Saaga » Organisatsioonid » Tallinna Omakaitse; ERA.802; 1917-1918
Kirjavahetus Tallinna Elanike Omakaitse organiseerimise ja valveteenistuse korraldamise küsimustes. Asutuste, organisatsioonide ja isikute ettepanekud ja avaldused
Arhivaal ERA.802.1.1 07.09.1917-04.11.1917
Omakaitse keskjuhatuse korraldused ja juhendid. Raportid ja kirjavahetus omakaitse liikmete teenistuse, õppuste, esinenud väärnähete jt. küsimuste kohta. Protokollid läbiotsimiste ja korrarikkumiste kohta. Omakaitse liikmete nimekirjad ja väljaantud tõendid
Arhivaal ERA.802.1.2 31.01.1918-07.11.1918
Raportid ja kirjavahetus jaoskondade valveteenistuse, relvastuse, varustamise jt. küsimuste kohta. Omakaitse liikmete nimekirjad ja koosolekute protokollid. Omakaitse liikme Aleksander Janson'i mälestused
Arhivaal ERA.802.1.3 18.04.1918-28.10.1918
Tallinna Elanike Omakaitse põhikirja projektid (eesti, vene ja saksa keeles). Erakorraliste Määruste Andja Peakomando "Käsu- ja Määruste lehed" nr. 1 - 6, 2. maist - 22. juunini 1918.a. Aruanne omakaitse inspektori tegevusest 22. aprillist - 20. augustini 1918.a.
Arhivaal ERA.802.1.4 29.03.1918-12.09.1918
Tallinna Omakaitse "Estonia" jaoskonna liikmete nimekirjad ja raportid valveteenistuse kohta. Protokoll jaoskonna koosoleku kohta 20. okt. 1917.a.
Arhivaal ERA.802.1.5 07.10.1917-01.11.1917