Saaga » Kirikuraamatud » Luterliku kiriku kirikuraamatud avalikes arhiivides » Võru praostkond » EELK Võru kogudus » I Pastori kantselei » 4. Kirikuraamatud ja nimistud » 4.2 Sündinute nimistud; 1834-1896
Sündinute nimistu. Eesti pihtkond
Arhivaal EAA.1272.1.119 1834-1891
Sündinute nimistu. Saksa pihtkond
Arhivaal EAA.1272.1.120 1834-1896
Sündinute ja ristitute nimekiri
Arhivaal EAA.1272.1.135 1892-1911, 1914-1924
Sündinute ja ristitute nimekiri ning sündide alfabeetiline register 1921-1926
Arhivaal EAA.1272.1.136 1892-12.05.1927
Sündinute ja ristitute nimekiri. Saksa pihtkond
Arhivaal EAA.1272.1.137 1892-1913, 1911-1918