Saaga » Kollektsioonid » Vabadussõja Ajaloo Komitee töökomisjon » 6. Komitee poolt kogutud materjalid
6.1. Kirjavahetus sõjaväeosade ja eraisikutega Vabadussõja ajalugu käsitlevate materjalide kogumise asjus
Allsari
6.2. Korrespondentide poolt saadetud originaaldokumendid
Allsari
6.3. Artiklid
Allsari
6.4. Ajaleheväljalõiked ja ajalehtede üksikeksemplarid.
Allsari
5.4. Vabadussõjast osavõtnud isikute kartoteegid ja elulookirjeldused
Allsari
Ülemjuhataja Staabi Vabadussõja-aegse kirjavahetuse ärakirjad ja päevaraamat välispoliitiliste sündmuste teemadel
Arhivaal ERA.2124.2.301 1919
Päevaraamat Punaarmee tegevusest Baltimaades
Arhivaal ERA.2124.2.302
Rass, A. poolt saadetud Alliku vallavalitsuse kirjavahetus ja dokumendid ajavahemikust 1858-1911
Arhivaal ERA.2124.2.303
Kirjavahetuse ärakirjad Järva Kaitseliidu ajaloo koostamiseks
Arhivaal ERA.2124.2.306 1918-1920
Kirjavahetuse ärakirjad Pärnu Kaitseliidu ajaloo koostamiseks
Arhivaal ERA.2124.2.307 1918-1920
Kirjavahetuse ärakirjad Saaremaa Kaitseliidu ajaloo koostamiseks
Arhivaal ERA.2124.2.308 1918-1919
Kirjavahetuse ärakirjad Tartu Kaitseliidu ajaloo koostamiseks
Arhivaal ERA.2124.2.309 1918-1919
Kirjavahetuse ärakirjad Tartumaa Kaitseliidu ajaloo koostamiseks
Arhivaal ERA.2124.2.310 1918-1919
Valga Kaitseliidu organite kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.311 1918-1919
Kirjavahetuse ärakirjad Võru Kaitseliidu ajaloo koostamiseks
Arhivaal ERA.2124.2.312
Kirjavahetuse ärakirjad Võru Kaitseliidu ajaloo koostamiseks
Arhivaal ERA.2124.2.313 1918-1919
Kirjavahetuse ärakirjad Kaitseliidu tegevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.314 1918-1920
Kirjavahetuse ärakirjad Kaitseliidu moodustamise, organisatsiooni ja tegevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.315 1918-1919
Ülemjuhataja Staabi ja teiste sõjaväe keskasutuste kirjavahetuse ärakirjad Tartu langemise põhjuste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.316 1918-1919
Väeosade kirjavahetuse ärakirjad sõjategevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.317 1918
Väeüksuste ja Sindi kalevivabriku direktsiooni kirjavahetus sõjaväe varustamise alal riidematerjaliga
Arhivaal ERA.2124.2.318 1918-1919
Vene Merekindluste juhtkonna kõneluste üleskirjutuste ärakirjad väejuhatusega
Arhivaal ERA.2124.2.319 1918
Raudteevalitsuse kirjavahetuse ärakirjad sõjaaegse transpordi kohta raudteel
Arhivaal ERA.2124.2.320 1918
Nimekirjad 1918. aastal sakslaste poolt eestlastelt ülevõetud varade kohta
Arhivaal ERA.2124.2.322
Samara Eesti Komitee kirjavahetus Ufa konverentsi ja muude küsimuste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.323 1918-19.01.1919
Saksa võimude kirjavahetuse ja teadaannete ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.324 1918
Teadaanded Eestimaa Maavalitsuse juures Tallinna kindluse piirkonnas omandivahekorra selgitamiseks kinnisvarade osas asutatud komisjoni tegevuse ja funktsioonide kohta
Arhivaal ERA.2124.2.325 1918
Kirjavahetus Eestimaa Maavalitsuse juurde Tallinna kindluse piirkonnas omandivahekorra selgitamise komisjoni ellukutsumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.326 1918
Kirjavahetus firmaga "Stroitel" majandusalastes küsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.327 1918
Saksa okupatsiooni aegse Tartu majandusnõuniku kirjavahetus ja kauba üleandmise aktid (masinakirjakoopia)
Arhivaal ERA.2124.2.328 1918
Vene konsulile Tallinnas esitatud avaldused tsaariaegsel perioodil välja teenitud ja saamata jäänud töötasude kohta
Arhivaal ERA.2124.2.329 1918
Vene konsulile Tallinnas esitatud avaldused tsaariaegsel perioodil välja teenitud ja saamata jäänud töötasude kohta
Arhivaal ERA.2124.2.330 1918
Ülemjuhataja Staabi ja valitsusasutuste kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.331
Ülemjuhataja Staabi ja valitsusasutuste ärakirjad sisepoliitlistes küsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.333 1919
Ülemjuhataja Staabi ja riigiasutuste kirjavahetuse ärakirjad finantsküsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.334 1919
Ülemjuhataja Staabi ja riigiasutuste kirjavahetuse ärakirjad merekindluse ja salakaubanduse väljaveo piiramise küsimuses
Arhivaal ERA.2124.2.335 1919
Ülemjuhataja Staabi ja valitsusasutuste kirjavahetuse ärakirjad sõjaväe varustamise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.336 1919
Ülemjuhataja Staabi ja valitsusasutuste kirjavahetuse ärakirjad Nõukogude Venemaaga vaherahu sõlmimise küsimuses
Arhivaal ERA.2124.2.337 1919
