Saaga » Kohtuasutuste materjalid » Narva foogtikohus; EAA.1680; 1651-1889
Kohtutoimikud
Sari