Saaga » Kohtuasutuste materjalid » Tartumaa 2. jaoskonna talurahvaasjade komissar ...; EAA.367; 1873-1917
Vallavalitsuste juhtimine ja järelevalve tegevuse üle
Allarhiiv