koduküla ees". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.247 13.06.1940
Jaik, J. - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Sõdur ja ta häbelik naine". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.248 13.06.1940
Jakobson, V., major - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Balti Landeswehri üksiku eskadroni retk Lietene mõisa 1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.257 24.11.1937
Jalajas, Oskar, kapten - Kõrgema Sõjakooli III lennu lõputöö "Sõjakunsti ja sõjaajaloo uurimise tähtsus ja meetod". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.268 1928-1929
Jervan, M., sanitaarkolonel - "Taudid Vabadus- ja tulevikusõjas". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.287
Kajak, J., kolonelleitnant - "Soodustusi Vabadusristi kavaleridele". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.332
Kallas, O. - täiendused-parandused teose "Eesti Vabadussõda 1918-1920" käsikirjale
Arhivaal ERA.2124.3.346 17.02.1935
Karise, J., leitnant, Kõrgema Sõjakooli VIII lennu lõpetaja - väitekirja "Lemsalu, Roopa, Võnnu ja Ronnebergi lahingud Vabadussõjas 19.-23. juuni 1919.a." koostamiseks kasutatud allikate nimekiri
Arhivaal ERA.2124.3.362 1938
Karise, J., leitnant, Kõrgema Sõjakooli VIII lennu lõpetaja - väitekiri "Lemsalu, Roopa, Võnnu ja Ronnebergi lahingud Vabadussõjas 19.-23. juuni 1919.a. operatiivse ja taktikalise juhtimise seisukohalt". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.363 06.02.1939
Karise, J., leitnant, Kõrgema Sõjakooli VIII lennu lõpetaja - väitekirja "Lemsalu, Roopa, Võnnu ja Ronnebergi lahingud Vabadussõjas 19.-23. juuni 1919.a. operatiivse ja taktikalise juhtimise seisukohalt" lisad. Skeemid
Arhivaal ERA.2124.3.364 16.02.1939
Kattai, G., alamkapten - "Operatsioon Landeswehri vastu 5. juuni - 3. juuli 1919.a." Konspekt, masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.370
Kattai, M., kolonel - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Taani vabatahtlike abi Eestile Vabadussõjas". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.371 21.04.1939
Kippel, Enn, veltveebel; Mõttus, Johan, kapten - "Ülevaade 2. Jalaväerügemendi ajaloost". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.400 30.03.1939
Kippel, Enn, veltveebel; Mõttus, J., kapten - kirjutis 2. Jalaväerügemendi formeerimisest ja tegevusest Oktoobrirevolutsiooni-, Vabadussõja- ja Eesti Vabariigi aegsel perioodil 1917.-1937.a. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.401
Kippel, Enn, veltveebel; Mõttus, J., kapten - "2. Jalaväerügement 1917.-1920.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.402
Kivimägi, F., kapten - sõjateaduslik uurimistöö Vabadussõja sündmustest "Murdelahingud Põhjarindel 2.-6. jaan. 1919.a." Käsikiri. Lahingtegevuse skeemid
Arhivaal ERA.2124.3.418 1935
Kivimägi, F., kapten - sõjateaduslik uurimistöö "1. Diviisi pealetung Jõhvi vallutamiseks 16.01.1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.419 1937
Kivimägi, R. (end. F.), kapten - sõjateaduslik uurimistöö "Vastupealetung Põhjarindel 7.-19. jaan. 1919.a." Käsikiri. Lahingtegevuse skeemid
Arhivaal ERA.2124.3.420 1939
Kivimägi, F., kapten - korrektuurilised märkmed teose "Eesti Vabadussõda 1918-1920" sisu kohta. Käsikiri ja masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.421
Koitmets, J. - "Sõjaväe Keskapteek 10-aastane". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.430
Kraus, N. - "Sõjaväe toitlustamine Vabadussõjas". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.470
Krupp, A. - kirjutis "Rahvalehe" toimetusele viimases avaldatud Vabadussõja sündmusi käsitleva artikli "Pantvangide ristitee" õienduseks. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.483 13.03.1939
Kruus. J., kolonel - märkmed koguteose "Eesti Vabadussõda 1918-1920" sisuliste paranduste kohta
Arhivaal ERA.2124.3.484 15.05.1935
Kurko, Kaarlo - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Eesti soomusrongid 1919.a. märtsis". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.503 1936
Kurvits, O., major - "Ülevaade Eesti sõjajõudude arenemisest Vene revolutsioonist kuni Vabadussõja alguseni". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.506 1929
Kurvits, O. ja teiste kirjutised ning väljavõtted soomekeelsest ajakirjandusest soomlaste osavõtu kohta Vabadussõjast Eestis 1918.-1920.a. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.507 1918-1936
Kurvits, Oskar, kolonelleitnant - kirjutis "Jooni Kaitseliidu algaegadest ja Omakaitse asutamisest ja tegevusest". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.508 07.06.1940
Kurvits, Oskar, kolonelleitnant - kirjutis "K. Päts Eesti kaisejõudude loojana ja juhina". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.509 08.06.1940
Kuusental, A., kapten - kirjutis "Paju lahing 31. jaan. 1919.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.513 1933
Kõiv, E., major - kirjutis "Vabadussõja lõppvõitlused Viru rindel" 28. dets. 1919.a. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.521 18.05.1940
Laamann, Eduard - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Soome abi". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.541 30.05.1939
Laamann, E. - kirjutis "Saksa uurimused Landeswehri sõja poliitilisest küljest". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.542 20.07.1939
Laamann, E. - kirjutis "Tartu rahu sõjaline külg". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.543 11.06.1940
Laamann, E. - kirjutis "Sõda Landeswehriga". Käsikiri. Ajaleht "Vabadussõja Tähistel"
Arhivaal ERA.2124.3.544
Laamann, E. - kirjutis "Landeswehri sõja diplomaatiline tagakülg". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.545
Laaneväli, Alfredi poolt 4. polgu õppursõduri Oskar Põderi päeviku põhjal koostatud kirjutis Vabadussõja sündmustest 1919.a. "Langenu päevik" avaldamiseks ajakirjas "Vabadussõja Tähistel". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.550 16.04.1940
Laaneväli, A - kirjutis "Omakaitse üritusi Narvas märtsis 1917.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.552
Laaneväli, A. - kirjutis Oktoobrirevolutsiooniaegseist ja Vabadussõja sündmustest "Võitlus eestluse ja eesti keele ümber Narvas 1917.-1918.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.553
Laidoner, J., kindral - kõnekonspekt Vabadussõja sündmuste teemadel. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.562 08.02.1934
Lapsals, kaptenleitnant - väitekirja "Läti Vabadussõda 1918.-1919. a. kuni Võnnu lahinguni" allikate nimestik
Arhivaal ERA.2124.3.572 1934
Lapsals, kaptenleitnant - väitekiri "Läti Vabadussõda 1918.-1919.a. kuni Võnnu lahinguni". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.573 1934
Leets, G., kolonelleitnant - kirjutis "Vabadussõja esimesi lahinguid Narva all novembri lõpupäevil 1918.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.587 1929
Leets, G., kolonelleitnant - "Kõrgem Sõjakool 1921-1931". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.588 1931
Leets, G., kolonelleitnant - kirjutis "Vabadussõja algus. Narva lahingud 28. nov. 1918.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.589 1933
Leets, G., kolonelleitnant - "Mälestused Vabadussõja algpäevilt Narvas 26.-29. nov. 1918.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.590
Leets, G., kolonelleitnant - kirjutis "Kärstna lahingud 2.-6. jaan. 1919.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.592
Leets, G., kolonelleitnant - kirjutis "Välipatarei nr. 9 lahing 25. mail 1919.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.593
Leithammel, E. - kirjutis "Tallinna Kooliõpilaste Pataljoni XX sünnipäevaks". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.601 15.05.1939
Liibik, E., kapten - "Kaitseväe varustamine Vabadussõja ajal". Masinakiri. Kirjavahetus, tabelid jm.