Ülemjuhataja Staabi kirjavahetuse, telegrammide ja teadaannete ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.338 1919
Ülemjuhataja Staabi kirjavahetuse ja telegrammide ärakirjad tervishoiu küsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.339
Ülemjuhataja Staabi kirjavahetuse ärakirjad vene valgekaartlaste tegevuse asjus
Arhivaal ERA.2124.2.340 1919
Ülemjuhataja Staabi ja teiste sõjaväe keskasutuste kirjavahetuse ärakirjad väeteenistuslaste distsipliinirikkumiste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.341 1919-1920
Ülemjuhataja Staabi kirjavahetuse ärakirjad Ingeri rügemendi sõjast osavõtu kohta. Balti Landeswehris teeninud saksa sõduri kiri vennale ja ajalehe "The Times" 7.06.1919. a avaldatud enamlaste sõjateadaanne 6.07.1919 pealetungist Riia suunal
Arhivaal ERA.2124.2.342
I Diviisi Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.343 1919
I Diviisi Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.344 1919
4. Jalaväepolgu kirjavahetuse ärakirjad sõjategevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.345 1919
4. Polgu kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.346 1919
6. Jalaväepolgu ja 3. Diviisi juhatuse kirjavahetuse ärakirjad sõjategevuse ja koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.347 1919
6. Jalaväepolgu kuulipildujate komando ülema raport 9.09.1919 polguülemale komando varustamise küsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.348
8. Jalaväepolgu kirjavahetuse ärakirjad sõjategevuse kohta Narva all 1919. aasta sügisel
Arhivaal ERA.2124.2.349
9. Jalaväepolgu kirjavahetuse ärakirjad sündmuste kohta kevadel 1919. aastal
Arhivaal ERA.2124.2.350
Kirjavahetuse ärakirjad väeosade tegevusest Viru rindel 1919. aasta sügisel
Arhivaal ERA.2124.2.352
Väeosade kirjavahetuse ärakirjad sõjategevuse kohta 1919. aastal
Arhivaal ERA.2124.2.353
Helme-Tarvastu Kaitseliidu kirjavahetuse ärakirjad organisatsioonilistes ja teenistusalastes küsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.354 1919
Kirjavahetuse ärakirjad Läänemaa Kaitseliidu ajaloo koostamise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.355 1919-1920
Viljandi Kaitseliidu kirjavahetuse ärakirjad Kaitseliidu organite moodustamise, organisatsiooni ja tegevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.356
Viljandi Kaitseliidu üksuste kirjavahetuse ärakirjad mitmesugustes Kaitseliidu tegevuse küsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.357 1919
Kirjavahetuse ärakirjad Virumaa Kaitseliidu ajaloo koostamise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.358 1919
Raudteevalitsuse kirjavahetuse ärakirjad raudteetranspordi kohta koos jaamade nimedega
Arhivaal ERA.2124.2.359 1919
Aruannete, aktide, telegrammide ja kirjavahetuse ärakirjad Tartu Maakonna II jaoskonna komandatuuri üleandmise kohta Tartu Maakonna II Jaoskonna Kaitseliidu ülemale
Arhivaal ERA.2124.2.360 1919
Kirjavahetuse ja tabelite ärakirjad sõjaväe relvastuse ja tehnikaga varustamise küsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.361 25.05.1919-03.01.1920
Ohvitseride koosoleku protokoll, kirjavahetus eesti sõjaväelaste kodumaale toomise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.362 1919
Läti 1. Volmari Jalaväepolgu kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.366 07.1919
Läti väeüksuste ülemate kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.369 1919
Läti väeüksuste ülemate kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.370 1919
Läti väeüksuste ülemate kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.372 06.1919-07.1919
Läti väeüksuste ülemate kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.373 05.1919-06.1919
Läti väeüksuste ülemate kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.374 06.1919-07.1919
Balti Landeswehri ja Läti väeüksuste kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.375 06.1919
Balti Landeswehri sõjaväeüksuste kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.377 1919
Läti väeüksuste kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.378 1920
Sõjavägede ülemjuhataja J. Laidoneri Asutavas Kogus peetud ettekande programm. Sõjaminister A. Piipi kiri J. Laidonerile alalisest sõjaväeteenistusest vabastamise kohta 4.01.1921. aastal (masinakirjakoopia)
Arhivaal ERA.2124.2.379 1921
Kiri Eesti saadikule Moskvas vangilaagris viibinud kindral Rosenbaumi tervisliku seisukorra ja tema vabastamise asjus
Arhivaal ERA.2124.2.380 21.02.1924
