Saaga » Kohtuasutuste materjalid » Narva ajutine kohus » Kohtutoimikud
Tarvitajate ühisuse "Tulu" äriteenija Kits'e süüdistus omavolis
Arhivaal EAA.4974.1.222 1917
Eva Attikas'e süüdistus laimamises
Arhivaal EAA.4974.1.237 1917
Juuli Karli t. Bobrova süüdistus auhaavamises
Arhivaal EAA.4974.1.252 1917