Arhivaal ERA.2124.3.618 1933-1935
Liivak, E. - kirjutis "Maailmasõjast Eesti iseseisvuseni". Käsikiri. Ajaleheväljalõiked
Arhivaal ERA.2124.3.620
Liivak, V., reserv-kolonel - märkused raamatu käsikirja kohta (raamatu pealkiri märkimata). Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.622 01.04.1935
Lilienblatt, P. - kirjutis "Lemsalu lahing 20. juunil 1919.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.624 03.01.1933
Lilienblatt, P. - kirjutis "Lemsalu lahing 20. juunil 1919.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.625
Lipstik, H. - "Kaitseväe varustamine Vabadussõja ajal relv- ja tehnilise varustusega". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.646
Loorits, Oskar, doktor - "Mõned mõistusõnad Vabadussõja ajal sündinuile". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.652
Luts, K. - kirjutis "Pantvangide elust Eesti töökommuuna all". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.673 1920
Lüllik, E. - Kirjutis "Rootsi abi Vabadussõjas". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.679 10.12.1935
Maide, A. - venekeelsed ajaleheväljalõiked ja väljakirjutused Vabadussõja sündmustest
Arhivaal ERA.2124.3.690 06.04.1936
Maide, J., kapten - "Konspektiivne ülevaade Pihkva ja Jakobstadti operatsioonidest Eesti Vabadussõjas 24. maist 7. juunini 1919.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.691 29.05.1923
Maide, Johannes - "Meresõda Eesti vabadusvõitluses 1918.-1920.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.692
Martin, Reinhold, major - kirjutis I Maailmasõja sündmustest "Rünnak jõuluööl". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.712 29.01.1939
Martma, V., kolonelleitnant - kirjutis "Meie suurtükiväe organisatsioon, relvastis, varustis ja tegevuse iseloomustus Vabadussõjas". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.719 12.1938-06.02.1939
Martma, V., kolonelleitnant - kirjutise "Meie suurtükiväe organisatsioon, relvastis, varustis ja tegevuse iseloomustus Vabadussõjas" skeemid ja tabelid
Arhivaal ERA.2124.3.720 06.02.1939
Mets, kapten - kirjutis "Viru väerind 1918.-1920.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.758
Metsapa, H. - kirjutis I Maailmasõja ja Vabadussõja ajast "Arstirohtude kuritarvitus sõjaväeteenistusest vabastamise otstarbeks ja nende kohtukeemilised määramise viisid". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.760
Myholm, C. - kirjutis "Vabatahtlikud skandinaavia salgad Eestimaal". Tõlge Taani ajalehest "Berlingske politiske og Avertissements Tidende". Ajaleht ja käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.793
Mägi, E - "Lühike ülevaade Tartu Õppurmalevkonna tegevusest" 1918.-1920.a. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.802
Noor, Jüri - kirjutis "Tallinna Kooliõpilaste Pataljoni Selts". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.848 02.12.1938
Nõmmik, A., leitnant - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Aidu lahing 27. dets. 1918. - 4. jaan. 1919.a." Käsikiri. Lahinguskeemid
Arhivaal ERA.2124.3.871
Ollik-Andevei, J. - kirjutis "Naise kaastöö Eesti Vabariigi loomisel". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.884
Onny, leitnant - allikate nimekiri väitekirjale "1. Ratsapolk Vabadussõjas 1918.-1920.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.885 26.11.1931
Onny, E., leitnant - "1. Ratsapolk Vabadussõjas 1918.-1920.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.886 1932
Oole, R., major - "Mälestuskilde Tallinna Kooliõpilaste Pataljonist" 1918.-1920.a. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.889 15.05.1939
Org, J., major - kirjutis "Rahvaväe varustamine Vabadussõjas". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.894 1938
Org, J., major - kirjutise "Rahvaväe varustamine Vabadussõjas" allikate nimekiri
Arhivaal ERA.2124.3.895 1937
Osols, Kindralstaabi kolonel - kirjutis "Sõjategevus idaväerinnal 5. juuni - 14. juuli 1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.901
Osols, Kindralstaabi kolonel - kirjutis Vabadussõja sündmustest 3. aprillil 1919.a. Läti 1. Volmari Jalaväepolgu osavõtul. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.902 1934
Pals, Johannes - kirjutis Vabadussõja teemadel "Mõtteid 20 aasta möödumisel". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.924 15.05.1939
Parm, Boris - vastulause A. H. Tammsaare artiklile ajalehes "Vaba Maa" ja ajaleheväljalõiked. Käsikiri ja masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.933 1934
Paurmann, E., major - kirjutis "4. Jalaväerügement Vabadussõjas". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.947
Peel, A. - kirjutis "Noorsugu ja Vabadussõja vaim". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.952 13.03.1939
Peel, A. - kirjutis "Sakala noored. Viljandi koolinoorsoo salaorganisatsiooni tegevus saksa okupatsiooni päevil". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.953 16.06.1939
Peel, A. - kirjutis "Vabadussõja mälestuste kogumisest ja kasutamisest". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.956 11.06.1940
Penikis, M., kindral jt. - kirjutis "Läti Vabadussõja ajalugu". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.962 1938
Penikis, M., kindral - "Läti rahvuslise sõjaväe võitlused 1919.a. suvel ja sügisel". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.963
Pert, J. - kirjutis Julius Kuperjanovi koolieast, ümbrusest ja isiku kujunemisest. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.984
Pinding, S., kolonel - kirjutis "Eesti rahvusväeosade algpäevilt". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1001
Pirn, O. - "Ülevaade Kuperjanovi Partisanide ajaloost" 1917.-1920.a. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1004 06.04.1940
Plaks, O., kapten - kirjutis "Eesti Vabadussõda okt. 1919.a. kuni sõja lõpuni". Masinakirjakoopia. Lahingtegevuse skeemid
Arhivaal ERA.2124.3.1013 31.12.1923
Puri, Andres - "Eesti kommunistliku organisatsiooni tegevus" III osa. 1920.a. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1038 28.10.1930
Puri, A., Tartu Kriminaalpolitsei ülema abi - "Eesti kommunistliku organisatsiooni tegevus arvates 1917.a. kevadest kuni 14. jaan. 1919.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1040 14.02.1939
Puri, A., Tartu Kriminaalpolitsei ülema abi - "Eesti kommunistliku organisatsiooni tegevus 15. jaan.1919.a. - 1. maini 1920.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1041 22.03.1939
Põdder, E., kindralmajori poolt kogutud kirjutiste tõlked "Missugust osa mängivad Nõukogud ülemaailmses kriisis", "Nõukogude pahameel Ühendriikide vastu" jt. Anatoomilised joonised
Arhivaal ERA.2124.3.1048 04.12.1931-17.12.1931
Põdder, E., kindralmajor - kirjutis "Landeswehri operatsioon". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1049
Päss, M. - nekroloog "Lipnik Gustav Parts Vabadussõjas". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1062 12.06.1939
Päss, M. - kirjutis "Võnnu alt Riiani" 1919.a. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1063
Püss, E., major - kirjutis "Punaväe loomise algpäevilt". Käsikiri ja masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1069
M.P. - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Võnnu ja Riia". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1072 20.06.1939
M.P. - "Alamleitnant Heinrich Tartu Vabadussõjas". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1073 1939
Reek, Nikolai, kindralmajor - "Läänemere saarte kaitse korraldamine Maailmasõjas ja langemine 1917.a. sügisel". Masinakirjakoopia. Lahingtegevuse skeemid