Taani sõjaväelendur Knud Clauson-Kaasi kirjade ärakirjad J. Laidonerile sõjavõlgade reguleerimise küsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.381
Ülemjuhataja Staabi ja välisesinduste telegrammide ja kirjavahetuse ärakirjad sise- ja välispoliitiliste sündmuste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.382 1919
1. Jalaväepolgu kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.383 1919
1. Jalaväepolgu kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.384 1919
1. Jalaväepolgu kirjavahetuse ärakirjad sõjategevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.385 1919
5. Jalaväepolgu kirjavahetuse ärakirjad sõjategevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.386 1919
Väeosade kirjavahetuse ärakirjad sõjategevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.387 1919
Väeosade kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.388 1919
Väeosade kirjavahetuse ärakirjad relvastuse, varustuse ja meeleolu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.389 1919
Väeosade kirjavahetuse ärakirjad sõjategevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.390 1919
Väeosade kirjavahetuse ärakirjad sõjategevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.391 1919
Väeosade kirjavahetuse ärakirjad sõjategevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.392 1919
1. Volmari Jalaväepolgu kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.393 1919
Väeüksuste kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.394 1919
Vene valgekaartlike väeüksuste kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.395 1919
Vene valgekaartlike väeosade kirjavahetuse ja teadaannete ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.396 1919
Siberi eesti asunike ajalehed eestlaste organiseerimise kohta Siberis. Siberi eestlaste kirjavahetus enesekorralduse ja teistes küsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.397
Andmed Poola armee koosseisu kohta ja kirjavahetuse ärakirjad sõjategevuse asjus
Arhivaal ERA.2124.2.398 1919
Loodearmee kirjavahetuse ärakirjad sõjasündmustest
Arhivaal ERA.2124.2.399
Tabelid väliskaubanduse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.400 1919
Tabelid ja ülevaated Eesti põllumajandustoodangu, külvipinna ja loomade arvu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.401 1919
Tabelid Eesti raudteekorralduse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.402 1919
Erinevate sõjaväeüksuste kirjavahetuse fotokoopiad
Arhivaal ERA.2124.2.403 1918-1919
Erinevate sõjaväeüksuste kirjavahetuse fotokoopiad
Arhivaal ERA.2124.2.404 1918-1919
Vene 12. armee 7. Sapööriüksuse kirjavahetus sõjaväeosade ja asutustega väeosa isikkoossseisu asjus
Arhivaal ERA.2124.2.406 1917
Kirjavahetus Eesti Sõjavägede Staabi ülemaga sõjaväelaste teenistusalastes küsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.407 1918
Sõjaministeeriumi kirjavahetuse ärakirjad teenistusalastes küsimustes
Arhivaal ERA.2124.2.408 1919
Eesti Raudteevalitsuse ametnike telegrammide aadressideks tarvitatud nimede märgusõnade tabelid. Raudteevalitsuse juhtiva koosseisu nimekiri ja päevatööliste palgaandmed. Raudteevalitsuse kirjavahetuse ärakirjad raudteelaste varustamise ja tööaja kindlaksmääramise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.409 1919
Kirjavahetus Peastaabiga sõjaväe formeerimise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.410
Võru Maakonna Kaitseliidu Rõuge osakonna kütisalga, jahisalga ja spordiringi vaheline kirjavahetus liikmeskonna kohta
Arhivaal ERA.2124.2.411 1920-1922
Tabelid sõjaväe organisatsiooni ja arengu kohta Vabadussõja lõpust kuni 1933. aastani
Arhivaal ERA.2124.2.412
Eesti Sõjaväe vormiriietuse areng ja tunnusmärgid Vabadussõja kestel
Arhivaal ERA.2124.2.413 01.12.1939
Vene 12. armee 7. sapööriüksuse palgalehed
Arhivaal ERA.2124.2.414
Vene 12. armee 7. sapööriüksuse palgalehed
Arhivaal ERA.2124.2.415
Vene 12. armee 7. sapööriüksuse palgalehed
Arhivaal ERA.2124.2.416
Tabelid Punaarmee koosseisu kohta Viru rindel 1919. a sügisel
Arhivaal ERA.2124.2.417
Nimekirjad Vabadussõjas osalenud Punaarmee väeosade organisatsiooni, juhtkonna ja formeerimise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.418
Tabelid ja nimekirjad Vabadussõjas osalenud Punaarmee väeosade organisatsiooni, juhtkonna ja formeerimise kohta. Vangivõetud punaarmeelaste nimekiri
Arhivaal ERA.2124.2.419
Tabelid Vabadussõjas osalenud Punaarmee väeosade koosseisude, juhtkonna ja dislokatsiooni kohta
Arhivaal ERA.2124.2.420
Vabadussõjast osavõtnud Järva maakonna gümnaasiumiõpilaste nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.421
