Saaga » Kollektsioonid » Vabadussõja Ajaloo Komitee töökomisjon » 1. Komitee üldasjaajamise dokumendid
Kirjavahetus Kindralstaabi 6. osakonnaga korraldustööde kohta
Arhivaal ERA.2124.2.1 1920-1924
Kirjavahetus Sõjavägede Staabi Ülemaga Vabadussõja mälestuste kogumise kohta ja üleskutsed nende saatmiseks Ajaloo Komiteele
Arhivaal ERA.2124.2.2 1920-1921
Kirjavahetus 5. jalaväepataljoni Vabadussõja mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.3 1920
Kirjavahetus asutuste ja isikutega Vabadussõja aegseid sündmusi kajastava koguteose "Eesti Vabadussõda 1918-1920" kaastöö ja väljaandmise küsimuses
Arhivaal ERA.2124.2.5 20.09.1931-13.11.1935
Kirjavahetus sõjavägede staabiga ja isikutega Vabadussõja materjalide kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.6 07.01.1922-01.08.1922
Kirjavahetus sõjavägede staabiga Vabadussõja mälestuste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.7 01.1922-01.1924
Kirjavahetus komitees teenivate sõjaväelaste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.8 05.11.1923-05.12.1923
Kirjavahetus väekoondiste ülematega Vabadussõja materjalide kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.9 18.01.1924-05.11.1924
Kirjavahetus isikutega Vabadussõja mälestuste kogumise ja uurimise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.11 01.01.1925-22.01.1926
Kirjavahetus väekoondiste ja sõjaväe asutustega Vabadussõja mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.12 27.01.1925-16.10.1925
Kirjavahetus asutustega Vabadusssõja ajalugu käsitleva koguteose "Eesti Vabadussõda 1918-1920" korraldustööde kohta
Arhivaal ERA.2124.2.13 27.11.1925-09.04.1926
Komitee ringkirjad ja juhtnöörid
Arhivaal ERA.2124.2.14 24.10.1926-29.03.1928
Komitee juhatuse koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.2124.2.15 24.10.1926-24.01.1935
Kirjavahetus välisministeeriumi sõjaväe arhiivi ülemaga komitees teenivate ametnike kohta
Arhivaal ERA.2124.2.16 23.07.1926-31.12.1927
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.18 15.07.1926-31.12.1927
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.19 20.11.1926-12.09.1940
Nimekirjad kindralstaabi osakondades ja väeosades olevate Vabadussõja materjalide kohta
Arhivaal ERA.2124.2.20 13.08.1926-30.12.1927
Nimekirjad kindralstaabi osakondade ja väeosade poolt kogutud Vabdussõja materjalide kohta
Arhivaal ERA.2124.2.21 05.11.1926-14.12.1927
Kirjavahetus kindralstaabi osakondadega Poola, Prantsuse, Soome, Rumeenia Sõjaajaloo Büroode organisatsiooni ja töömeetodite alal
Arhivaal ERA.2124.2.22 15.11.1926-03.07.1927
Nimekirjad väljaspool Vabadussõja Ajaloo Komiteed leiduva Vabadussõda käsitleva materjali kohta
Arhivaal ERA.2124.2.23 15.08.1927-07.09.1927
Komitee arhiivi korraldaja seadused ja juhtnöörid
Arhivaal ERA.2124.2.24 25.01.1928-23.03.1929
Kaitsevägede mobilisatsiooni juhend
Arhivaal ERA.2124.2.25 1928-1935
Kirjavahetus sõjaväeosade ja eraisikutega Vabadussõja ajalugu käsitlevate materjalide kogumise asjus
Arhivaal ERA.2124.2.26 12.01.1928-22.12.1928
Kirjavahetus väeosade ja pataljonide ülematega Eesti väeosade osavõtu kohta sõjast Lätis ja eesliinil viibimise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.27 28.11.1928-17.02.1930
Kirjavahetus sõjaväeosade ülematega arhiivi kasutamise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.28 09.01.1928-22.01.1929
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.29 1928