Arhivaal ERA.2124.3.1102
Rotschild, K., Ülemkomitee mobilisatsiooniosakonna juhataja - "Eesti rahvusliste väeosade formeerimise algusest 1917. a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1143 1924
Rotschild, K. - "Eesti sõjavägede loomise ajalugu 1917.a. I revolutsiooni algusest kuni Eesti sõjaväelaste kongressini". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1145 20.07.1922
Rotschild, K. - "Eesti sõjavägede loomise ajalugu 1917.a. I kongressist kuni diviisi formeerimise loa saamiseni". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1146 20.08.1922
Rotschild, K. - "Eesti sõjavägede loomise ajalugu 1917.a. III Diviisi formeerimise loa saamisest kuni saksa okupatsioonini". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1147
Rotschild, K. - "Eesti sõjavägede loomise ajalugu 1917.a. Eesti sõjaväelaste organisatsioonid kodumaal ja väljaspool". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1148 20.08.1922
Rotschild, kapten - kirjutis "Kaitseliidu ajalugu". Katkendid ajavahemikust 1917.-1927.a. Käsikiri ja masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1149
Rubach, R., Patarei nr. 1 ülem, leitnant - "1. Suurtükiväegrupi Patarei nr. 1 lühike ajalugu". Masinakirjakoopia. Dokumentide ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.3.1150 16.04.1929
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Tartu rahu ja Balti konverentsid" 1929.a. Käsikiri ja masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1153 09.1936
Rubach, R., kapten - kirjutis "Soome vabatahtlikud suurtükiväelased Vabadussõjas 1918.-1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1155 06.10.1936
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "1. Suurtükiväepolgu 1. aastapäev 1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1158 01.01.1937
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Tallinna Peeter Suure Merekindlus sakslaste pealetungi ootel veebr. 1918.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1159 02.1937
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Tartu vallutamine" 1919.a. alul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1160 03.05.1937
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Suurtükivägi Viru rindel kevadel 1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1161 11.05.1937
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Suurtükivägi Pagari mõisa vallutamisel 16. jaan. 1919.a." Käsikiri ja masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1163 11.12.1937
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "1. Suurtükiväegrupi 20 aastat". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1164 24.01.1938
Rubach, R., kapten - kirjutised Vabadussõja sündmustest "Tartu Kooliõpilaste Pataljoni sõjaretki" 1919.a. ja "Sõjaväe demobilisatsioon 1920.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1165 14.04.1938-05.1938
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Suurtükiväe osa Lode lahingus 21. juunil 1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1166 07.06.1938
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Suurtükiväe võitlusi Narva kaitsel nov. 1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1167 28.11.1938
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "1. Suurtükiväepolgu osi Vabadussõja murdelahinguis Viru rindel 2.-6. jaan. 1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1168 09.01.1939
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Suurtükivägi Vabadussõjas nov. 1918.a. - 4. jaan. 1919.a." I osa. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1169 06.02.1939
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Suurtükivägi Vabadussõjas 4. jaan. - 16. veebr. 1919.a." II osa. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1170 06.02.1939
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Suurtükivägi Vabadussõjas 16. veebr. - 25. maini 1919.a." III osa. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1171 06.02.1939
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Suurtükivägi Vabadussõjas 25. maist - 25. aug. 1919.a." IV osa. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1172 06.02.1939
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Lühiülevaade Sõjakontrolli organisatsioonist 1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1173 08.06.1939
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Soome vabatahtlikud suurtükiväelased Vabadussõjas" 1918.-1919.a. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1174 10.06.1939
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Landeswehri sõja vastukajasid Viru rindel". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1175 19.06.1939
Rubach, R., kapten; Stokeby, H., major; Villemi, P., major - tabelid Vabadussõja teemadel "Sõdivate poolte asetus ja jõudude koosseis Vabadussõjas lõunarindel". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1176 19.01.1940
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Vabariigi Valitsuse ja Asutava Kogu tegevus ning riigi sisepoliitilised sündmused ajavahemikul 9. maist - 18. nov. 1919.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1177 1937
Rubach, R., kapten - sõjateadusliku uurimuse materjale ja kokkuvõtteid mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni kohta Vabadussõjas
Arhivaal ERA.2124.3.1179
Rubach, R., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Sõjavägede demobilisatsioon 1920.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1180
Rungi, E., kapten - "Pärnu Kaitsepataljoni formeerimine, organisatsioon, koosseis ja komplekteerimine jaan.-veebr. 1919.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1182 20.11.1933
Rut(nimi ebaselge), R. - "Vabadussõja Järve lahingus langenud sangarite mälestussammas Kohtla-Järvel". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1183 1935
Rutkovski, S., major - tõlked kirjutistest "Taktikalistest uurimustest", "Ajalooliste andmete taktikaliste uurimuste asjus" ja "Sõna ajaloo kui õpetaja kaitseks". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1184 13.11.1929
Rägo, K., major - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Välipatarei nr. 13 Vabadussõjas". Käsikiri, lahingukaardid
Arhivaal ERA.2124.3.1196 20.03.1920
Rägo, K., major - "Ingerlaste organiseerimisest ja nende vahekorrast Põhja Korpusega Eesti Vabadussõjas" 1919.a. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1197 10.05.1939
Rägo, K., major - "Tartumaa Kaitseliidu organiseerimisest ja tegevusest Vabadussõja algpäevil" 1918.a. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1199 19.02.1940
Rägo, K., major - "Viljandimaa Kaitseliidu organiseerimisest ja tegevusest Vabadussõja algpäevil" 1918.a. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1200 29.04.1940
Rägo, K., major - "Pärnumaa Kaitseliidu organiseerimisest ja tegevusest Vabadussõja algpäevil" 1918.a. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1202 14.06.1940
Rägo. K., major - uurimus nov. 1918.a. kuni jaan. 1919.a. Põhjarindel toimunud sündmuste kohta. Käsikirjad ja masinakirjakoopiad. Lahingute skeemid
Arhivaal ERA.2124.3.1204
Saarla, M., kapten - kirjutise "3. Diviisi hooldusteenistuse korraldus Vabadussõjas Landesvääri operatsioonis" allikate nimestik
Arhivaal ERA.2124.3.1221 01.01.1939
Saarla, M., kapten - kirjutis "3. Diviisi hooldusteenistuse korraldus Vabadussõjas Landesvääri operatsioonis"
Arhivaal ERA.2124.3.1222 09.01.1939
Saarla, M., kapten - kirjutise "3. Diviisi hooldusteenistuse korraldus Vabadussõjas Landesvääri operatsioonis" lahingtegevuse skeemid
Arhivaal ERA.2124.3.1223 09.01.1939
