Saaga » Organisatsioonid » Eesti Rahvuslik Komitee Konstantinoopolis; ERA.45; 1921
Kirjavahetus välispasside väljastamise ja eestlaste kodumaale saatmise, eesti päritolu endise Vene impeeriumi alamate huvide kaitse ja sõjas kaduma jäänud isikute otsimise küsimustes
Arhivaal ERA.45.1.1 04.01.1921-27.07.1921
Ankeetlehed välispasside ja isikutunnistuste saamiseks. A - L
Arhivaal ERA.45.1.2 21.01.1921-02.09.1921
Ankeetlehed välispasside ja isikutunnistuste saamiseks. M - Ü
Arhivaal ERA.45.1.3 21.01.1921-30.08.1921
Välispasside register
Arhivaal ERA.45.1.4 21.01.1921-28.04.1921
Välispasside registri tähestik
Arhivaal ERA.45.1.5 21.01.1921-28.04.1921
Kviitungid Eesti Rahvusliku Komitee Konstantinoopolis sissetulekute ja väljaminekute kohta
Arhivaal ERA.45.1.6 22.01.1921-05.08.1921