Arhiivi koondatud Eesti Kaitseliidu ajaloo materjali nimekiri
Arhivaal ERA.2124.2.30 14.01.1928-18.12.1928
Väljaspool Vabadussõja Ajaloo Komiteed leiduva Kaitseliidu ajaloo materjali nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.31 03.1928-26.07.1928
1929/1930 aasta tegevusaruanded ja eelarve ettepanek
Arhivaal ERA.2124.2.32 25.03.1929-31.03.1930
Kirjavahetus Vabadussõja Ajaloo Komitee Arhiiviga Vabadussõda käsitlevate materjalide ja nende kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.33 01.1929-16.12.1929
Kirjavahetus Vabadusristi Vendade Ühenduse keskjuhatusega Vabadussõja aegsete mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.34 11.1929-07.1937
Kirjavahetus väeosadega ja arhiivi ülemaga arhivaalide laenutamise ja Ajaloo Komitees töötavate isikute kohta
Arhivaal ERA.2124.2.35 03.01.1929-21.01.1930
Teenistuslehed
Arhivaal ERA.2124.2.36 10.01.1929-28.08.1929
Kirjavahetus väeosadega ja isikutega Vabadussõja mälestuste ja Vabadussõja Ajaloo Komitees teenivate ametnike kohta
Arhivaal ERA.2124.2.37 01.01.1929-21.04.1931
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.38 03.01.1929-24.12.1929
Sõjaväe arhiivi koondatud Vabadussõda käsitlevate materjalide nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.39 07.01.1929-28.01.1930
Väeosade poolt saadetud arhivaalide nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.40 26.02.1929-30.07.1930
Juhend arhiivialaste oskussõnade tarvitamise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.41 19.02.1930
Kõrgemalseisvate organite ringkirjad ja kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.42 1930-1931
Vabadussõja Ajaloo Komitee 1930/1931 aasta tegevusaruanded, eelarved ja juhendid
Arhivaal ERA.2124.2.43 02.01.1930-26.03.1931
Vabadussõja Ajaloo Komitee 1930/1931 aasta tegevusaasta aruanne ja sellealane kirjavahetus
Arhivaal ERA.2124.2.44 01.04.1930-03.06.1931
Ajaloolised õiendid sõjaväeosade ja üksikisikute kohta
Arhivaal ERA.2124.2.45 09.01.1930-30.12.1930
Kirjavahetus Vabadussõjast osavõtnud sõjaväelaste mälestuste kogumise kohta, Ajaloo Komitee arhiivi vastuvõetud Vabadussõja aegsete arhivaalide nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.46 05.02.1930-21.04.1931
Kirjavahetus Riigi Raamatukogu ja Muuseumiga Vabadussõja ajalugu käsitlevate materjalide kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.47 19.03.1930-21.04.1931
Kirjavahetus Sõjavägede Staabi IV osakonnaga erateenijate palkamise kohta ja sellekohased sooviavaldused
Arhivaal ERA.2124.2.48 09.08.1930-09.10.1930
Vabadussõja Ajaloo Komitee liikmete puhkuste ja haigestumiste raamat
Arhivaal ERA.2124.2.49 1930-1938
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.50 02.01.1930-13.01.1931
Lauajuhendi tähestik
Arhivaal ERA.2124.2.51 1930
Keskarhiivi juhataja poolt Vabadussõja Ajaloo Komiteesse kontrollimiseks saadetud Ajaloo jaoskonna sisemised määrused
Arhivaal ERA.2124.2.52 02.01.1931
Komitee juhatuse seadused ja aruanded komitee tegevuse ja krediidi tarvitamise üle
Arhivaal ERA.2124.2.53 18.05.1931-14.05.1932
Kirjavahetus väeosade ja isikutega Vabadussõja kohta andmete kogumise asjus
Arhivaal ERA.2124.2.54 15.01.1931-23.12.1931
Kirjavahetus väekoondiste ja sõjaväe keskasutuste ülematega Vabadussõja käigu kohta Eestis ja komitees töötavate isikute asjus
Arhivaal ERA.2124.2.55 20.01.1931-02.09.1940