Saarsen, V., major - kirjutis "Poola sõda Nõukogude Venega" 1918.-1920.a. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1226 1932
Saarsen, V., major - kirjutise "Poola sõda Nõukogude Venega" 1918. -1920.a. allikate nimekiri
Arhivaal ERA.2124.3.1227 1932
Saarsen, V. - vastus järelepärimisele Leedu sõjaväe asutamise asjus ja väljalõige ajalehest "Segodnja" nr. 327 1937.a. Leedu armee ülemjuhataja Zukauskase surma puhul avaldatud artikliga (vene keeles)
Arhivaal ERA.2124.3.1228 18.01.1940
Saidlo, J., kapten - kirjutis "Organisatsioonid korra alalhoidmiseks Eestis 1917-1918". Käsikiri, masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1234 1933
Saidlo, J., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Lahingud lõuna väerindel Võru ja Petseri suunas jaan. lõpul 1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1237 17.10.1935
Saidlo, J., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Lahingud lõuna väerindel Võru ja Petseri suunas jaan. lõpul 1919.a." Masinakiri, koos skeemidega
Arhivaal ERA.2124.3.1238 01.1937
Saidlo, J., kapten - kirjutis "Sunnitud sõnavõtt" kapten Keerdoja artikli kohta "Vääska läbimurde likvideerimine". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1242 28.06.1937
Saidlo, J., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Vääska läbimurre ja selle likvideerimine 1919.a. sügisel". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1245 08.11.1937
Saidlo, J., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Kindlustustööd Viru rindel 1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1248 13.01.1939
Saidlo, J., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Krasnaja Gorka operatsioon 1919.a. sügisel". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1249 16.03.1939
Saidlo, J., kapten - tabelid sõdivate poolte asetusest ja jõudude koosseisust Vabadussõjas Viru rindel
Arhivaal ERA.2124.3.1251 19.01.1940
Saidlo, J., kapten - "Nõukogude Vene Punaarmee asutamine ja areng kuni 28. nov. 1918.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1254 1938
Saidlo, J., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Märkmeid võitluste kohta Võru all 1919.a. aprillis ja mais". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1256 1933
Saidlo, J., kapten - materjale 7. Jalaväepolgu formeerimise ja osavõtu kohta Vabadussõjast. Käsikiri ja masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1257
Simmo, G., kapten - "5. Rakvere Jalaväepolk Narva kaitsel" 1919.a. algul. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1313 1931
Simmo, G., kapten - "Surmasaanute ja haavatute-põrutatute arv Vabadussõjas". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1314 26.06.1936
Simmo, G., kapten - "Bermondti rahaasjad ja H. Needra" ja "Bermondt ja Bermondti sõjakäik 1919.a. sügisel". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1315 14.10.1936
Simmo, G., kapten - "Marienburgi vallutamine 1919.a.". Käsikiri. Kiri Välis-Eesti ühingule nimetatud käsikirja koostamistöö kohta
Arhivaal ERA.2124.3.1316 18.12.1936
Simmo, G., kapten - Tallinna Ajaloo Seltsis 24. veebr. 1937.a. ettekantud kõne "Vabadussõja sündmusi Võru ja Marienburgi vahel". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1317 24.02.1937
Simmo, G. - "Meie kaotused Vabadussõjas". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1321
Songi, Voldemar, reserv-kapten - "Märkused Eesti vabadusvõitlusest 1917.-1920.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1346
Soots, Jaan - kirjutis "Väikeriikide sõjaväed". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1350
Stockeby, H., major - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Tilleoru lahing ja Võru vabastamine jaan. 1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1353 1935-18.03.1936
Stockeby, H., major - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Soomusrongide Divisjoni vastupealetung Mõniste sihis 22. märtsini kuni 29. märtsini 1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1354 24.10.1935
Schmidt, Johannes, kolonelleitnant - "Kolonelleitnant Johannes Schmidt 3. Jalaväerügemendis". Katkend eluloost, kirjutanud H. Tulnola. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1383 06.06.1930
Z-ck, J. - teose "Vabadusmonument II. Soome abiväed Eesti Vabadussõjas" kohta Soome ajalehes "Helsingin Sanomat" nr. 185 13. juulil 1936.a. avaldatud arvustus "Soomlased Eesti Vabadussõjas". Masinakiri, tõlkinud M. Kruums. Nimekiri Vabadussõjast osavõtnud soomlaste poolt saadetud mälestustest
Arhivaal ERA.2124.3.1391 1936
Tamm, alamleitnant - "1. Eesti Jalaväepolgu 8. roodu ajalugu". Käsikiri. 1. Eesti Jalaväepolgu koosseisude nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.3.1401 03.05.1933
Tammekand, K., kapten - "Soomusautode Kolonne 14. aprillist 1919.a. kuni 10. veebruarini 1923.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1405
Tammemägi, R., leitnant - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Kuidas vallutati Pihkva 23.-25. maini 1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1408 07.05.1937
Tammemägi, R. - kirjutis "Kodusõda Pihkvas 1919.a. augustis". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1409 19.01.1938
Tammemägi, R. - kirjutis "Saksa okupatsioonivägede lahkumine Ida-Euroopast, eriti Eestist" 1918.a. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1410 22.11.1938
Tammemägi, R. - kirjutis "Eesti rahvuslikkude võitlusjõudude salajane organiseerimine saksa okupatsiooni ajal". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1413 17.03.1939
Tammemägi, R. - kirjutis "Tallinna kaitse mere poolt Vabadussõja algul". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1414 09.05.1939
Tammemägi, R. - kirjutis "Judenitš Balahhovitšit likvideerimas ja ümberpöördult". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1415 10.06.1939
Tammemägi, R. - kirjutis "Olukord Pihkvas Landeswehri okupatsiooni ajal". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1416 20.07.1939
Tammemägi, R. - kirjutis "Kes oli süüdi Pihkva mahajätmises". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1417 20.07.1939
Tammemägi, R. - kirjutis "Loodearmee sünd". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1418 30.11.1939
Tammemägi, R. - kirjutis "Pihkva operatsiooni sissejuhatav retk - alamkapten H. Raudsepa salga katse vastase soomusrongi vallutamiseks öösel vastu 24. maid 1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1419 27.03.1940
Tempel. Fritz, Balti Landeswehri leitnant - "Beitrag zur Geschichte der Eisernen Division und Baltischen Landeswehr" 6. okt. 1918.a.-13. märtsini 1920.a. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1440 14.12.1937
Tomberg, R., kapten - "Eesti Vabadussõjas kuni 6. jaan. 1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1477 16.04.1923
Tomberg, R., kapten - "Eesti Vabadussõda 6. jaan. - 24. veebr. 1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1478 29.12.1923
Tomingas, A., reserv-kapten - kirjutised "Punaste Vääska ja Samokrassi läbimurre 16. dets.1919.a. Narva kaitselahinguis", "Dubrovka, Sala, Orlõ, Korosteli joonel dets. 1919.a." ja "Seletusi Kõrgesoo lahingu kohta". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1479 22.09.1937
Tomingas, kapten - kirjutis "Kaitsepataljoni kujunemine". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1481 1936
Tomson, Johannes - "Lõunarinde parem tiib Vabadussõja esimesel poolel 1918./19.a. vahetusel". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1484 03.1933
Toome (end. Bock), Eerik, ajakirjanik - "Jakob Sandbergi kohta Rakveres tema kaasaegsete seas liikuvad mälestused". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1491 24.04.1937