Vabadussõjast osavõtnud Lääne maakonna kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.422 1919
Vabadussõjast osavõtnud Pärnu gümnaasiumiõpilaste nimekiri ja kirjavahetus nende tegevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.423
1. Diviisi Tagavara Pataljoni ülema käskkirjad ja sõjaväelaste nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.424
Vabadussõjas osalenud Tallinna kooliõpilaste nimekirjad ja nende mälestused
Arhivaal ERA.2124.2.426
Tartu kooliõpilaste reservroodu III rühma õppursõdurite nimekiri 02.1919
Arhivaal ERA.2124.2.427
Vabadussõjas osalenud Valga kooliõpilaste nimekirjad ja nende mälestused
Arhivaal ERA.2124.2.428
Viljandi kooliõpilaste ja ohvitseride nimekirjad ja ülesvõtted, kirjutised nende tegevuse kohta Vabadussõjas
Arhivaal ERA.2124.2.429
Võru kaitseliitlaste nimekirjad ja 2. Diviisi Staabi ülema käskkirjad
Arhivaal ERA.2124.2.430
Võru õppursõdurite nimekiri. Väljavõte juhendist sõjaväekohustuslike reameeste ja noorema juhtiva koosseisu arvele võtmise kohta. Juhendid eriarve raamatu formularide täitmise kohta, üleskutsed kaastöölistele mälestuste kogumiseks Vabadussõjast
Arhivaal ERA.2124.2.431
Tabelid 1. Diviisi arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.432
2. Diviisi tagavarapataljoni koosseisu tabelid ja nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.433
2. Diviisi väeosade koosseis ja asetus
Arhivaal ERA.2124.2.434
Tabelid 3. Diviisi tagavarapataljoni isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.435
Tabelid 3. Diviisi koosseisu ja asetuse kohta Vabadussõjas
Arhivaal ERA.2124.2.436
Tabelid Balti pataljoni isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.437
Tabelid Balti pataljoni arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.438
Tabelid Balti pataljoni üksuste arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.439
Tabelid Balti pataljoni arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.440
1. jalaväepolgu ohvitseride nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.441
Tabelid 7. jalaväepataljoni isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.442 1919
Tabelid 1. jalaväepolgu kaotuste kohta ja isikkoosseisu nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.443
1. jalaväerügemendi arvulise koosseisu tabelid
Arhivaal ERA.2124.2.444
1. jalaväerügemendi arvulise koosseisu tabelid
Arhivaal ERA.2124.2.445
2. jalaväepolgu isikkoosseisu tabelid
Arhivaal ERA.2124.2.446
3. jalaväepataljoni isikkoosseisu tabelid
Arhivaal ERA.2124.2.447
3. jalaväepolgu isikkoosseisu tabelid
Arhivaal ERA.2124.2.448
4. jalaväepolgu ohvitseride nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.449
4. jalaväepolgu koosseisu tabelid
Arhivaal ERA.2124.2.450
Nimekirjad 4. jalaväepolgu kaotuste ja koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.451
Tabelid 4. jalaväepolgu allüksuste koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.452
5. Rakvere jalaväepolgus teeninud ohvitseride, arstide ja ametnike nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.453
5. jalaväepataljoni ohvitseride nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.454
Tabelid 5. jalaväepataljoni ja Laiarööpalise soomusrongi nr. 4 isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.455
Tabelid 5. jalaväepolgu üksuste koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.456
Tabelid 6. jalaväepataljoni isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.457
Tabelid 9. jalaväepolgu isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.458
Tabelid Kalevlaste Maleva isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.459
Kalevlaste Maleva formeerimise ajal vabatahtlikult teenistusse astunud ohvitseride, ametnike ja rahvaväelaste nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.460
Tabelid Kalevi Maleva reservi arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.461
Tabelid 1. Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjoni arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.462
Tabelid Kuperjanovi Partisanide Pataljoni isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.463
Tabelid Laiarööpalise Soomusrongi nr. 1 "Kapten Irv" isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.464
Tabelid Laiarööpalise Soomusrongi nr. 1 arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.465
Tabelid Laiarööpalise Soomusrongi nr. 2 isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.466
Tabelid Laiarööpalise Soomusrongi nr. 2 arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.467