Kirjavahetus sõjaväe üksuste ja eraisikutega Vabadussõda käsitleva materjali kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.56 27.01.1931-02.07.1932
Kirjavahetus sõjaväeosade ja isikutega Vabadussõda käsitleva materjali kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.57 02.02.1931-18.12.1931
Kirjavahetus Kaitsevägede ülema ja IV osakonnaga komitees töötavate sõjaväelaste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.58 05.01.1931-02.07.1931
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.59 05.01.1931-08.02.1932
Komitee juhatuse juhendid ja tegevuse aruanded
Arhivaal ERA.2124.2.60 19.01.1932-31.03.1933
Komitee juhatuse juhendid ja tegevuse aruanded
Arhivaal ERA.2124.2.61 11.07.1932-01.04.1934
Vabadusristi Kavaleride albumi koostamise töökomisjoni istungite protokollid ja kirjavahetus
Arhivaal ERA.2124.2.62 17.11.1932-13.10.1934
Kirjavahetus isikute ja väeosadega Vabadussõda käsitleva materjalide kogumise asjus
Arhivaal ERA.2124.2.63 08.01.1932-22.05.1933
Kirjavahetus Kaitsevägede Staabi osakondade ja sõjaväelastega komitee töökorralduse asjus
Arhivaal ERA.2124.2.65 22.11.1932-23.11.1932
Kirjavahetus asutuste ja isikutega Vabadussõda käsitleva koguteose ja albumi väljaandmise ning sellealase koostöö asjus
Arhivaal ERA.2124.2.66 24.09.1932-27.02.1935
9. jalaväepolgu sõjamälestuste kogumise ja korraldamise komisjoni üleskutsed 9. jalaväepolgu ja Pärnu kaitsepataljoni sõjast osavõtu kirjelduste kogumiseks
Arhivaal ERA.2124.2.68 1933
Kirjavahetus Komitee juhatusega komitee tegevuse ja seal teenivate ametnike kohta ning Keskarhiivi üle antud Riigikantselei 1918-1919 aastate arhivaalide kohta
Arhivaal ERA.2124.2.69 02.01.1933-30.12.1933
Kirjavahetus väekoondiste ja isikutega Vabadussõda käsitlevate materjalide registreerimise, kogumise ja korraldamise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.70 11.01.1933-16.12.1933
Vabadussõja Ajaloo Komitee poolt arhiivi põhjal väljastatud õiendite ärakirjad asutustele ja isikutele
Arhivaal ERA.2124.2.71 11.01.1933-21.09.1933
Kirjavahetus Kaitsevägede Staabi ülema ja osakondadega komitee tegevusest ja sektsioonide tööst osavõtmise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.72 13.01.1933-14.12.1933
Vabadussõja Ajaloo Komitee 1933/1934 aasta tegevusaruanded
Arhivaal ERA.2124.2.73 01.04.1933-30.06.1935
Kirjavahetus välisriikide sõjaväeesindajate, välisesinduste ja kirjastajatega Eesti Vabadussõja aegsete mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.74 24.05.1933-04.1934
Kirjavahetus komitee juhatusega majandusalastes küsimustes ning komitees teenivate sõjaväelaste puhkuste, haigestumiste ja kohalemääramiste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.75 02.01.1933-27.09.1934
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.76 04.01.1933-22.12.1933
Komitee juhatuse käskkirjad
Arhivaal ERA.2124.2.77 22.01.1934-16.04.1940
Juhendid, protokollid ja kirjavahetus Kaitseväe Staabi ohvitseridekogu kroonika pidamiseks
Arhivaal ERA.2124.2.78 04.04.1934
Kirjavahetus väekoondiste, asutuste ja isikutega Vabadussõja kohta materjalide kogumise asjus
Arhivaal ERA.2124.2.81 04.01.1934-01.04.1934
Kirjavahetus komitee juhatusega komitee koosseisu asjus
Arhivaal ERA.2124.2.84 08.01.1934-30.03.1935
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.85 02.01.1934-01.03.1935
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.86 29.12.1934-13.03.1936
