Saaga » Kollektsioonid » Vabadussõja Ajaloo Komitee töökomisjon » 6. Komitee poolt kogutud materjalid » 5.4. Vabadussõjast osavõtnud isikute ...
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "A"
Arhivaal ERA.2124.2.558
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "A"
Arhivaal ERA.2124.2.559
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "B"
Arhivaal ERA.2124.2.560 28.03.1940
Vabadussõjast osavõtnud ja teenistusmärke omanud isikute kartoteek "B"
Arhivaal ERA.2124.2.561
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "D"
Arhivaal ERA.2124.2.562
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "D"
Arhivaal ERA.2124.2.563
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "E"
Arhivaal ERA.2124.2.564
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "E"
Arhivaal ERA.2124.2.565
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "F"
Arhivaal ERA.2124.2.566
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "F"
Arhivaal ERA.2124.2.567
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "G"
Arhivaal ERA.2124.2.568
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "G"
Arhivaal ERA.2124.2.569
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "H"
Arhivaal ERA.2124.2.570
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "H"
Arhivaal ERA.2124.2.571
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "I"
Arhivaal ERA.2124.2.572
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "J"
Arhivaal ERA.2124.2.573
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "J"
Arhivaal ERA.2124.2.574
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "K"
Arhivaal ERA.2124.2.575
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "K"
Arhivaal ERA.2124.2.576
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "L", (säilikus ka Karl Alberg, Eduard, Albok)
Arhivaal ERA.2124.2.577
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "L"
Arhivaal ERA.2124.2.578
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "M"
Arhivaal ERA.2124.2.579
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "M"
Arhivaal ERA.2124.2.580
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "N"
Arhivaal ERA.2124.2.581
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "N"
Arhivaal ERA.2124.2.582
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "O"
Arhivaal ERA.2124.2.583
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "O"
Arhivaal ERA.2124.2.584
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "P"
Arhivaal ERA.2124.2.585
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "P"
Arhivaal ERA.2124.2.586
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "R"
Arhivaal ERA.2124.2.587
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "R"
Arhivaal ERA.2124.2.588
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "S"
Arhivaal ERA.2124.2.589
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "S"
Arhivaal ERA.2124.2.590
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "Sch" ja "Z"
Arhivaal ERA.2124.2.591
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "T"
Arhivaal ERA.2124.2.592
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "T"
Arhivaal ERA.2124.2.593
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "U"
Arhivaal ERA.2124.2.594
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "U"
Arhivaal ERA.2124.2.595
Vabadussõjast osavõtnute elulookirjeldused "V"
Arhivaal ERA.2124.2.596
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek "V"
Arhivaal ERA.2124.2.597
Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke omanud isikute kartoteek-kaardid
Arhivaal ERA.2124.2.598