Tabelid Laiarööpalise Soomusrongi nr. 3 isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.468
Tabelid Laiarööpalise Soomusrongi nr. 4 isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.469
Tabelid Laiarööpalise Soomusrongi nr. 4 arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.470
Tabelid Laiarööpalise Soomusrongi nr. 5 isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.471
Tabelid Mereväe ohvitseride koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.472
Tabelid Mereväe arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.473
Tabelid Mereväe allüksuste koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.474
Tabelid Mereväe Peipsi Rannakaitse Pataljoni koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.475
Tabelid Pärnu Kaitsepataljoni, hilisema 9. Jalaväepataljoni polgu arvulise koosseisu kohta Engelhardshofi lahingus 1919. aasta suvel
Arhivaal ERA.2124.2.476
Tabelid 1. Ratsapolgu kaotuste kohta 14.02.1919 ja koosseisus olnud sõjaväelaste nimekiri
Arhivaal ERA.2124.2.477
Tabelid 1. Ratsapolgu arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.478
Tabelid 2. Ratsapolgu isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.479
Tabelid 2. Ratsapolgu arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.480
Tabelid Sakala Partisanide Pataljoni isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.481
Tabelid Scouts Pataljoni isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.482
Tabelid Soomusrongide Diviisi Tagavara Pataljoni isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.483
Suurükiväe ohvitseride nimekirjad ja tabelid varustuse ja relvastuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.484
Suurtükiväe isikkoosseisu nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.485
1. Suurtükiväe polgu ja 1. Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjoni koosseisu tabelid
Arhivaal ERA.2124.2.486
Tabelid 1. Suurtükiväe polgu arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.487
II Suurtükiväepolgu Välipatarei nr. 10 rahvaväelaste nimekiri
Arhivaal ERA.2124.2.488 1919
Tabelid Tallinna Kaitsepataljoni 8. polgu arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.489
Tabelid Tartu Kaitsepataljoni arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.490
Tabelid Võru Kaitsepataljoni isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.491
Võru Maakonna Kaitseliidu kütisalga 4. rühma liikmete nimekirja raamat
Arhivaal ERA.2124.2.492 1919
Võru Maakonna Rõuge valla I kategooria kaitseliitlaste tähestik
Arhivaal ERA.2124.2.493 1920
Võru Maakonna Viitina valla I kategooria kaitseliitlaste tähestik
Arhivaal ERA.2124.2.494 1920
Tabelid väeüksuste koosseisude ja dislokatsioonide kohta
Arhivaal ERA.2124.2.495 1918
Sõjaväeosade nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.496 1918-1920
Põhja- ja lõunarindel sõjast osavõtnud väeüksuste koosseisude tabelid 12.02.1919
Arhivaal ERA.2124.2.497
Tabelid väeosade isikkoosseisude kohta 1920. aastal
Arhivaal ERA.2124.2.498
Vabadussõjast osavõtnud väeosade nimekiri
Arhivaal ERA.2124.2.499
Tabelid vägede asetuse ja koosseisude kohta
Arhivaal ERA.2124.2.500
Andmed väeosade isikkoosseisu kohta
Arhivaal ERA.2124.2.501
Sõjast eesiinil osavõtnud väeüksuste nimekiri. Tabelid suurtükiväeüksuste moodustamise, koosseisude ja laialisaatmise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.502 08.12.1936
Andmed Kaitseliidu koosseisude ja kaitseliitlaste arvu kohta maakondades
Arhivaal ERA.2124.2.503
Mustandtabelid Eesti väeüksuste ja keskasutuste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.504
Sõdurite nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.505
Sõjaväe- ja valitsusasutuste ametnike ja sõjaväelaste isikuline register
Arhivaal ERA.2124.2.506
Väeosade teenistuskäigu raamatute lahtised lehed
Arhivaal ERA.2124.2.507
Nimestik Eesti rahvusest kõrgemate sõjaväelaste kohta, kes olnud võõrrahvuste teenistuses
Arhivaal ERA.2124.2.508
Nimekirjad laevadest, mis kuulusid 1919. a Merejõudude Juhataja alla
Arhivaal ERA.2124.2.509
Tabelid Läti väeosade koosseisu ja asetuse kohta Vabadussõjas
Arhivaal ERA.2124.2.510
Tabelid Balti Landeswehri väeosade koosseisu kohta Vabadussõjas
Arhivaal ERA.2124.2.511
Saksa okupatsiooni aegsete vahialuste nimekiri
Arhivaal ERA.2124.2.512
Välismaalt üle Liibavi kodumaale sõitnud sõjavangide nimekiri
Arhivaal ERA.2124.2.513 01.1921
Teated sõjavangide kohta
Arhivaal ERA.2124.2.514
Kirjutised Punaarmee väeosade moraali, meeleolude ja kaotuste kohta. Andmed kaotuste kohta Vabadussõjas