Komitee juhatuse koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.2124.2.88 13.11.1935-12.06.1940
Riigikaitse Nõukogu koosolekute protokollide ärakirjad. Nõukogu koosseis 1935/1936 aastal
Arhivaal ERA.2124.2.89 16.02.1935-22.10.1936
Mälestuste kogumise toimkonna 1935. aasta tegevusaruanne
Arhivaal ERA.2124.2.91 01.09.1935-06.04.1940
Kirjavahetus sõjaväeasutuste ja eraisikutega Vabadussõja kohta kogutavate materjalide asjus
Arhivaal ERA.2124.2.93 31.03.1935-01.02.1936
Asutustele ja isikutele arhiivi põhjal väljastatud tõendid Vabadussõjast osavõtmise asjus
Arhivaal ERA.2124.2.94 03.04.1935-09.04.1936
Vabadussõja Ajaloo Komiteele saadetud Vabadussõja mälestuste register
Arhivaal ERA.2124.2.96 14.09.1935-01.10.1936
Mälestuste kogumise toimkonna töö organiseerimise tabelid, kaastööliste ringkirjad ja kogumistööde organiseerimise kavad
Arhivaal ERA.2124.2.97 1935
Kirjavahetus komitee osakondade ülematega komitees teenivate ametnike kohta
Arhivaal ERA.2124.2.98 04.04.1935-09.03.1936
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.99 06.04.1935-26.06.1936
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.100 08.08.1935-24.09.1936
Lauajuhendi tähestik
Arhivaal ERA.2124.2.101 1935-1936
Juhtnöörid Vabadussõja mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.102 1936-1938
Komitee üleskutsed kaastöölistele Vabadussõja aegsete mälestuste kogumiseks
Arhivaal ERA.2124.2.103 1936
Komitee juhatuse juhendid ja 1936/1937 aasta tegevusaruanded
Arhivaal ERA.2124.2.104 24.03.1936-10.04.1937
Kirjavahetus isikutega ja sõjaväeasutustega Vabadussõja mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.105 01.04.1936-27.03.1937
Kirjavahetus väekoondiste, sõjaväeasutuste ja isikutega Vabadussõja mälestuste kogumise registreerimise ja korraldamise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.106 03.04.1936-09.03.1938
Kirjavahetus sõjaväeasutustega komitee tegevuse ja ametnike asjus
Arhivaal ERA.2124.2.107 06.04.1936-26.09.1936
Vabadussõja Ajaloo Komiteele saadetud Vabadussõja mälestuste register
Arhivaal ERA.2124.2.108 01.10.1936-01.04.1937
Kõrgema Sõjakooli lõpetanud ohvitseride 1936. aasta sõjaajaloolise väljasõidu kava ja kirjavahetus selle kohta
Arhivaal ERA.2124.2.109 10.1936
Kirjavahetus isikute ja sõjaväeasutustega Vabadussõja mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.110 05.11.1936-02.03.1937
Kirjavahetus kaitseministri, Riigikontrolli ja Sõjavägade Staabi IV osakonnaga Vabadussõja mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.111 12.1936
S. Silveti kiri komiteele Vabadussõja mälestuste kirjutamise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.112 04.02.1937
Kirjavahetus komitee juhatusega komitees teenivate sõjaväelaste ja eraisikute ning majanduslike küsimuste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.113 09.04.1936-18.03.1937
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.114 08.04.1936-12.08.1937
Lauajuhendi tähestik
Arhivaal ERA.2124.2.115 1936-1937
Kassaraamat
Arhivaal ERA.2124.2.116 01.1937-03.1938
Komitee juhatuse poolt antud juhendid ja 1937. aasta tegevusaruanded
Arhivaal ERA.2124.2.117 20.04.1937-23.03.1938
Kirjavahetus Sõjavägede Staabi IV osakonna ja teiste asutustega teose "Eesti Vabadussõda 1918-1920" finantside kohta
Arhivaal ERA.2124.2.118 02.04.1937-01.04.1938
Kirjavahetus sõjaväe asutuste ja eraisikutega Vabadussõja materjalide registreerimise ja korraldamise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.119 02.04.1937-01.04.1938