Toome (end. Bock), Eerik, ajakirjanik - "Saksa okupatsioonivõim Rakveres". Mõningaid kokkuvõtteid Rakvere Linnaarhiivis leiduvatest materjalidest
Arhivaal ERA.2124.3.1492 06.09.1937
Toome (end. Bock), Eerik, ajakirjanik - "Jooni 5. Polgu asutamiseelsest tegevusest". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1495 23.11.1937
Toome (end. Bock), Eerik, ajakirjanik - "Punakomissar Leonhard Linder". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1496 27.01.1938
Toome (end. Bock), Eerik, ajakirjanik - "Arreteerimised Virumaal Palmses 1918.a. talvel". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1497 30.09.1938
Toome (end. Bock), Eerik, ajakirjanik - "Punaste röövretked Iisakusse". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1499
Toome (end. Bock), Eerik, ajakirjanik - kirjutised tema poolt kogutud andmete põhjal "Mälestusi Rakvere "Ühistöö" tegevusest" 1918.a., "Rakvere "Ühistöö" nelipühikink sõduritele Narvas" 1919.a., "Kurbmäng Jõepere mõisa rehes" 1918.a., "Enamlaste riisumised Rakvere linnas ja ümbruskonnas enne taganemist 1919.a.", "Arhiivmaterjalide hävitamine enamlaste poolt 1918./19.a." ja "Enamlased müüsid 1918./1919.a. Rakveres vange. Vabaks ostetud vangi jutustus". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1500
Tooming, kapten - "Lõunarinde parema tiiva kaise enne Pärnu Kaitsepataljoni loomist". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1502 1937
Toomra (Treilmann), O. - "Eesti kaubalaevastiku osa Eesti Vabadussõjas 1918.-1920.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1505 29.11.1938
Tormiste (end. Peterson), Paul - "Kaitseliidu sünnist ja arengust 1919.-1923.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1514 1939
Traksmaa, August, kolonel - "5. Rakvere Jalaväepolgu tegevusest Vabadussõjas 1918.-1920.a. Viru rindel". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1518 09.1938
Traksmaa, August, kolonel - "5. Rakvere Jalaväepolgu tegevusest Vabadussõjas 1918.-1920.a. Viru rindel". Käsikirja mustandeksemplar koos paranduste ja täiendavate märkmetega
Arhivaal ERA.2124.3.1519 1938
Traksmaa, August, kolonel - "5. Rakvere Jalaväepolgu tegevusest Vabadussõjas 1918.-1920.a. Viru rindel". Käsikirja mustandeksemplar koos paranduste ja täiendavate märkmetega
Arhivaal ERA.2124.3.1520 1938
Traksmaa, August, kolonel - "5. Rakvere Jalaväepolgu tegevusest Vabadussõjas 1918.-1920.a. Viru rindel". Käsikirja mustandeksemplar koos paranduste ja täiendavate märkmetega
Arhivaal ERA.2124.3.1521 1938
Traksmaa, August, kolonel - "5. Rakvere Jalaväepolgu Vabadussõjas lõunarindel". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1522 11.1938
Traksmaa, August, kindralmajor - "Rahva sõjalise organiseerimise põhijooni Vabadussõjas". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1523 09.05.1939
Traksmaa, August, kindralmajor - "Rahva vaimne ja riiklik organiseerimine Vabadussõjas". Käsikiri, masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1524 1934
Traksmaa, August, kindralmajor - "Eesti välispoliitika põhijooni Vabadussõjas". Käsikiri, masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1525
Treiberg, Lucius, reserv-kapten - "2. Eesti Polgu 3. Pataljoni ajalugu. Pärnu Eesti Pataljon". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1526 27.06.1935
Treiberg, Lucius, reserv-kapten - "2. Jalaväerügemendi 1. Pataljon Vabadussõjas 1918.-1920.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1527 08.09.1939
Treiberg, Lucius, reserv-kapten - "2. Eesti Polgu 3. Pataljoni ajalugu. Pärnu Eesti Pataljon". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1529
Triik, Eduard - "Eesti õppiv noorus 20 aasta eest ja tänapäeval". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1533 17.05.1939
Tuisk, kolonel - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Selgemaa lahing". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1541
Tulnola, Hengo, kapten - märkmeid reserv-kolonelleitnant Berzini loengu kohta teemal "Võitlus Läti iseseisvuse eest". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1543 01.03.1929
Tulnola, Hengo, kapten - "Võru Eesti Pataljon. Võrumaa 1917.a. sügisel vene soldatite vägivalla võimuses". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1544 02.1936
Tulnola, Hengo - "Ülevaade scoutide tegevusest Vabadussõjas" ja "7. Jalaväepolk Vabadussõjas". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1548 1938
Tulnola, Hengo - "Balti Landeswehri purustamine". Käsikiri, masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1549
Tulnola, Hengo - redaktsioonimärkmed väljaande "6. Jalaväepolk Vabadussõjas 1918.-1920.a." kohta
Arhivaal ERA.2124.3.1550 1936
Tupits, A. - "Kindral Laidoner poliitikamehena". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1553
Tuvikene, K., kapten - "Vabatahtlikkude saksa sõdurite palkamise küsimus Narva rinde kaitseks" 1918.a. lõpul. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1555 14.05.1931
Tuvikene, K., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "5. Jalaväepolk". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1556 1932
Tuvikene, K., kapten - kirjutis Vabadussõja sündmustest "5. Rakvere Jalaväepolgu kaitselahingud Lasila, Jõepere, Neeruti ja Undla mõisade joonel". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1557 01.09.1935
Tuvikene, K., kapten - "Tallinna õppurkond iseseisvusvõitluses". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1560 15.05.1939
Tuvikene, K., kapten - "Eesti rahva suhtumine vabadusvõitlusesse 1919.-1920.a. Õpiseid ja järeldusi". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1561 1933
Täht, A. - kokkuvõte A. Needra, dr. Vankini ja J. Ansbergi kohtuprotsessist. Väljavõtetteid kohtuprotsessil antud tunnistustest. Ajaleheväljalõige
Arhivaal ERA.2124.3.1572
Unt, J., leitnant - "Murrang Vabadussõjas 1918. ja 1919.a. vahetusel, selle põhjused ja areng". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1581 02.11.1936
Unt, J., leitnant - "Murrang Vabadussõjas 1918. ja 1919.a. vahetusel, selle põhjused ja areng". Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1582 02.01.1937
Utuste, Kustas, major - referaat kõnest eesti ajaloo ja omakultuuri kohta "Ideoloogiline võõrsurve tumestab meie omakultuuri". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1603 04.03.1938
Utuste, Kustas, major - kirjutis "Viiburis, Peterburis, Rakveres". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1604
Vaga, P., kapten - loeng "Viru väerind 1919.a. lõpul". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1618 21.03.1928
Vaimel, J., 1. Jalaväepolgu major - "1. Jalaväepolgu 13. roodu tegevus Priske vallutamisel 3./4. jaan. 1919.a." Referaat 1. sept. 1935 Priskes. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1628 01.09.1935
Vakkur, E., kapten - Eesti ajalukku puutuvate väljavõtete tõlge "Latvijas Kareivis'e" 1936. aastakäigu ajaloolisest nurgast
Arhivaal ERA.2124.3.1630 17.01.1939
Valdin, E., leitnant - "6. Rahvaväe Polk Vabadussõjas" 1917.-1920.a. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1632
Valdin, E., leitnant - "Kokkuvõte kindlustustööde organiseerimisest ja läbiviimisest lõunarindel 1919.a. suvel-sügisel-talvel". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1633 09.11.1938
Vallisto, R. - kõnekonspekt Eesti Vabariigi 21. aastapäeval Tallinna Reaalkooli õpilastele "Tallinna II Reaalkooli õpilased Eesti rahvuslikkude eesmärkide taotlemisel 1917.-1918.a." Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1641 16.12.1939