Arhivaal ERA.2124.2.515
3. Jalaväepolgu kaotuste tabelid
Arhivaal ERA.2124.2.516
Nimekirjad Rakvere 5. Jalaväepolgu kaotuste kohta alates 14.02.1919
Arhivaal ERA.2124.2.517
5. Rakvere Jalaväepolgu 1918-1920. a langenute ja surmasaanute nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.518
Tabelid 5. Rakvere Jalaväe Polgu kaotuste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.519
7. Jalaväepolgu, kindluse Raskesuurtükiväe divisjoni, suurtükilaeva "Lembitu", miiniristlejate "Lennuk" ja "Vambola", Meredessantpataljoni jalaväeosade ja I Ratsapolgu kaotuste tabelid
Arhivaal ERA.2124.2.520
Tabelid väeosade kaotuste kohta Narva rindel 1919
Arhivaal ERA.2124.2.521
Tabelid Läti territooriumil langenute kohta
Arhivaal ERA.2124.2.522
Tabelid ja kirjutused Eestis hukkunute kohta
Arhivaal ERA.2124.2.523
Tallinna keskhaigemaja andmed haavatute kohta
Arhivaal ERA.2124.2.524 28.11.1918-04.01.1919
Arvulised andmed langenute kohta 1918-1920
Arhivaal ERA.2124.2.525
Langenud ja haavatud soomusronglaste nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.526
Valga Priimetsa surnuaeda maetud sõdurite nimestik
Arhivaal ERA.2124.2.527
Tabelid Punaarmee väeosade dislokatsiooni kohta
Arhivaal ERA.2124.2.528
Nimekirjad väeosade dislokatsiooni kohta
Arhivaal ERA.2124.2.529
Tabelid Punaarmee väeosade dislokatsiooni kohta rindel ja kirjavahetus sõjategevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.530
Eesti vägede ja Punaarmee vahelise rindejoone skeem 1919
Arhivaal ERA.2124.2.531
Väeosade skeemid
Arhivaal ERA.2124.2.532
Väeosade eesliinil viibimise ajatabelid 1918-1920
Arhivaal ERA.2124.2.533
Aktid sõjaväeüksuste likvideerimise kohta 1920. a seoses sõja lõppemisega
Arhivaal ERA.2124.2.535
Sõdur Bruun, Augusti sõjast osavõtu kirjeldus
Arhivaal ERA.2124.2.536 01.1928-02.1928
Kirjutis K. Eenpalu 50. sünnipäevaks
Arhivaal ERA.2124.2.537 20.05.1939
Kirjutised ja dokumendid alampolkovnik Jaaksoni isiklikest elamustest sõja lõpupäevil 1920
Arhivaal ERA.2124.2.538
Ohvitser Kallas, Augusti elulookirjeldus
Arhivaal ERA.2124.2.539 02.01.1933
J. Kuperjanovi kirjad ja dokumendid Vabadussõja sündmuste kohta ja ajaleheväljalõiked
Arhivaal ERA.2124.2.540
Ohvitser Laas, Theodori elulookirjeldus ja foto. Vabadussõjast osa võtnud sõduri Mihkelstein, Augusti iseloomustus
Arhivaal ERA.2124.2.542 03.12.1924-01.12.1939
Album kindral Johan Laidoneri osavõtu kohta Vabadussõjast ning tema tegevust sõjavägede ülemjuhatajana käsitlevad soomekeelsed artiklid
Arhivaal ERA.2124.2.543
Sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoneri biograafilise koguteose käsikirjaline materjal
Arhivaal ERA.2124.2.544
Kindralmajor Ernst Põdderi elulookirjeldus, kirjade ärakirjad ja katkendid biograafilisest materjalist
Arhivaal ERA.2124.2.546 27.10.1924-21.02.1931
Kindral E. Põdderi elulugu ja tegevus sõjaväes
Arhivaal ERA.2124.2.547 1938
President Konstantin Pätsi elulookirjeldus (masinakirjakoopia). K. Pätsi ametlike kirjade masinakirjakoopiad Vabadussõja ajast ja varasemast perioodist
Arhivaal ERA.2124.2.548
K. Pätsi, kolonelleitnant M. Kattai ja teiste kirjutised sõjavägede ülemjuhataja kindral J. Laidoneri osavõtu kohta Vabadussõjast
Arhivaal ERA.2124.2.549
Kirjutis "Konstantin Päts ja Eesti riigikaitse"
Arhivaal ERA.2124.2.550
Pärnu Kaitsepataljoni ülema kolonelleitnant Schmidt, Johani Vabadussõjast osavõtu karakteristika
Arhivaal ERA.2124.2.551 1920
Kolonelleitnant Johan Schmidti elulookirjeldused ning ajaleheartiklid tema elu ja tegevuse kohta
Arhivaal ERA.2124.2.552 1931-1937
Kirjutused ja ajaleheväljalõiked kolonelleitnant Schmidti mälestuste kohta
Arhivaal ERA.2124.2.553
Ohvitser Jakob Tilviti elulookirjeldus ja foto
Arhivaal ERA.2124.2.554 12.01.1927
Kindralmajor Johann Unti elulookirjeldus
Arhivaal ERA.2124.2.556 29.05.1930-24.01.1931
Kolonelleitnant P. Villemi kirjutis Vabadussõja sündmustest "Veltveebel August Kallas vabadusvõitlejana. Surnud 23.04.1919" (käsikiri)
Arhivaal ERA.2124.2.557 29.09.1938
Nimekirjad teistest rahvustest Vabadusristi kavaleride kohta, kindralmajor N. Reegi iseloomustus sõjavägede ülemjuhataja kindral J. Laidoner'i kohta
Arhivaal ERA.2124.2.599 07.12.1933
Nimekirjad Vabadussõjast osavõtnud ja teenetemärke või muid autasusid omanud isikute kohta
Arhivaal ERA.2124.2.600 13.12.1938
Vabadusristi kavaleride nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.601
Vabadusristi kavaleride nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.602