Komitee juhendid ja kirjavahetus isikutega Vabadussõja mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.120 02.04.1937-08.04.1938
Kirjavahetus isikute ja sõjaväeasutustega
Arhivaal ERA.2124.2.121 19.04.1937-24.03.1938
Kirjavahetus isikute ja sõjaväelastega Vabadussõja mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.122 27.04.1937-05.04.1938
Ülevaade Vabadussõja ajaloo uurimisest ja töömeetoditest
Arhivaal ERA.2124.2.124 09.11.1937
Kirjavahetus Sõjavägede Staabi ülema ja Sõjaministeeriumi üldosakonna majandusülemaga komitees teenivate sõjaväelaste teenistus- ja ametialastes küsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.125 02.04.1937-30.03.1938
Referaat "Estonian War of Liberation 1918-1920", I osa
Arhivaal ERA.2124.2.126 1937
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.127 01.04.1937-01.04.1938
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.128 1937-1938
Lauajuhendi tähestik
Arhivaal ERA.2124.2.129 01.04.1937-01.04.1938
Lauajuhendi tähestik
Arhivaal ERA.2124.2.130 1937-1938
Juhatuse juhtnöörid, üldised määrused ja korraldused
Arhivaal ERA.2124.2.131 03.05.1938-15.03.1939
1938. aasta tegevusaruanded, komitee juhatuse ja arhiivinõukogu koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.2124.2.132 01.04.1938-20.02.1939
Komitee juhatuse koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.2124.2.133 04.05.1938-13.04.1940
Kirjavahetus ja Sõjavägede Staabi V osakonna plaanid mobilisatsiooni kohta
Arhivaal ERA.2124.2.134 02.03.1939-25.08.1939
Kirjavahetus Sõjavägede Staabi Ülema, IV osakonna ja isikutega Vabadussõja mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.135 01.04.1938-25.03.1939
Kirjavahetus Sõjavägede IV osakonna, Ohvitseride Kesknõukogu ja selle sektsioonidega komitee tegevuse ja ametialaste küsimuste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.137 04.05.1938-01.04.1939
Kirjavahetus Eesti saatkondade ja Tallinna Linnaarhiivi direktoriga teose "Eesti Vabadussõda 1918-1920" väljaandmise asjus
Arhivaal ERA.2124.2.138 04.08.1938-15.11.1938
Kirjavahetus komitees teenivate eraisikute ja sõjaväelaste teenistuskäigu, puhkuste ja haiguste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.140 04.04.1938-14.02.1939
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.141 01.04.1938-01.04.1939
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.142 16.05.1938-05.04.1939
Lauajuhendi tähestik
Arhivaal ERA.2124.2.143 01.04.1938-01.04.1939
Lauajuhendi tähestik
Arhivaal ERA.2124.2.144 1938-1939
Kassaraamat
Arhivaal ERA.2124.2.145 04.04.1938-01.03.1939
Hävitamisele määratud arhivaalide nimestikud
Arhivaal ERA.2124.2.146 15.09.1938-02.02.1939
Juhatuse juhtnöörid, üldised määrused ja korraldused
Arhivaal ERA.2124.2.147 18.04.1939-13.01.1940
1939/1940 aasta eelarve ja krediidi eelsummade nõudmised
Arhivaal ERA.2124.2.148 03.04.1939-29.03.1940
1939/1940 aasta tegevusaruanded, komitee juhatuse ja arhiivinõukogu koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.2124.2.149 01.04.1939-11.01.1940
Kirjavahetus teose "Eesti Vabadussõda 1918-1920" ilmumise kohta koos eelarvete ja aruannetega
Arhivaal ERA.2124.2.150 01.04.1939-31.03.1940
Kirjavahetus Sõjavägede Staabi IV osakonna ja eraisikutega Vabadussõja mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.151 05.04.1939-19.04.1940
