Saaga » Organisatsioonid » Eesti Saatkond Kaukaasias; ERA.44; 1917-1923
Taga-Kaukaasia Eesti Asunduste Nõukogu koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.44.1.1 14.08.1917-28.12.1921
1920. a detsembrikuu kulude ja tulude kuuaruanne. Andmed esinduse kulude kohta. Konsulaadi asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt. Kirjavahetus konsulaadi tegevuse organiseerimise kohta
Arhivaal ERA.44.1.2 01.10.1920-06.06.1921
Kirjavahetus Gruusia Demokraatliku Vabariigi Valitsuse ja Gruusias asunud välisriikide diplomaatiliste esindustega diplomaatiliste suhete arendamise küsimuses
Arhivaal ERA.44.1.3 28.09.1920-29.12.1920
Kirjavahetus Gruusias asunud välisriikide diplomaatiliste suhete arendamise küsimuses
Arhivaal ERA.44.1.4 30.12.1920-09.12.1921
Passid, isikutunnistused koos ankeetidega nende väljaandmiseks
Arhivaal ERA.44.1.5 26.08.1920-09.11.1920
Passid, isikutunnistused koos ankeetidega nende väljaandmiseks
Arhivaal ERA.44.1.6 09.11.1921-30.12.1921
Materjalid isikutunnistuste väljaandmise kohta
Arhivaal ERA.44.1.7 26.08.1920-31.12.1920
Toimik Eesti Vabariigi kodakondsusesse vastuvõetud isikute kohta
Arhivaal ERA.44.1.8 20.04.1920-30.04.1923
Kassaraamat
Arhivaal ERA.44.1.9 07.1920-12.1921
Väljavõtted kassaraamatutest, aruanded, kassadokumendid
Arhivaal ERA.44.1.9a 1920-1921
Passide jt dokumentide väljaandmise maksu arveraamat
Arhivaal ERA.44.1.10 09.1920-12.1921
Eesti Vabariigi kodakondsusesse vastuvõetud isikute alfabeetiline register
Arhivaal ERA.44.1.11 1920-1922
Saabunud kirjade register
Arhivaal ERA.44.1.12 26.08.1920-31.12.1921
Väljunud kirjade register
Arhivaal ERA.44.1.13 22.07.1920-31.12.1921
Passid ja Gruusiast läbisõidu või peatumise viisade register
Arhivaal ERA.44.1.14 26.08.1920-31.12.1921
Sünni-, abielu- ja surmatunnistuste register
Arhivaal ERA.44.1.15 1920-1921
Eesti Vabariigi Konsulaadi Gruusias 1922. a eelarve kava. Tulude ja kulude kuuaruanded. Töötajate palgalehed
Arhivaal ERA.44.1.16 08.04.1921-19.12.1921
Kirjavahetus Gruusias asunud välisriikide diplomaatiliste esindustega diplomaatiliste suhete arendamise küsimuses
Arhivaal ERA.44.1.17 31.12.1921-26.01.1922
Kirjavahetus Gruusia Demokraatliku Vabariigi Valitsusega ja Gruusias asunud välisriikide diplomaatiliste esindustega diplomaatiliste suhete arendamise küsimuses
Arhivaal ERA.44.1.18 09.02.1921-31.12.1921
Kirjavahetus Eestiga majanduslepingute sõlmimise küsimuses
Arhivaal ERA.44.1.19 26.04.1921-22.09.1922
Kirjavahetus konsulaadi tegevuse organiseerimise küsimuses
Arhivaal ERA.44.1.20 25.10.1921-10.01.1923
Kirjavahetus konsulaadi töö organiseerimise, opteerimise ja perekonnaseisudokumentide väljastamise küsimuses
Arhivaal ERA.44.1.21 12.01.1921-27.11.1921
Kirjavahetus konsulaadi töö organiseerimise, Eesti Vabariigi kodakonsusesse vastuvõtmise ja diplomaatilise posti kättetoimetamise küsimustes
Arhivaal ERA.44.1.22 07.02.1921-21.12.1921
Kirjavahetus diplomaatiliste kullerite töö korraldamise küsimustes
Arhivaal ERA.44.1.23 05.01.1921-19.12.1921
Kirjavahetus konsulaadi ja diplomaatiliste kullerite töö korraldamise küsimustes
Arhivaal ERA.44.1.24 23.12.1921-05.04.1922
Kirjavahetus isikute Eesti Vabariigi kodakondsusesse vastuvõtmise küsimustes
Arhivaal ERA.44.1.25 09.12.1921-16.01.1923