Vabadusristi kavaleride nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.603
Vabadusristi kavaleride nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.604
Reservohvitseride nimekirjad
Arhivaal ERA.2124.2.604a
Mustandmärkused ohvitseride teenistuskäigu kohta 1918-1920
Arhivaal ERA.2124.2.605
Sõjakooli 1. kursuse lõpetanud ohvitseride lühikesed elulookirjeldused ja fotod
Arhivaal ERA.2124.2.606
Kirjutise käsikiri Sakala Partisanide juhtidest
Arhivaal ERA.2124.2.607 28.11.1939
1. Soomusrongirügemendi 1927.a. kursuslaste-reservallohvitseride elulookirjeldused
Arhivaal ERA.2124.2.608 1927
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.609 1917
Kesk-Sõjaväe telegraafist saadetud telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.610 12.1918
Kesk-Sõjaväe telegraafist saadetud telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.611 12.1918
Operatiivtelegrammid kodusõja ajast
Arhivaal ERA.2124.2.612 30.11.1918-19.07.1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.613 11.1918-12.1918
Ülemjuhataja Staabi ja Tallinna jaamade komandatuuride telegrammide ärakirjad väeosade liikumise kohta
Arhivaal ERA.2124.2.614
Tallinna Telegraafist läbikäinud telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.615 15.01.1918-24.02.1918
Tallinna Telegraafist saadetud telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.616 25.02.1918-22.04.1919
Mõisaküla Telegraafist saadetud sõjalised telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.617 22.12.1918-23.12.1918
Raudteevalitsuse telegrammide ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.618 11.1918-12.1918
Sõjaväeasutuste ja -üksuste ning isikute raudteetelegrammide ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.619 1918-1919
Jõgeva raudteejaama telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.620 17.02.1918-07.01.1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.621 12.1918
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.622 1918
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.623 21.12.1918-06.02.1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.624 25.02.1918-24.01.1920
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.625 13.11.1918
5. Rakvere Jalaväepolgu II pataljoni ülema ja rooduülemate telefonogrammid ja raportid sõjasündmustest
Arhivaal ERA.2124.2.626 1919
Telefonogrammid
Arhivaal ERA.2124.2.627 04.09.1919-04.12.1919
Telefonogrammid
Arhivaal ERA.2124.2.628 1919
Sõjaväe kesktelegraafi jaamast saadetud raadiotelegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.629 1919
Divisjoniülema Põdder'i telegramm Kaitseliidu ja omavalitsusorganite esimeestele "Võnnu linna vallutamisest valgete poolt" (Fotokoopia)
Arhivaal ERA.2124.2.630 23.06.1919
Kapten Parts'i telegramm kindral Tõnisson'ile Tartu langemise kohta valgete vägede kätte 1919. Fotokoopia
Arhivaal ERA.2124.2.631
Eesti-Vene Rahukonverentsi telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.632 1919-1920
Sõjaväe kesktelegraafist saadetud telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.633 01.1919
Sõjaväe kesktelegraafist saadetud telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.634 01.1919-01.1921
Sõjaväe kesktelegraafist saadetud telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.635 02.1919
Sõjaväe kesktelegraafist saadetud telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.636 02.1919
Sõjaväe kesktelegraafist saadetud telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.637 02.1919
Sõjaväe kesktelegraafist saadetud telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.638 02.1919
Operatiivstaabi telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.639 02.1919
Operatiivstaabi telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.640 02.1919
Operatiivstaabist saadetud raadiotelegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.641 1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.642 01.1918-02.1918
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.643 03.1919-04.1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.644 05.1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.645 06.1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.646 07.1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.647 08.1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.648 09.1919
Narva telegraafist saadetud sõjalised telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.649 31.01.1919-03.02.1920
Narva telegraafist saadetud American Relief Administration'i ja American Red Gross Comission'i telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.650 19.06.1919-28.02.1920