Kirjavahetus väekoondiste ja eraisikutega ajakiri "Sõdur" tellimisest, teose "Eesti Vabadussõda 1918-1920" ilmumise ja Vabadussõja mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.152 20.04.1939-19.03.1940
Kirjavahetus sõjaväeasutuste ja komitees teenivate isikutega teenistus- ja ametialastes küsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.153 10.04.1939-16.04.1940
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.155 01.04.1939-01.04.1940
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.156 13.04.1939-19.04.1940
Lauajuhendi tähestik
Arhivaal ERA.2124.2.157 01.04.1939-01.04.1940
Lauajuhendi tähestik
Arhivaal ERA.2124.2.158 1939-1940
Hävitamisele määratud arhivaalide nimestikud
Arhivaal ERA.2124.2.159 25.04.1939-05.01.1940
Kassaraamat
Arhivaal ERA.2124.2.160 24.04.1939-16.02.1940
Juhatuse juhendid, üldised määrused ja korraldused
Arhivaal ERA.2124.2.161 01.04.1940-15.10.1940
Tegevusaruanded, komitee juhatuse ja arhiivinõukogu koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.2124.2.162 01.04.1940-15.10.1940
Komitee 1940/1941 aasta eelarve ja krediidid. Eelsummade nõudmised
Arhivaal ERA.2124.2.163 01.04.1940-15.10.1940
Kirjavahetus komitee juhatuse ja Sõjavägede Staabi IV osakonnaga komitee tegevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.164 01.04.1940-15.10.1940
Kirjavahetus isiklike Vabadussõja mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.165 01.04.1940-15.10.1940
Kirjavahetus Sõjavägede Staabi IV osakonnaga väeosade liinile viimise ja eesliinil viibimise aja kohta Eesti Vabadussõjas
Arhivaal ERA.2124.2.166 01.04.1940-15.10.1940
Kirjavahetus Vabadussõja Ajaloo Komitee likvideerimise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.167 21.09.1940-14.11.1940
Kirjavahetus komitee juhatusega ametiisikute teenistuskäigu, puhkuste ja haiguste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.168 01.04.1940-15.10.1940
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.169 01.04.1940-01.04.1941
Kassaraamat
Arhivaal ERA.2124.2.170 01.04.1940-14.10.1940
Hävitamisele määratud arhivaalide nimestikud
Arhivaal ERA.2124.2.171 01.04.1940-15.10.1940
Juhtnöörid arhiivi korraldamise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.172
Arhiivikorralduse eeskirjad
Arhivaal ERA.2124.2.173
Juhtnöörid Vabadussõja mälestuste kogumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.174
Sõjaarhiivi kodukord
Arhivaal ERA.2124.2.175
Komiteele saadetud Vabadussõja mälestuste register
Arhivaal ERA.2124.2.176
Vabadussõja Ajaloo Komitee kaastööliste nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.177
Üleskutsed koguteose "Eesti õppursõdur Vabadussõjas" avaldamiseks kogutavate materjalide saatmiseks Ajaloo Komiteele. Üleskutse saavate õppursõdurite nimekirjad. Isiklike mälestuste kirjutamise raamkavad
Arhivaal ERA.2124.2.178
Vabadussõja sündmusi käsitlevate arhivaalide nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.182
Kassaraamat
Arhivaal ERA.2124.2.183
1.2. Komitee poolt välja antud juhendid, määrused; tegevusaruanded
Allsari
1.3. Kirjavahetus komitee töökorralduse ja tegevuse asjus
Allsari
1.4. Vabadussõja arhiivi töökorraldust reguleerivad dokumendid ja sellealane kirjavahetus
Allsari
1.5. Kirjavahetus komitees teenivate eraisikute ja sõjaväelaste kohta, teenistuslehed
Allsari
1.7. Väljaspool Vabadussõja arhiivi asuvate Vabadusõja aegsete materjalide nimekirjad
Allsari