Kirjavahetus isikute Eesti Vabariigi kodakondsusesse vastuvõtmise küsimustes
Arhivaal ERA.44.1.26 04.10.1921-10.01.1922
Eestlaste Eestisse opteerimise materjalid
Arhivaal ERA.44.1.27 10.02.1921-25.01.1923
Eestlaste Gruusiast Eestisse reevakueerimise materjalid
Arhivaal ERA.44.1.28 01.03.1921-31.12.1921
Materjalid Gruusias elanud Eesti kodanike pretensioonide kohta seoses apteekide natsionaliseerimisega Gruusia Valitsuse poolt
Arhivaal ERA.44.1.29 20.07.1921-24.03.1922
Kirjavahetus Batumi ja Suhhumi Eesti konsulaatidega passide, viisade jt dokumentide väljaandmise küsimustes
Arhivaal ERA.44.1.30 31.03.1921-26.07.1921
Kirjavahetus Batumi Eesti asekonsulaadiga Gruusias elanud Eesti kodanike pretensioonide lahendamise, passide ja viisade väljaandmise küsimustes
Arhivaal ERA.44.1.31 31.12.1921-02.03.1922
Kirjavahetus Suhhumi Konsulaaragentuuriga Eesti kodanike pretensioonide lahendamise, passide ja viisade väljaandmise küsimustes
Arhivaal ERA.44.1.32 10.01.1921-06.01.1922
Kirjavahetus ja andmed Batumi kaubanduse börsi ja turu hindade küsimuses
Arhivaal ERA.44.1.33 30.03.1921-13.10.1921
Eesti Kaukaasia diplomaatilise esinduse isikkoosseisu materjalid
Arhivaal ERA.44.1.34 05.10.1921-08.07.1922
Konsulaati esemete hoiule andmise materjalid
Arhivaal ERA.44.1.35 07.02.1921-09.11.1921
Väljaantud tõendite ärakirjad perekonnaseisu, elukutse jm kohta
Arhivaal ERA.44.1.36 01.03.1921-09.08.1921
Passid ja isikutunnistused koos ankeetidega nende väljakirjutamiseks
Arhivaal ERA.44.1.37 01.01.1921-26.05.1921
Passid ja isikutunnistused koos ankeetidega nende väljastamiseks
Arhivaal ERA.44.1.38 09.12.1921-07.03.1922
Passid ja isikutunnistused koos ankeetidega nende väljastamiseks
Arhivaal ERA.44.1.39 26.05.1921-31.12.1921
Kullerposti register
Arhivaal ERA.44.1.40 05.10.1921-10.01.1923
Väljavõtted kassaraamatutest, kassadokumnendid
Arhivaal ERA.44.1.40a 1921-1923
Eesti Tiflisi diplomaatilise esindaja 1922. a eelarve koos lisadega ja finantsaruanded kuude kaupa
Arhivaal ERA.44.1.41 04.01.1922-22.12.1922
Kirjavahetus Gruusias asunud välisriikide diplomaatiliste esindustega diplomaatiliste suhete arendamise ja konsulaadi töö organiseerimise küsimustes
Arhivaal ERA.44.1.42 09.01.1922-07.02.1922
Kirjavahetus diplomaatiliste kullerite tegevuse organiseerimise kohta
Arhivaal ERA.44.1.43 04.01.1922-25.03.1922
Kirjavahetus eestlaste Gruusiast Eestisse reevakueerimise küsimuses
Arhivaal ERA.44.1.44 14.01.1922-10.01.1923
Kirjavahetus Batumi Eesti konsulaadiga passide ja viisade väljaandmise küsimustes
Arhivaal ERA.44.1.45 19.02.1922-07.03.1922
Väljaantud tõendite ärakirjad elukoha, kodakondsuse jm küsimustes
Arhivaal ERA.44.1.46 02.01.1922-28.03.1922
Kassaraamat
Arhivaal ERA.44.1.47 01.1922-12.1922
Saabunud kirjade register
Arhivaal ERA.44.1.48 05.01.1922-12.12.1922
Väljaläinud kirjade register
Arhivaal ERA.44.1.49 01.01.1922-15.01.1922
Eesti Saatkonna eksterritoriaalses majas elanud isikute register
Arhivaal ERA.44.1.50 1922
Väljaantud passide, viisade jt dokumentide register
Arhivaal ERA.44.1.51 01.01.1922-31.12.1922
Eestu Vabariigi kodanikuks vastuvõetud isikute kodanikuvande tekstid
Arhivaal ERA.44.1.52 1923
Passe, viisasid jm dokumente saanud isikute nimekiri
Arhivaal ERA.44.1.53 1923