Vares, O. - "Eesti välismaises kirjanduses Vabadussõja ajal". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1644
Vares, O. - "Eesti-Vene rahu välismaises ajakirjanduses". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1645 30.05.1939
Vares, O. - "Landeswehri juht ja tänapäev". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1646 30.05.1939
Vares, O. - "Põhja-Lääne Armee varustus". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1647 31.08.1939
Vares, O. - "Mõisade ülevõtmine 1917.a. lõpul". Käsikiri ja masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1648 28.09.1939
Vares, O. - "Baltisaksluse osast meie Vabadussõja ajal". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1649 08.06.1940
Vares, O. - "Landeswehri ridades 1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1650 08.06.1940
Vassil, A., major - "5. Rakvere Jalaväepolgu formeerimine ja Rägavere lahing 15. dets. 1918.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1651 12.12.1935
Vassil, A., major - Vabadussõjaaegsete väeosade organisatsiooni skeem
Arhivaal ERA.2124.3.1652
Vastisson, J. - leitnant H. Tulnola kriitilised märkmeid leitnant J. Vastissoni mälestuste kohta. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1662 24.09.1929
Vellner, H. - kirjutis "Eesti Leegion". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1666 23.05.1939
Vellner, H., "Vaba Maa" toimetaja - kõne stenogramm 2. Jalaväepolgu järglase 2. Üksiku Jalaväepataljoni 18. aastapäeva pühitsemise koosolekul 21. nov. 1935.a. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1670 1936
Vesly, August, reserv-leitnant - kirjutis "Rist rinnale või hauale". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1675 10.06.1940
Villemi, Paul, major - kirjutise "Operatiivse taktikalise juhtimise põhijooned Vabadussõjas" allikate nimekiri
Arhivaal ERA.2124.3.1696 10.1936
Villemi, Paul, major - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Kahe soomusrongi viiepäevane sõjaretk Irboskasse". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1697 01.12.1938
Villemi, Paul, major - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Landeswehri purustamisest". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1698 04.10.1939
Villemi, Paul, major - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Kilde Tartu vabastamise käigust 14. jaan. 1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1699 13.01.1940
Villemi, Paul, major - kirjutis kapten Anton Irv'e mälestuseks. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1702
Villemi, Paul, major - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Kahe soomusrongi viiepäevane sõjaretk Irboskasse 14.-18. veebr. 1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1703 1938
Võtting, E. - "Scouts partisanide pataljoniks formeerimine ja võitlused iseseisva väeosana". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1716
Voll, Jakob, 2. Jalaväepolgu sõjaväeametnik - "Kronoloogilisi märkmeid. 2. Eesti Jalaväepolgu formeerimisaja, -asukoha ja formeerija isiku kohta". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1721 23.01.1939
Volmer, Charles, Tallinna 1. Kaitsepataljoni reamees-farmatseut - kirjutis Vabadussõja sündmustest "Andmeid Sõjaväe Kesklao tekkimisest". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1722a
Volmer, Charles, Tallinna 1. Kaitsepataljoni reamees-farmatseut - "Sündmusi Eestis 8.-14. nov. 1918". Tõlgitud ja koostatud Saksa Kindralkomando 68 sõjapäeviku väljavõtte ja okupatsiooniaegse Eestimaa Provintsiaalvalitsuse märkmete järgi. Ärakiri Saksa Kindralkomando 68 ülema isiklikust kirjast 8. Armee Ülemkomandole "Kui eestlased murdsid okupatsioonivõime" 13. nov. 1918.a. ja Ch. Volmeri tõlge
Arhivaal ERA.2124.3.1727 09.09.1937
Võting, A., leitnant - kirjutis "Scouts Rügement Vabadussõjas". Käsikiri. Lahingtegevuse skeemid
Arhivaal ERA.2124.3.1736 26.10.1939
Kirjutis "Kirikuõpetaja Ander Niedra, dr. T. Vankini ja vannutatud advokaat I. Ansbergi kohtuprotsess". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1750 03.11.1923
Kirjutis "Eesti Vabariigi Kaitseliidu ajaloo peajooned". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1752 09.11.1927
Kirjutis "Enamlaste ettevalmistus sõjakäiguks Eestimaale". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1754 1938
Kirjutis "Omakaitse" ja endiste Tallinna Elanike Omakaitse tegelaste 3. nov. 1930.a. koosoleku aruanne
Arhivaal ERA.2124.3.1757 06.05.1930
Kirjutis "Peajooni Eesti Vabadussõjast ja kuidas tuli Eestisse uus põhiseadus". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1759 24.01.1932
Väljavõte Dewey-Brüsseli bibliografeerimissüsteemist 355-359: sõjakunst. Masinakiri, prantsuse keeles. Major H. Gerabby tõlge, käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1760 10.02.1932
Kirjutis Vabadussõja sündmustest "Lõunarinde parema tiiva kaitse enne Pärnu Kaitsepataljoni loomist 1918.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1764 02.10.1933
Kirjutis "Eesti kaubalaevastik ja selle seisukord 1932.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1765 05.06.1935
Kaitsevägede Ülemjuhataja kindral Laidoneri, kindral Sootsi ja Kaitsevägede Staabi Ülema kindral Reeki poolt KSLOÜ sõjaajaloolisel ekskursioonil 1935.a. suvel peetud kõnede kokkuvõtted. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1767 1935
August Rei ja kindralite Tõnissoni ja Sootsi kõnede stenogrammid Eesti rahvuspolkude asutamise 20. aastapäeva tähistamise aktusel 23. aprillil 1937.a. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1772 23.04.1937
Eesti Vabariigi põhiseadus. Masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1779 1937
Kirjutis "Inglise laevastiku tegevus ja abi Eesti Vabadussõjas 1918.-1920.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1786 28.12.1938
21. dets. 1938.a. Saksa kindrali krahv D. Golzi ja Eesti sõjaväeatašee vahel toimunud Vabadussõda ja saksa okupatsioonivägede osa selles puudutava kõneluse ärakiri. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1788 09.01.1939
Kommunistliku Internatsionaali põhikiri 1920.a. Tõlkinud A. Puri. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1789 14.02.1939
III Internatsionaali Eesti sektsiooni juhtnöörid Eesti põrandaalusele Kommunistlikule Parteile 1920.a. Ümber kirjutanud A. Puri. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1790 14.02.1939
Kommunistliku Internatsionaali teesid põhiülesannetest. Tõlkinud A. Puri. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1791 14.02.1939
Kirjutis Vabadussõja sündmustest "Suurtükivägi Vabadussõjas V" 25. aug. 1919.-3. jaan. 1920.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1792 16.02.1939
Kirjutis "Võitlusjõudude salajase organiseerimise kohta saksa okupatsiooni ajal". Koostaja leitnant R. Tammemägi. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1794 04.03.1939
Kirjutis "Rootsi tundmatu sõdur". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1796 05.05.1939-10.06.1939
Kirjutis Vabadussõja sündmustest "Enamlaste veretöödest Virumaal". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1797 10.07.1939
Kirjutis koos täiendavate märkustega "Scouts Rügement Vabadussõjas". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1801 26.10.1939
Kirjutis "Scouts Rügement Vabadussõjas". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1804 1939
Kirjutis "Scouts Rügement Vabadussõjas". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1805 1939
Kuperjanovi Partisanide Pataljoni Vabadussõjaaegse lahingtegevuse skeemid ajavahemikul 12. jaan. 1919.-12. veebr. 1920.a.