Narva telegraafist saadetud Mission Militaires Francaises dans les Pays Baltes telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.651 19.11.1919-20.11.1920
Narva telegraafist saadetud telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.652 26.12.1919-02.02.1920
Rakvere telegraafist saadetud telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.653 01.1919
Rakvere telegraafist saadetud telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.654 01.1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.655
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.656 02.1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.657 1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.658 1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.659 1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.660 1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.661 1920
Väeüksuste vaheliste telefonogrammide raamat
Arhivaal ERA.2124.2.662 1920
Raadiotelegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.663
Kindral Johan Laidoner'i telefonogramm Võru linna kaitsmise kohta. Fotokoopia
Arhivaal ERA.2124.2.664 22.04.1919
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.665 1920
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.666 1920
Telegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.667 1920
J. Laidoner'ile saadetud õnnitlustelegrammid
Arhivaal ERA.2124.2.668 1921
1.Ratsapolgu telefonogrammide ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.2.669 1919
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.670 10.06.1906-25.08.1908
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.671 07.09.1914-30.10.1915
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.672 20.06.1914-03.08.1914
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.673 17.09.1914-30.10.1914
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.674 05.04.1915-22.09.1915
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.675 27.02.1915-09.03.1915
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.676 26.09.1915-15.01.1916
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.677 03.01.1915-11.12.1915
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.680 17.09.1915-02.10.1915
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.682 03.05.1915-17.08.1915
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.683 12.02.1915-01.08.1915
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.684 09.03.1915-31.03.1915
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.685 15.03.1916-10.05.1916
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.686 29.09.1916-09.10.1916
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.687 04.01.1916-16.03.1916
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.688 28.02.1916-24.09.1916
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.689 10.05.1916-07.06.1916
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.690 05.02.1916-02.12.1916
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.691 30.11.1916-20.01.1917
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.692 06.07.1916-30.11.1916
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.694 03.06.1917-17.06.1917
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.695 22.01.1917-21.06.1917
Punaarmee 2. Kütipolgu 1.pataljoni ülema välikirjavahetuse blokk
Arhivaal ERA.2124.2.696 22.10.1919-30.10.1919
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.697 23.07.1919-16.10.1919
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.698 1919
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.699 17.01.1919-01.02.1919
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.700 12.1925
Välikirjavahetuse raamat
Arhivaal ERA.2124.2.701 15.09.1915-18.09.1925
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.702 18.12.1917-19.01.1918
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.703 1918
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.704 01.01.1918-23.12.1920
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.705 1920
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.706 1921
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.707 1922
Sõjavägede Staabi Mobilisatsioonijaoskonna väljaläinud kirjade raamat
Arhivaal ERA.2124.2.708
Lauajuhend
Arhivaal ERA.2124.2.709 1920
6.4. Mälestused
Allsari
6.5. Kogutud andmed erinevate valdkondade, organisatsioonide ja üksuste tegevuse kohta
Allsari
6.6. Fotod
Allsari