Saaga » Kollektsioonid » Ajaloolis-revolutsiooniliste dokumentide ...; ERAF.395; 1903-1988
8. Riigiasutuste, VK(b)P ja isikute dokumendid
Sari 1940-1945