Saaga » Kollektsioonid » Vabadussõja Ajaloo Komitee töökomisjon » 2. Sõjaväeosade ja -asutuste dokumentide ... » 2.19. Kooliõpilaste sõjaliste üksuste ...
Tallinna Kooliõpilaste Pataljoni Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.366 28.11.1918-20.07.1919
Tallinna Kooliõpilaste Pataljoni Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.367 20.12.1918-20.03.1920
Tallinna Kooliõpilaste Pataljoni Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.368 25.12.1918-20.03.1920
Tartu Kooliõpilaste Pataljoni Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.369 06.03.1919-24.04.1920
Tartu Kooliõpilaste Pataljoni Staabi kirjavahetuse ärakirjad
Arhivaal ERA.2124.1.370 1918-1921
Viljandi Kooliõpilaste Pataljoni Staabi kirjavahetuse ärakirjad.
Arhivaal ERA.2124.1.371 01.05.1919-18.04.1920
Narva Kooliõpilaste Pataljoni Staabi kirjavahetuse ärakirjad.
Arhivaal ERA.2124.1.372 1919
Tallinna Kooliõpilaste Pataljoni ülema päevakäsud
Arhivaal ERA.2124.2.207 15.03.1918-05.03.1919
Viljandi Kooliõpilaste Pataljoni päevakäsud
Arhivaal ERA.2124.2.217 1919
Käskkirjad ja telegrammid kooliõpilaste roodu kohta Saare maakonnas ja nende tegevuse kohta Vabadussõjas
Arhivaal ERA.2124.2.425