Arhivaal ERA.2124.3.1811 06.04.1940
5. Rakvere Jalaväepolgu Jäädvustamise Seltsi poolt avaldatud kirjutis polgu ajaloo koostamistöö kohta. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1814 06.1940
Kirjutis I Maailmasõja sündmustest "Maailmasõja otsus". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1820 1937
Märkmeid Oktoobrirevolutsiooni kajastuse põhilistest momentidest Eestis 1917.a. Käsikiri, masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1822
Väljakirjutusi Vene Ajutise Valitsuse Teatajas avaldatud teateist ja otsustest Eestimaa kohta 16. märts - 22. juuni 1917.a. Masinakiri, vene keeles
Arhivaal ERA.2124.3.1823
Kirjutis "Enamlaste valitsus Eestis 1917.-1918.a. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1824
Kirjutised "Nõukogu Punaarmee asutamine ja areng kuni 28. nov. 1918.a.", "Enamline riigivõim oktoobris 1917.a.", "Ülevaade Vene Kodusõjast kuni novembri lõpuni 1918.a." ja "Punaarmee areng 1918.a. teisel poolel". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1825
Kirjutised "Märkmeid Eesti 2., 3. ja 4. Eesti Polgu asutamisest 1917.a.", "Olukord Läänemaal 1917-1918. Jooni meie Kaitseliidu algpäevilt", "Märkmeid "Eesti Vabadussõja ajaloo 1918-1920" I osa kohta". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1826
Kirjutis sündmustest seoses Tagavarapataljoni asutamisega 1917.a. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1828
Andmeid Kaitseliidu sünni ja arengu kohta 1917.-1924.a. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1830
Küsimused kolonel G. Leetsile ja kapten P. Vagale Narva lahingu kohta 28. nov. 1918.a. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1832
Kirjutised Kaitseliidu ajaloost ja arengust. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1833
Kirjutis Viljandi Kaitseliidu kohta 1818.-1919.a. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1834
Kirjutis "Virumaa Kaitseliidu korraldamine Viru rindel kuni 28. nov. 1918.a." I osa. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1835
Kirjutis "Virumaa Kaitseliidu korraldamine Viru rindel kuni 28. nov. 1918.a." II osa. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1836
Kirjutis "Virumaa Kaitseliidu korraldamine Viru rindel kuni 28. nov. 1918.a." III osa. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1837
"Eesti Kaitseliidu ajaloo peajooned" 1918.-1919.a. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1838
"Volmari Jalaväepolgu ajalugu 1918.-1919.a." Käsikiri, läti keelest tõlkinud E. Täht
Arhivaal ERA.2124.3.1839
Kirjutis Vabadussõja sündmustest "Narva lahing 28. nov. 1918.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1841
Kirjutised ja märkused "Sunduslik mobilisatsioon ajavahemikul 1. dets. 1918. a. - 5. jaan. 1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1842
Kirjutis "Saksa okupatsioon Eestis 1918.a." Käsikiri, masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1845
Kirjutis "Sõjaministeeriumi kujunemine". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1846
"1. Eesti Polk. Tallinn 2. aprill 1917.a. - Haapsalu 13. aprill 1918.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1849
Kirjutis "Saaremaa rahutused. Väljaastumine Kogula vallas 1918.a. detsembris. Rahutused Saare- ja Muhumaal 1919.a. veebr." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1854
Kirjutis "Rahvaväe esimene organisatsioon" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1857 1936
Kirjutis "Formeerimine Põhja-Eestis" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1858 1933
Kirjutis "Kaitseliidu organiseerimine ja tegevus Lõuna-Eestis nov. ja dets. 1918". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1859 1933
Kirjutis "Kaitseliidu organiseerimine ja tegevus Põhja-Eestis 1918.a. lõpul". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1860 1933
Kirjutis "Saksa okupatsioon Eestis Maailmasõja lõpu eel" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1861 1934
Kirjutis "Saksa sõjajõud Eestis nov. algul 1918.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1862 1934
Kirjutis "Suurtükiväe Ratsapolgu ja Inseneri Pataljoni formeerimine" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1863 1934
Kirjutis "Jalaväepolkude formeerimine" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1864 1933
Kirjutis "Formeerimine Lõuna-Eestis 1918.a. lõpul". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1865 1933
Kirjutis "Saksa okupatsioonivõimude administratiivne korraldus Eestis 1918.a. sügiseks". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1866 1933
Kirjutis "Kaitseliidu Keskkorralduse samme riigikaitse organiseerimisel" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1867 1939
Kirjutis "Korraldusi kaitseliitlaste saatmiseks riigi idapiirile" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1868 1936
Kirjutis"Omakaitse tegevuse lõpetamine ja Kaitseliidu asutamise väljakuulutamine" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1869
Kirjutis "Pettumine vabatahtliku mobilisatsiooni tulemustes ja üleminek sundmobilisatsioonile" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1870 1936
Kirjutis "Pöördumine välisabi poole" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1871 1937
Kirjutis "Sündmustest 1918.a. lõpul". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1872 1938
Kirjutis "Viru Kaitseliidu formeerimine" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1873 1938
Kirjutis "Monarhistlik vene Põhjaarmee" 1918.a. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1874 1933
Kirjutis "Eesti Ajutise Valitsuse tegevusseastumine 11. nov. 1918.a." käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1875 1938
Kirjutis "Saksa okupatsiooniväed Eesti riigikaitse seisukohalt" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1876 1938
Kirjutis "Relvastatud sissetungi oht väljaspoolt" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1877 1937
Kirjutis "Kaitseliit riigi rajamisel" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1878 1937
Kirjutis "Rahva meeleolu riigikaitse seisukohalt" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1879 1933
Kirjutis "Väljavaateid välisabile" 1918.a. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1880 1936
Kirjutis "Esialgseid otsinguid riigikaitse probleemi lahendamisele" 1918.a. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1881 1933
Kirjutis "Juhtide mobilisatsioon" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1882 1934
Kirjutis "Vabatahtlik mobilisatsioon" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1883 1935
Kirjutis "Esialgsed sammud oma ranna- ja piirivalve loomisel" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1884 1937
Kirjutis "Eesti Kaitseliidu Keskjuhatuse tegevus riigikaitse organiseerimisel" 1918.a. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1885 1939
Kirjutis "Eesti Kaitseliidu organiseerimine ja tegevus" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1886 1939
Kirjutis "Eesti Kaitseliidu organiseerimine ja tegevus Põhja-Eestis" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1887 1939
Kirjutis "Eesti Kaitseliidu esialgne organisatsioon ja juhtimine" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1888 1937
Kirjutis "Ajutise Valitsuse otsinguid riigikaitse loomisel" 1918.a. lõpul. käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1889 1937
Kirjutis "Katsed saksa sõdurite palkamiseks" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1890
Kirjutis "Katseid Põhja Korpuse kasutamiseks" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1891 1937
Kirjutis "Suurtükiväe organiseerimine" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1892 1937
Kirjutis "Eesti Kaitseliidu organiseerimine ja tegevus Lõuna-Eestis" 1918.a. lõpul.
Arhivaal ERA.2124.3.1893 1936
Kirjutis "Tartu Kaitseliit" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1894 1936
Kirjutis "Järvamaa ja Läänemaa Kaitseliit" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1895 1938
Kirjutis "Saaremaa Kaitseliit" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1896 1937
Kirjutis "Pärnu ja Valga Kaitseliit" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1897 1938
Kirjutis "Viljandi Kaitseliit" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1898 1939
Kirjutis "Kaitseliidu organiseerimine ja tegevus Põhja-Eestis. Tallinna ja Harju Kaitseliit" 1918.a. lõpul. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1899 1937
Kirjutis "Väljavaateid sakslaste kaitsele. Väljavaateid Põhja Korpuse abile. Väljavaateid välisabile". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1900 1937
Kirjutis Vabadussõja sündmustest Põhjarindel jaan. 1919.a. Masinakiri. Lahingtegevuse kaardid
Arhivaal ERA.2124.3.1901
Kirjutis Vabadussõja sündmustest "Sõjategevus Mõniste-Vana-Roosa-Sänna rajoonis 18. aprill - 27. mai 1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1902
Kirjutus "Vägede paigutus ja koosseisud Viru väerindel". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1903 1939
Kirjutis Vabadussõja sündmustest "8. Polgu 3. Pataljoni lahingtegevus 21.-26. nov. 1919.a." Käsikiri. Lahingtegevuse skeem
Arhivaal ERA.2124.3.1905
Kirjutis Vabadussõja sündmustest "Üleüldine olukord 19. juulil 1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1906 1934
Kirjutis "Punaväe vastupealetung 16. veebr. 1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1913
Kirjutis Vabadussõja sündmustest. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1914
Kirjutis "Pealetung 14. veebr. 1919. a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1915
Kirjutis Vabadussõja sündmustest Narva all veebruaris 1919.a. Käsikiri. Lahingtegevuse skeemid
Arhivaal ERA.2124.3.1917
Märkmeid Vabadussõja sündmustest, Soome-Eesti vahekorrast, välisabist Rootsist ja Eesti-Ingeri vahekorrast 1919.a. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1918
Kirjutis Vabadussõja sündmustest. V osa. "Põhja-Latvijas 1919.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1919
Kirjutis "Läti rahvusväeosade organiseerimine Eestis 1919.a." Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1921 1936
Kirjutis "Kaitseliit 1925-1927. Organisatsiooni ja keskorganite väljakujundamine uue põhikirja alusel". Käsikiri, masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1926
Kirjutis kommunistide tegevuse kohta 1. Riigikogu ajal. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1927
Kirjutis "Noorkommunistid 1920-ndail aastail". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1928
Kirjutis kommunistliku organisatsiooni tegevusest 1920-ndail aastail. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1929
Kirjutis "Spioneerimine Nõukogude Venemaa kasuks 1920-ndail aastail" Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1930
Kirjutis kommunistide tegevusest 1920-ndail aastail. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1931
"Meie suurtükiväe organisatsioon, relvastus, varustus ja tegevuse iseloomustus Vabadussõjas. Allikate nimekiri". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1933
Kirjutis "Eestlased vene sõjaväes". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1934
Kirjutis "Eesti sõjajõudude arendamisest Vene revolutsioonist kuni Vabadussõja alguseni". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1935
Käsikirjalised materjalid Eesti sõjaväe ajaloo kohta
Arhivaal ERA.2124.3.1936
Kirjutis "Raudteelaste kutseühingulise liikumise arenemine Eestis". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1937 1938
1919.a. aprillis "Times"'is ilmunud artikli "Üks ettepanek enamluse likvideerimiseks" tõlge. Masinakiri. Operatiivstaabi teadaanne
Arhivaal ERA.2124.3.1938
Kirjutis Vabadussõja sündmustest. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1940
Kirjutis Vabadussõja sündmustest. Käsikiri, masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1941
Sõjaajaloo-uurimuslike kirjutiste tõlge poola keelest. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1942
Kirjutis "Scouts Pataljon". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1947
Kirjutis "Tankide klassi, pataljoni, roodu ja kompanii ajalugu 21. nov. 1919.a. - 16. aug. 1923.a." Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1948
Kirjutise "Põtalovo-Ostrovi operatsioon" käsikirjas esinevate kohanimede lätikeelsed vasted. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1951 1934
Sündmuse kronoloogia "Võru läbimurde likvideerimine". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1952 1936
Kirjutis "Pealetung Ostrovi suunas". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1953 1933
"Teated Kooliõpetajate Roodu isikliku koosseisu ja tegevuse kohta Eesti Vabadussõjas". Käsikiri ja masinakirjakoopia
Arhivaal ERA.2124.3.1959
Kirjutis "Kaitsevägede Staabi XV aastapäev". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1960 1937
Kirjutis "Narva Eesti piirikantsina sajandite kestel". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1964
Kirjutis naiste õiguste küsimuses. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1966
Kirjutis Vabadussõja sündmustest "Valkla mõisa juures". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1969
Kirjutis Vabadussõja sündmustest. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1971
Kirjutis "Diktatuuri püüded Eestis". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1978 1937
Kirjutis Vabadussõja sündmustest. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1980
Kronoloogia Vabadussõja sündmustest, eriti Võrumaal. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1982
Ajaleheväljalõige "Landeswehr kallaletungimist alanud". Märkmed Vabadussõja sündmustest teemal "Sakslaste nõudmised". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1985
Kirjutised "Andmed Soome iseseisvuse kohta", "Eesti ja soome hõimurahvaste suhted Vene monarhia despotismi ajal ja pärast veebruarirevolutsiooni Venes" jt. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1986
Vabadussõjateemaliste raadioloengute käsikirjad. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1987
1. Eesti Polgu - 1. Jalaväerügemendi 15. aastapäeva aktusel 24. aprillil 1932 peetud kõnede stenogrammid. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1989
Kirjutis Vabadusristi ajaloolisest tähtsusest "Tumm pedagoog". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1990
Kirjutis "Eesti Kaitseliit" prantsuse keeles. Kirjutise "Seadus Keskkriminaalpolitsei kohta" tõlge läti keelest. Kokkuvõte relvajõududest (eesti keeles). N. Reegi kirjutis prantsuse keeles "Le probleme de la defense nationale et la nouvelle constitution estonienne". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1991
Kokkuvõtted riigi- ja piirikaitseseadustest. Ohvitseride nimekirjad. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1992
Kaitsevägede Ohvitseride Kogu kroonika mustandid ja materjalid. Käsikiri, masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1993
Nimede Eestistamise Keskbüroo poolt koostatud kirjutis "Üldmärkmeid seltskondliku kohtu pidamiseks võõrapärase perekonnanime üle". Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1994
Sündmuste kronoloogia Oktoobrirevolutsiooni ja saksa okupatsiooni kohta 1917.-1918.a. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1995
Sündmuste kronoloogia vene 1917.a. revolutsiooni algusest kuni Eesti Ajutise Valitsuse võimuletulekuni nov. 1918.a. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1996 1937
Vabadussõjaaegsete Eesti kaitsejõudude loomise kroonika. Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1997 1933
Sisukava Tammemäe kirjutisele "Riigikaitse organiseerimine Vabadussõja ajal". Käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.1998 1933
Tabelid ja aruanne Sõjaministeeriumi Vabadussõjaaegsete kulude üle. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.1999 1923
Bibliograafilised mustendid-märkmed Eesti Kaitsejõudude ajaloo kohta. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.2000
Väljavõte kronoloogilisest tabelist teosest "Mälestused iseseisvuse võitluse päevilt" I kd. (koost. Ed. Laaman). Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.2001
Kronoloogiline kokkuvõte 5. Rakvere Jalaväepolgu tegevusest Vabadussõjas 16. nov. 1918.-31. maini 1919.a. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.2002 1930
"5. Rakvere Jalaväepolk Vabadussõjas" isiku- ja kohanimede register. Masinakiri, käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.2003 1938
"5. Rakvere Jalaväepolk Vabadussõjas II. Polk Lõunarindel" kohanimede register. Masinakiri, käsikiri
Arhivaal ERA.2124.3.2004
"5. Rakvere Jalaväepolk Vabadussõjas I. Viru rindel" kohanimede register. Masinakiri
Arhivaal ERA.2124.3.2005
Kirjutises "5. Rakvere Jalaväepolk Vabadussõjas" avaldatud polgu sõdurite ja ohvitseride fotod. Sündmuste kronoloogia 1918.a. Teose tellijate nimekiri
Arhivaal ERA.2124.3.2006 1937
Ed. Laaman; kolonelleitnant J. Hellat; kolonel V. Rieborg jt.; kapten F.Kivimägi: "Eesti Vabadussõda 1918-1920" retsensioonid
Arhivaal ERA.2124.1.660
Kapten Jaan Tõnissoni eluloolised materjalid, kirjad ja ajaleheväljalõiked
Arhivaal ERA.2124.2.555 30.08.1937
Kirss, K. - Julius Kuperjanovi elulookirjeldus
Arhivaal ERA.2124.3.413a 30.10.1936